سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

رایگان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25351
بازدید رایگان اینستاگرام
50
100 / 100
25352
بازدید رایگان تلگرام
50
100 / 100
25465
ذخیره پست اینستاگرام - رایگان 
50
10 / 20
25464
فالوور فیک اینستاگرام - رایگان 
50
10 / 20
25350
لایک رایگان اینستاگرام
50
10 / 50

عیدنوروز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25419
تخفیف نوروز - لایک اپلیکیش لایک بگیر - خارجی
4500
100 / 500000
25430
تخفیف نوروز  - لایک میکس اینستاگرام -آنی
7000
50 / 15000
25431
تخفیف نوروز - فالوور درجه یک خارجی -شروع سریع
13900
10 / 500000

روبیکا - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25415
فالور روبیکا - کیفیت عالی 
20000
10 / 5000
25358
فالور ارزان روبیکا - شروع آنی
30000
25 / 10000

روبیکا - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25416
لایک پست روبیکا - سرویس آذرخش - آنی
11000
10 / 5000
25359
لایک ارزان روبیکا - شروع آنی
14000
100 / 5000

روبیکا - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25417
بازدید پست روبیکا - سرویس آذرخش - آنی
8000
10 / 5000
25360
بازدید ارزان روبیکا - شروع آنی
12000
25 / 10000

روبیکا - ممبر کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25361
ممبر ارزان  کانال روبیکا - شروع آنی
85000
25 / 10000

روبیکا - بازدید کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25291
بازدید  پست آخر کانال روبیکا
35000
100 / 5000
25292
بازدید  پنج پست آخر کانال روبیکا
45000
100 / 5000
25293
بازدید  ده پست آخر کانال روبیکا
55000
100 / 5000
25294
بازدید  بیست  پست آخر کانال روبیکا
65000
100 / 5000

اینستاگرام - فالوور - سرویس های جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25445
فالوور اقتصادی ارزان - شروع آنی
11600
10 / 500000
25444
فالوور اقتصادی باکیفیت - 30 روز اتوریفرال دارد 
13900
100 / 500000

اینستاگرام - فالوور باکیفیت ( پیشنهادی )

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25435
فالوور درجه یک خارجی - کیفیت تضمینی - گارانتی دار
21200
50 / 5000000
25436
فالوور درجه یک خارجی - کیفیت تضمینی - گارانتی دار⭐️
23800
50 / 5000000

اینستاگرام - فالوور ایرانی - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25349
فالوور 90 درصد ایرانی - شروع آنی
70000
100 / 5000
25096
فالوور ایرانی - سفارشی⭐️⭐️
450000
50 / 500

اینستاگرام - فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25299
فالوور 40 درصد ایرانی - میکس
22500
100 / 30000
25288
فالوور 40 درصد ایرانی⚡️
25100
100 / 10000
25300
فالوور 50 درصد ایرانی
25100
100 / 10000
25286
فالوور 70 درصد ایرانی⭐️
45600
100 / 10000
24555
فالوور میکس ایرانی - شروع آنی⭐️
65000
50 / 200000
25283
فالوور 80 درصد ایرانی ⭐️⭐️
69300
100 / 5000
25301
فالوور 98 درصد ایرانی
79200
100 / 10000
25284
فالوور 85 درصد ایرانی + لایک هدیه
92400
100 / 10000

اینستاگرام - فالوور ارزان ( گارانتی ندارد )

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24991
فالوور ارزان - فوق سریع - آنی
7300
10 / 150000
25220
فالوور سوپر فست - ارزان
7300
10 / 150000
25266
فالوور سرعتی - سرویس زمرد⚡️⚡️⚡️
8300
10 / 25000
24552
فالوور ارزان- اکانت های قدیمی- شروع سریع
8600
10 / 100000
25000
فالوور اسپید - شروع آنی⚡️
9300
10 / 100000
25002
فالوور ارزان سرعتی - شروع آنی
12500
10 / 30000
25305
فالوور ارزان خارجی - پیشنهادی
12900
10 / 500000
25319
فالوور معمولی - باکیفیت 
12900
10 / 500000
25025
فالور هندی - ریزش 10 درصد - کیفیت عالی
13200
100 / 500000
24989
فالوور ارزان معمولی- ریزش کم
13200
10 / 300000
25001
فالوور اسپید - اکانت قدیمی- شروع آنی⚡️
13200
100 / 1000000
25003
فالوور سرعتی - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
13200
10 / 300000
24553
فالوور ارزان هند- شروع سریع
13900
100 / 50000
24987
فالوور ارزان خارجی - ریزش 20 درصد
14600
100 / 1000000
24990
فالوور ارزان معمولی- اکانت های قدیمی - ریزش کم⭐️
14600
10 / 500000
24554
فالوور ارزان هند- ظرفیت بالا -شروع سریع
14600
20 / 500000

