قوانین ثبت سفارش

⛔برای ثبت سفارش فالوور ...فقط آیدی پیج را وارد کنید 

⛔برای سفارشات لایک و بازدید ...لینک پست را وارد کنید

⛔در تمامی سفارشات پیج باید تا انتهای سفارش باز باشد 

⛔در هر حالتی اگر پیج بسته باشد (private)سفارش انجام نمی شود و هیچگونه وجهی عودت نمی خوره

------------------

⛔برای پست های عکس و آلبومی ..لایک ثبت کنید

⛔برای پست های کلیپ کمتر از 1 دقیقه ..بازدید کلیپ ثبت کنید

⛔برای پست های کلیپ بیشتر از 1 دقیقه ..بازدید فیلم //igtv ثبت کنید

----------------

⛔مسئولیت ثبت سفارش اشتباه بعهده مشتری و وجهی به حساب برگشت داده نمی شود

-------------

⛔در سفارشات /ایمپریشن /ریچ/سیو/بازدید پروفایل ..اگر سفارش برای شما تا 6 ساعت بعد ثبت کردن انجام نشد

حداکثر تا 12 امکان پیگیری از طریق پشتیبانی و عودت وجه وجود دارد خارج از این تایم مسئولیتی بعهده ما نیست

------------

👇برگشت به قسمت ثبت سفارش👇

ثبت سفارش