اینستاگرام - فالوور خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25249
فالوور ارزان - ترکیه
8000
20 / 6000
25348
فالوور اسپید اینستاگرام -سرعت بالا
8000
20 / 25000
25267
فالور سرعتی - سرویس فایراستار🔥🔥⚡️⚡️
10300
15 / 500000
25272
فالوور موشک - فوق سریع - استارت آنی
10500
20 / 150000
25271
فالوور معمولی - ریزش کم - استارت آنی
10800
10 / 50000
25308
فالوور HQ سریع و باکیفیت- خارجی 
12300
10 / 500000
25150
فالوور خارجی - آلفا- کیفیت عالی⚡️⚡️⚡️
14600
20 / 300000
24573
فالوور  خارجی - کیفیت عالی
14600
20 / 300000
25225
فالوور باکیفیت - سرعتی⭐️
15900
10 / 1000000
25265
فالوور باکیفیت خارجی - گارانتی دار 
15900
10 / 1000000
25309
فالوور کیفیت عالی - خارجی  - پیشنهادی
15900
10 / 1000000
25221
فالوور باکیفیت - سرعتی⚡️⚡️
19200
50 / 250000
25215
فالوور آذرخش فوق سریع - شروع آنی ⚡️⚡️
21200
100 / 10000000
25151
فالوور خارجی -آذرخش- کیفیت عالی⚡️⚡️
23800
10 / 300000
25214
فالوور سیمرغ - فوق سریع - شروع آنی ⚡️⚡️⚡️
23800
10 / 300000
25152
فالوور خارجی -الماس- کیفیت عالی⚡️
28400
50 / 2000000
25149
فالوور خارجی - نیترو - کیفیت عالی⚡️⭐️
29100
50 / 250000
25223
فالوور باکیفیت - سرعتی⭐️⚡️⚡️
29800
10 / 300000
25177
فالوور سفارشی -کیفیت عالی - خارجی💎💎💎
33000
10 / 250000
25224
فالوور باکیفیت - سرعتی⭐️⚡️⚡️
36300
5000 / 500000
25178
فالوور سفارشی - عرب ⭐️⭐️
330000
20 / 5000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 30 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25154
فالوور خارجی - کیفیت عالی - گارانتی 30 روز جبران ریزش 
12900
100 / 300000
25155
فالوور خارجی - نیترو - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
14600
10 / 500000
25156
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
15900
150 / 50000
25157
فالوور خارجی -آذرخش - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
19200
10 / 500000
25158
فالوور خارجی -ققنوس- گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
23800
10 / 250000
24570
فالوور گارانتی دار - 30 روز جبران ریزش - شروع سریع
25100
100 / 500000
25159
فالوور خارجی -آلفا- گارانتی 30 روز جبران ریزش⭐️⭐️ ⭐️
36300
50 / 5000000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 99 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24568
فالوور خارجی - معمولی - اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
13200
100 / 1000000
25166
فالوور خارجی - نیترو - اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
13200
100 / 1000000
25278
فالوور کیفیت عالی - 90 روز گارانتی
21200
50 / 5000000
25160
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز 
24000
50 / 5000000
25167
فالوور خارجی - نیترو پلاس- اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
24500
2000 / 2000000
25161
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز ⭐️
24900
50 / 5000000
25162
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز ⭐️⭐️
25900
50 / 5000000
25163
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز 
28100
10 / 300000
25164
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز ⭐️
35600
50 / 200000
25165
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز ⭐️⭐️
41300
500 / 100000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 365 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25172
فالوور خارجی - آلفا - گارانتی 356 روز⭐️
13200
100 / 10000000
25173
فالوور خارجی - آلفا - گارانتی 356 روز⭐️⭐️
13200
100 / 1000000
25454
فالوور خارجی- فوق سریع - گارانتی 365 روز - شروع آنی
13200
10 / 1000000
25170
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️⭐️
18200
10 / 500000
25175
فالوور خارجی -نیترو - اکانت قدیمی- گارانتی 356 روز⭐️
19200
10 / 1000000
25176
فالوور خارجی -نیترو پلاس - گارانتی 356 روز⭐️
21200
100 / 10000000
24569
فالوور گارانتی دار - 365 روز جبران ریزش - شروع سریع
22000
10 / 500000
25169
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️
23000
50 / 250000
25318
فالور درجه ۱ خارجی - گارانتی ۱ سال جبران ریزش
23800
50 / 5000000
25174
فالوور خارجی - آلفا - اکانت قدیمی- گارانتی 356 روز⭐️⭐️
25100
50 / 5000000
25168
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز
26000
50 / 1000000
24572
فالوور گارانتی دار - 356 روز جبران ریزش - شروع سریع
29800
100 / 5000000
25171
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️⭐️⭐️
73000
100 / 3333333

اینستاگرام - فالوور فیک ( ریزش دارد )

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25258
فالوور فیک - سرعتی 
3300
10 / 10000
24988
فالوور فیک - شروع با تاخیر - سرعت آهسته
5300
10 / 20000
24886
فالوور فیک - فوق ارزان 
5300
10 / 10000
24550
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
6300
50 / 10000

اینستاگرام - فالوور خانم - آقا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24580
فالوور خانم - بین المللی
174900
1 / 5000
25260
فالوور خانم - خارجی - کیفیت عالی
363000
10 / 100000

اینستاگرام - لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25302
لایک 30 درصد ایرانی 
4700
50 / 50000
25264
لایک میکس اینستاگرام - 30 درصد ایرانی
5900
50 / 50000
24985
جدید - لایک میکس ⚡️
7000
25 / 200000
25437
لایک ایرانی  - 50 درصد -شروع آنی
8000
50 / 15000
24591
لایک میکس - شروع آنی⭐️
8000
10 / 50000
24595
لایک ایرانی- کیفیت عالی- شروع آنی
10000
10 / 200000
25303
لایک 45 درصد ایرانی 
11900
100 / 30000
25335
لایک میکس ایرانی - عربی -هندی
12000
10 / 200000

اینستاگرام - لایک حقیقی ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25336
لایک حقیقی ایرانی - پاپ اپ
160000
50 / 15000

اینستاگرام - لایک ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25277
لایک فوق ارزان خارجی
1300
10 / 50000
25233
لایک ارزان خارجی - سرویس اول
1600
50 / 1000000
25231
لایک ارزان خارجی  - سرویس دوم
2000
10 / 500000
25235
لایک ارزان خارجی  - سرویس سرعتی
2000
50 / 20000
24582
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 12 ساعت
2200
10 / 30000
25015
پاور لایک اینستاگرام - ارزان - استارت آنی
2200
10 / 500000
25232
لایک ارزان خارجی  - سرویس fa
2500
10 / 300000
25230
لایک ارزان خارجی  - شروع آنی
2500
10 / 300000
25234
لایک ارزان خارجی ⚡️
3000
20 / 500000
24581
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 6 ساعت
3000
10 / 100000
24584
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
3700
10 / 30000
24585
لایک ارزان خارجی -بدون ریزش- شروع آنی⭐️
5100
10 / 100000
24586
لایک ارزان -بدون ریزش -سرعتی- شروع آنی⚡️
5300
10 / 200000
24588
لایک خارجی - بدون ریزش- شروع آنی⭐️⭐️
5300
10 / 50000
24589
لایک سریع خارجی - ارزان - شروع آنی⭐️⚡️
5300
10 / 50000
24587
لایک نیترو - ارزان- شروع آنی⚡️⚡️
5300
10 / 30000
25112
لایک 30 درصد خانم -خارجی
6000
10 / 150000
24590
لایک ارزان - شروع آنی
8000
10 / 20000

اینستاگرام - لایک ارزان - بدون ریزش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25310
لایک اسپید خارجی
2000
10 / 500000
25239
لایک خارجی - بدون ریزش - شروع سریع
3300
20 / 25000
24583
لایک فوق سریع - ریزش  صفر -⚡️⚡️⚡️
5000
10 / 200000
25236
لایک خارجی - بدون ریزش - سریع⭐️
5300
10 / 100000
25240
لایک خارجی - بدون ریزش - کیفیت عالی
6500
10 / 30000
25237
لایک خارجی - بدون ریزش - اولترافست⚡️⚡️⚡️
6600
10 / 50000
25238
لایک خارجی - بدون ریزش -سرعتی⚡️
11900
10 / 300000
25241
لایک خارجی - بدون ریزش -عالی⭐️⭐️
13200
50 / 200000

اینستاگرام - لایک ارزان - گارنتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25440
لایک ارزان خارجی - گارانتی 30 روز جبران ریزش
2700
10 / 100000
25441
لایک ارزان خارجی - گارانتی 180 روز جبران ریزش
3000
10 / 500000
25442
لایک ارزان خارجی - گارانتی 365 روز جبران ریزش
3300
10 / 300000
25443
لایک خارجی - گارانتی30 روز جبران ریزش⭐️
5900
10 / 10000

اینستاگرام - لایک خارجی - باکیفیت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25295
لایک سوپر فست اینستاگرام ⚡️⚡️⚡️
2000
10 / 300000
25297
لایک سوپر فست اینستاگرام 🔥🔥
2000
50 / 150000
25016
لایک اینستاگرام -  اپیکیشن هندی - شروع آنی
3700
10 / 10000
25296
لایک سوپر فست اینستاگرام 🔥🔥🔥
5000
10 / 200000
24597
لایک ویژه خارجی- شروع سریع
12600
10 / 150000
24598
لایک فعال هندی- شروع سریع
16500
20 / 10000
24601
لایک خارجی باکیفیت- شروع سریع
16600
10 / 75000
24599
لایک خارجی به همراه ایمپریشن- شروع سریع
21800
10 / 100000
24844
لایک خارجی - باکیفیت
47600
50 / 10000
25259
لایک خانم - خارجی - کیفیت عالی
132000
10 / 20000

اینستاگرام - بازدید معمولی - آپدیت جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25438
بازدید ارزان ریلز اینستاگرام - شروع سریع
600
100 / 100000000
25422
بازدید سریع - ریلز اینستاگرام
3100
100 / 100000000
25420
جدید  - بازدید ریلز اینستاگرام - آنی
3400
75 / 100000000
25421
بازدید فوق سریع - ریلز اینستاگرام
4000
100 / 100000000

اینستاگرام - بازدید معمولی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25030
بازدید اینستاگرام - باکیفیت ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
700
100 / 10000000
25031
بازدید اینستاگرام-کیفیت عالی ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
700
100 / 10000000
25028
بازدید ارزان اینستاگرام  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
1400
50 / 100000000
25273
بازدید ارزان - آنی
1500
100 / 100000000
25418
بازدید فوق ارزان -ریلز  - شروع آنی
1500
100 / 2147483647

اینستاگرام - بازدید باکیفیت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24617
ویو اینستاگرام - واقعی -آلفا  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
700
75 / 100000000
25027
بازدید اینستاگرام - واقعی  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⚡️
1300
100 / 10000000
24972
بازدید اینستاگرام- واقعی  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
1300
100 / 100000000
25026
بازدید اینستاگرام-نیترو پلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
1300
100 / 10000000
24616
ویو اینستاگرام - واقعی -نیتروپلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
2700
25 / 50000000
24603
ویو اینستاگرام - واقعی -آذرخش  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⭐️
3300
75 / 100000000
24620
بازدید اینستاگرام-نیترو ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
3700
100 / 10000000
24606
بازدید اینستاگرام -کیفیت عالی( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
3800
75 / 100000000
24605
ویو اینستاگرام - واقعی -آلفا پلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
4100
75 / 100000000
24604
ویو اینستاگرام - واقعی -آذرخش  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
4200
75 / 100000000
24607
ویو اینستاگرام - حقیقی -سریع ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
7300
100 / 1000000
24610
ویو اینستاگرام - حقیقی -HQ ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
7400
75 / 100000000
24611
ویو اینستاگرام - واقعی -ویژه ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
7600
75 / 100000000

اینستاگرام - بازدید سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25179
ویو + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
6500
100 / 5000000
25180
ویو + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )⭐️
8600
100 / 1000000
25182
ویو + بازدید پروفایل (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
9200
100 / 5000000
25181
ویو + ریچ + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
9200
100 / 5000000
25183
ویو + ایمپریشن + بازدید پروفایل (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
11500
100 / 5000000
25184
ویو + اشتراک گذاری  (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
20400
100 / 5000000
25185
ویو + اشتراک گذاری + اینگیجمنت (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
31600
100 / 100000

اینستاگرام - ریلز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24880
بازدید ریلز - شروع سریع
2700
100 / 50000000
24883
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع
3300
20 / 10000000
24884
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع⚡️
4300
100 / 10000000
24999
بازدید ریلز -شروع آنی⭐️⭐️⭐️
5000
75 / 100000000
24885
بازدید ریلز - نیترو- شروع سریع⚡️
5700
100 / 500000000
24881
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
6600
100 / 5000000
24882
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️⚡️
13200
100 / 10000000

اینستاگرام - آی جی تی وی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25198
بازدید باکیفیت- آی جی تی وی⚡️
3100
100 / 100000000
25197
بازدید معمولی - آی جی تی وی
4700
1000 / 100000000
25199
بازدید واقعی - آی جی تی وی⚡️
7300
100 / 1000000
25200
بازدید واقعی + ایمپریشن - آی جی تی وی⭐️⭐️
11500
100 / 5000000

اینستاگرام - بازدید استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24637
بازدید استوری - آنی ( ثبت با آیدی پیج )
5000
10 / 10000
25250
بازدید استوری - آنی ( ثبت با آیدی پیج )⭐️
8600
10 / 15000
25356
بازدید استوری - آنی ( ثبت با آیدی پیج )🔥
8800
10 / 40000
25357
بازدید استوری - آنی ( ثبت با آیدی پیج )🔥⚡️
9600
50 / 10000

اینستاگرام - بازدید پروفایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24645
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
5400
100 / 5000000
24647
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
8000
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24667
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
1900
100 / 500000
25269
ایمپریشن اینستاگرام - ارزان
2400
100 / 1000000
24654
ایمپریشن معمولی (عکس - فیلم)
2400
100 / 1000000
24655
ایمپریشن باکیفیت خارجی - شروع آنی
2900
100 / 5000000
24656
ایمپریشن کیفیت عالی - خارجی
3100
100 / 1000000
24658
ایمپریشن اکسپلور + خانه
3300
100 / 1000000
24666
ایمپریشن+ ریچ
3300
100 / 1000000
25014
ریچ + ایمپریشن ⚡️⚡️
3300
10 / 300000
24668
ایمپریشن آمریکا
3700
200 / 10000000
24660
ایمپریشن اکسپلور + خانه + لوکیشن
4700
100 / 20000000
24657
ایمپریشن واقعی- شروع آنی
4700
100 / 1000000
24663
ایمپریشن + ریچ
4800
10 / 100000
24662
ایمپریشن اکسپلور
4800
100 / 100000000
24661
ایمپریشن اکسپلور + خانه + سایر
4800
100 / 100000
24664
ایمپریشن به همراه ریچ و بازدید پروفایل
8500
100 / 5000000

اینستاگرام - اینگیجمنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24707
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست
28100
100 / 100000
24708
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن
56100
100 / 100000
24709
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن + بازدید پروفایل
59000
100 / 100000

اینستاگرام -ریچ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25458
سرویس ریچ پست + ایمپریشن 
3300
10 / 250000
25457
سرویس ریچ پست + ایمپریشن 
3300
10 / 300000
25456
سرویس ریچ پست + ایمپریشن اکسپلور
4700
10 / 40000
25455
سرویس ریچ پست + ایمپریشن
5700
100 / 5000000
25459
سرویس ریچ پست باکیفیت
8000
100 / 200000
25460
سرویس ریچ - مخصوص ریلز اینستاگرام
29800
100 / 30000
25461
سرویس ریچ واقعی
33700
100 / 100000
25462
سرویس ریچ واقعی + بازدید پروفایل
36500
100 / 100000
25463
سرویس ریچ واقعی -کلیپ -عکس
51500
100 / 100000

اینستاگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24651
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
9900
100 / 1000000
24652
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
12900
100 / 5000000
24649
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
16200
100 / 5000000
24653
اشتراک گذاری پست- ترکیه - شروع یک ساعت
20700
100 / 5000000
24650
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
23800
100 / 5000000

اینستاگرام - ذخیره پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24677
ذخیره پست اینستاگرام - معمولی
4800
50 / 50000
25317
ذخیره پست اینستاگرام - سرویس آذرخش
13200
20 / 400000
25316
ذخیره پست اینستاگرام - سرویس نیترو پلاس
13200
10 / 400000

اینستاگرام - کامنت - سرویس های جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25425
کامنت ایموجی مثبت
25000
10 / 50000
25427
کامنت ایموجی منفی
25000
10 / 50000
25428
کامنت تبریک انگلیسی 
25000
10 / 50000
25426
کامنت رندوم انگلیسی
25000
10 / 50000
25424
کامنت رندوم فارسی 
25000
10 / 50000
25429
کامنت محصول انگلیسی 
25000
10 / 50000

اینستاگرام - کامنت متن دلخواه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25423
کامنت دلخواه - شروع آنی
25000
10 / 20000
24680
کامنت ارزان - متن دلخواه⚡️⚡️⚡️
50000
5 / 200
24683
کامنت متن دلخواه - میکس ایرانی⭐️⚡️
85000
10 / 10000
25205
کامنت دلخواه - کیفیت متوسط - روسیه
458700
5 / 5000
25204
کامنت دلخواه - کیفیت متوسط
475300
10 / 200000
25212
کامنت دلخواه - واقعی - ایرانی
3500000
10 / 1000

اینستاگرام - کامنت متن پیش فرض

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24691
کامنت رندم - معمولی - سرعت آهسته
20000
50 / 50000
25247
کامنت ایموجی تصادفی اینستاگرام - ایموجی های مثبت (✅😍❤️👍🏼🔥)
50000
5 / 500
25248
کامنت ایموجی تصادفی اینستاگرام - ایموجی های منفی (💩👎🏼🤢😡🤬)
50000
5 / 500
25246
کامنت زبان انگلیسی اینستاگرام
52000
5 / 200
24686
کامنت رندم فارسی - شروع آنی
55000
5 / 200
24703
کامنت رندم انگلیسی
80000
10 / 10000
24689
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️
80000
10 / 10000
24692
کامنت رندم فارسی - واقعی
3000000
1 / 100

اینستاگرام - کامنت متن هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24701
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24702
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
70000
10 / 10000
24697
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
70000
10 / 10000
24699
کامنت تعریفی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24693
کامنت خنده دار اینستاگرام
70000
10 / 10000
24700
کامنت شکلک اینستاگرام
70000
10 / 10000
24695
کامنت عاشقانه اینستاگرام
70000
10 / 10000
24698
کامنت عید نوروز اینستاگرام
70000
10 / 10000
24696
کامنت فصل های اینستاگرام
70000
10 / 10000
24694
کامنت فلسفی اینستاگرام
70000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت سفارشی / بلاگر / تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25008
کامنت اینفلوئنسر خارجی
4537500
10 / 250
25009
کامنت تیک آبی - متن رندم- خارجی
71280000
1 / 12
25010
کامنت تیک آبی - متن دلخواه - خارجی
95040000
1 / 10

اینستاگرام - بازدید لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25466
بازدید لایو -ارزان- شروع 10 دقیقه
120000
100 / 5000
25467
بازدید لایو -ارزان- شروع 10 دقیقه⭐️
200000
100 / 10000
24710
بازدید لایو - شروع آنی
290000
100 / 50000
24711
بازدید لایو - شروع آنی⚡️⚡️
396000
20 / 5000

اینستاگرام - منشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24757
منشن - تگ کردن فالوور یک پیج خاص زیر پست
135000
500 / 30000
24756
منشن - تگ کردن یوزرهای دلخواه زیر پست
135000
500 / 30000
25245
منشن ارزان - یوزر دلخواه
170000
250 / 150000
25244
منشن - لایک کننده پست - منشن های یک عددی
700000
50 / 200000
25242
منشن - یوزر دلخواه - منشن های یک عددی
700000
50 / 200000
25243
منشن - یوزر فالوور- منشن های یک عددی
700000
50 / 200000

تلگرام - ممبر ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25132
ممبر ایرانی باکیفیت- فقط کانال های ایرانی (+98)
45000
1000 / 10000
25129
ممبر اجباری کانال - ایرانی( کانال های زیر 100 کا ممبر)
50000
500 / 300000
25133
ممبر ایرانی باکیفیت- فقط کانال های ایرانی (+98)⭐️
55000
1000 / 40000
25130
ممبر اجباری هیدن- ایرانی ( کانال های زیر 100 کا ممبر)
60000
1000 / 50000

تلگرام - ممبر خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25345
ممبر خارجی کانال تلگرام -شروع آنی⭐️🔥
38000
500 / 100000
25346
ممبر خارجی کانال تلگرام -شروع آنی🔥🔥🔥
45600
100 / 700000
25329
جدید  - ممبر تلگرام - نیترو ⚡️⚡️⚡️
70000
100 / 200000
25330
جدید  - ممبر تلگرام -کانال و گروه- آلفا⚡️⭐️
80000
100 / 50000
25331
جدید - ممبر تلگرام -فقط کانال - اولترافست⚡️⚡️⚡️⚡️
90000
500 / 100000
25332
جدید - ممبر تلگرام - اروپا🔥🔥
95000
1000 / 100000
25333
جدید - ممبر تلگرام - بین المللی🔥
100000
1000 / 100000
25334
جدید - ممبر طلایی تلگرام -⭐️⭐️⭐️
120000
500 / 50000

تلگرام - ممبر سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25138
ممبر بدون ریزش خارجی
80000
500 / 200000
25140
ممبر بدون ریزش خارجی - اسپید⚡️⚡️
100000
100 / 50000
25139
ممبر بدون ریزش خارجی - نیترو⭐️⭐️
110000
100 / 120000
25141
ممبر بدون ریزش خارجی - کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️
120000
100 / 100000
25142
ممبر بدون ریزش خارجی - نیترو پلاس⚡️⚡️⭐️⭐️
130000
100 / 50000
25143
ممبر بدون ریزش خارجی - سفارشی💎💎
150000
100 / 100000

تلگرام - ممبر + بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25144
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 20 پست گذشته
100000
100 / 50000
25145
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 50 پست گذشته
140000
100 / 50000
25146
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 100 پست گذشته
160000
100 / 50000

تلگرام - ممبر گارانتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25147
ممبر خارجی-نیترو  -30 روز گارانتی 
80000
100 / 100000
25262
ممبر باکیفیت - گارانتی 30 روز جبران ریزش 
100000
100 / 40000
25263
ممبر باکیفیت - گارانتی 60 روز جبران ریزش 
150000
100 / 40000

تلگرام - بازدید پست - آپدیت فروردین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25447
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
300
100 / 15000000
25448
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
400
10 / 500000
25446
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
600
100 / 100000000
25449
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
600
10 / 500000
25450
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
600
10 / 500000
25453
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -ایران
600
250 / 200000
25452
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
700
10 / 500000
25451
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
1100
10 / 500000

تلگرام - بازدید پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25347
بازدید پست تلگرام - شروع آنی
150
1000 / 100000000
25313
بازدید پست تلگرام - فوری⚡️⚡️
220
1000 / 100000000
25312
بازدید پست تلگرام - فوری
300
1000 / 1000000
25314
بازدید پست تلگرام - فوری⚡️⚡️⚡️
500
1000 / 10000000
25311
بازدید پست تلگرام - فوری
600
1000 / 10000000

تلگرام - ری اکشن - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24769
ری اکشن ارزان - ❤️
2400
15 / 1000000
24766
ری اکشن ارزان - 🎉
2400
15 / 1000000
24767
ری اکشن ارزان - 🤩
2400
15 / 100000
24768
ری اکشن ارزان - 🔥
2400
15 / 1000000
24770
ری اکشن ارزان - 👎
2400
15 / 150000
24771
ری اکشن ارزان - 👍
2400
15 / 1000000
24772
ری اکشن ارزان - 😱
2400
15 / 1000000
24773
ری اکشن ارزان - 😁
2400
15 / 100000
24774
ری اکشن ارزان - 😢
2400
15 / 1000000
24775
ری اکشن ارزان - 💩
2400
15 / 1000000
24776
ری اکشن ارزان - 🤮
2400
15 / 1000000

تلگرام - ری اکشن - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24781
ری اکشن سفارشی + بازدید ❤️
1500
50 / 500000
24777
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍
1500
50 / 500000
24780
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎
1500
50 / 500000
24782
ری اکشن سفارشی + بازدید 💩
1500
10 / 500000
24783
ری اکشن سفارشی + بازدید 🔥
1500
50 / 500000
24784
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤮
1500
10 / 500000
24785
ری اکشن سفارشی + بازدید 🎉
1500
10 / 500000
24786
ری اکشن سفارشی + بازدید 😢
1500
10 / 500000
24787
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤩
1500
10 / 500000
24788
ری اکشن سفارشی + بازدید 😱
1500
10 / 500000
24789
ری اکشن سفارشی + بازدید 😁
1500
10 / 500000
24778
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁
1500
50 / 500000
24779
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎💩 🤮😢 😱
1500
50 / 500000

تلگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24811
اشتراک گذاری پست تلگرام - بین المللی
3000
10 / 1000000
24812
اشتراک گذاری پست تلگرام - ترکیه
3000
10 / 100000
24813
اشتراک گذاری پست تلگرام - کشور های عربی
3000
10 / 100000

خدمات سایت - بازدید ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25408
بازدید ایرانی سایت - از طریق اینستاگرام
23600
500 / 1000000
25410
بازدید ایرانی سایت - از طریق توییتر
23600
500 / 1000000
25411
بازدید ایرانی سایت - از طریق ردیت
23600
500 / 1000000
25407
بازدید ایرانی سایت - از طریق فیسبوک
23600
500 / 1000000
25409
بازدید ایرانی سایت - از طریق ویکی پدیا
23600
500 / 1000000
25405
بازدید ایرانی سایت - از طریق گوگل
23600
500 / 1000000
25412
بازدید ایرانی سایت - از طریق یاهو
23600
500 / 1000000
25406
بازدید ایرانی سایت - از طریق یوتیوب
23600
500 / 1000000
25413
بازدید ایرانی سایت  - از طریق پینترست
23600
500 / 1000000
25414
بازدید ایرانی سایت - با کلمه کلیدی دلخواه
31700
1000 / 1000000

خدمات سایت - بازدید خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25364
بازدید بین المللی - ارزان - سرور2
1000
10000 / 10000000
25365
بازدید بین المللی - ارزان - سرور3
1400
100 / 10000000
25366
بازدید بین المللی - ارزان - سرور4
1700
200 / 5000000
25379
بازدید بین المللی - ارزان - سرور5
3300
1000 / 3000000
25367
بازدید طبیعی سایت - 90 درصد گوگل
3300
200 / 10000000
25368
بازدید طبیعی سایت - 99 درصد گوگل
4000
500 / 10000000
25380
بازدید بین المللی - ارزان - سرور6
6000
1000 / 500000
25369
بازدید طبیعی سایت - پاپ ادز 
6600
100 / 50000000
25381
بازدید بین المللی - ارزان - سرور7
8000
1000 / 1000000
25370
بازدید طبیعی سایت - سوشال نتورک
8000
200 / 10000000
25372
بازدید طبیعی سایت - کلمه  کلیدی دلخواه - سرور1
8000
200 / 10000000
25382
بازدید بین المللی - ارزان - پاپ ادز2
9300
1000 / 1000000
25383
بازدید بین المللی - ارزان - سرور7
11300
1000 / 1000000
25384
بازدید طبیعی سایت - بین المللی
13900
500 / 1000000

خدمات سایت - بازدید خارجی - هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25373
بازدید سایت - انتخاب کشور بازدید کننده - سرور1
10600
200 / 10000000
25374
بازدید طبیعی گوگل - انتخاب کشور بازدید کننده - سرورآلفا
13200
200 / 10000000
25375
بازدید سایت - انتخاب کشور بازدید کننده - سوشال نتورک
15900
200 / 10000000
25377
بازدید هدفمند  به همراه کلمه کلیدی - سرور آذرخش
15900
200 / 10000000
25378
بازدید طبیعی هدفمند با سرچ کلمه کلیدی 
23800
200 / 10000000

خدمات سایت - بازدید موبایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25386
بازدید بین المللی با موبایل - آیفون 7 الی 11
6600
200 / 10000000
25391
بازدید بین المللی با موبایل - اندروید 8 الی 10
6600
200 / 10000000
25393
بازدید ارگانیک با موبایل - اندروید 8 الی 10
8000
200 / 10000000
25388
بازدید ارگانیک موبایل - آیفون 7 الی 11
8000
200 / 10000000
25387
بازدید بین المللی با موبایل - آیفون 12 الی 13
8000
200 / 10000000
25392
بازدید بین المللی با موبایل - اندروید 11 الی 12
8000
200 / 10000000
25389
بازدید ارگانیک سایت با ایفون 12 و 13
9300
200 / 10000000
25390
بازدید ارگانیک با آیفون با کلمه کلیدی دلخواه
10600
200 / 10000000
25394
بازدید ارگانیک سایت با اندروید با کلمه کلیدی دلخواه
11900
200 / 10000000
25385
بازدید ارگانیک موبایل - پاپ ادز
49500
1000 / 1000000

خدمات سایت - بازدید موبایل - هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25399
بازدید سایت - آیفون  -انتخاب کشور هدف
15900
200 / 10000000
25402
بازدید سایت - اندروید -انتخاب کشور هدف
17200
200 / 10000000
25396
بازدید ارگانیک سایت - اندروید - آمریکا
49500
1000 / 1000000
25395
بازدید موبایل - پاپ ادز - انتخاب کشور بازدیدکننده
49500
1000 / 1000000
25397
بازدید موبایل - آیفون - آمریکا
56100
1000 / 1000000

یوتیوب - سابسکرایب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24845
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان
31700
20 / 100000
24850
دنبال کننده کانال یوتیوب -معمولی⚡️
62700
50 / 100000
24848
دنبال کننده کانال یوتیوب -ترکیه
114200
52 / 30000

یوتیوب - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24853
لایک یوتیوب - ارزان
28400
10 / 55000
24857
لایک یوتیوب - اسپید ⚡️⚡️⚡️
39000
100 / 100000
24852
لایک یوتیوب - خارجی - گارانتی 10 روز جبران ریزش
39200
10 / 175000
24854
لایک یوتیوب - ارزان-گارانتی یک هفته جبران ریزش
39600
10 / 175000
24855
لایک یوتیوب - خارجی- بدون ریزش
45600
10 / 50000

یوتیوب - لایک سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24860
لایک یوتیوب - کشور آلمان
72600
10 / 50000
24859
لایک یوتیوب - کشور آمریکا
72600
10 / 50000

یوتیوب - اشتراک گذاری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24871
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️