سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

تخفیف ویژه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25529
لایک آسیایی  اینستاگرام- تخفیف45 درصدی 
4000
10 / 50000
25528
لایک باکیفیت خارجی - 30 درصد تخفیف
6500
10 / 50000
25530
لایک کیفیت عالی- تخفیف 35 درصدی 
6600
10 / 10000
25548
فالوور ربات - کیفیت پایین - 45 درصد تخفیف
7200
10 / 500000
25545
فالوور درجه یک خارجی - اقتصادی -25 درصد تخفیف ⭐️⭐️
13000
10 / 500000
25557
فالوور اقتصادی - 55 درصد تخفیف - کیفیت آسیایی
14700
50 / 50000

روبیکا - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25358
فالور ارزان روبیکا
14000
10 / 50000
25415
فالور روبیکا - کیفیت عالی 
15000
25 / 500000

روبیکا - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25359
لایک ارزان روبیکا - شروع آنی
6000
10 / 50000
25416
لایک پست روبیکا - سرویس آذرخش - آنی
7000
25 / 500000

روبیکا - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25360
بازدید ارزان روبیکا - شروع آنی
3000
10 / 50000
25417
بازدید پست روبیکا - سرویس آذرخش - آنی
4000
25 / 500000

روبیکا - ممبر کانال - گروه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25471
افزایش عضو گروه (گپ) روبیکا
70000
25 / 500000
25361
ممبر ارزان  کانال روبیکا - شروع آنی
70000
25 / 500000

روبیکا - بازدید کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25291
بازدید  پست آخر کانال روبیکا - شروع آنی
8000
25 / 500000
25292
بازدید  پنج پست آخر کانال روبیکا - شروع آنی
11000
25 / 500000
25293
بازدید  ده پست آخر کانال روبیکا - شروع آنی
15000
25 / 500000
25294
بازدید  بیست  پست آخر کانال روبیکا - شروع آنی
20000
25 / 500000

اینستاگرام - فالوور خارجی - آذرخش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25568
فالوور ارزان - فیک  - ریزش دارد
10500
10 / 500000
25521
فالوور هندی - کیفیت متوسط ⭐️
10600
20 / 10000
25569
فالوور ارزان - معمولی⚡️ 
10800
10 / 500000
25570
فالوور ارزان - معمولی⚡️ ⚡️
11200
10 / 500000
25571
فالوور ارزان - آسیا⚡️ ⚡️
12600
10 / 500000
25572
فالوور ارزان - آسیا⭐️⭐️
15200
10 / 500000

اینستاگرام - فالوور خارجی - نیترو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25567
فالوور خارجی - درجه یک - شروع آنی⭐️
13000
10 / 1000000
25573
فالوور کیفیت عالی - میکس جهانی - پیشنهادی⭐️⭐️
13000
10 / 500000
25575
فالوور ارزان و باکیفیت - خارجی
14700
50 / 50000
25523
فالوور درجه یک - اکانت های قدیمی - پیشنهادی🔥🔥🔥
15800
50 / 20000
25522
فالوور خارجی -اکانت های قدیمی -کیفیت عالی ⭐️
15900
10 / 300000

اینستاگرام - فالوور خارجی - آلفا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25150
فالوور خارجی - آلفا- درجه یک⚡️⚡️⚡️
15900
20 / 300000
25576
فالوور اروپا - درجه یک ⭐️⭐️⭐️
20900
10 / 200000
25577
فالوور HQ اروپا - درجه یک 
54000
1 / 1

اینستاگرام - فالوور خارجی - سیمرغ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25579
فالوور روسیه- شروع آنی
31000
50 / 10000
25578
فالوور هندی - شروع آنی
42500
50 / 30000

اینستاگرام - فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25299
فالوور 40 درصد ایرانی - میکس
24500
100 / 100000
25288
فالوور 40 درصد ایرانی⚡️
27400
100 / 10000
25300
فالوور 50 درصد ایرانی
27400
100 / 10000
25286
فالوور 70 درصد ایرانی⭐️
49700
100 / 10000
25283
فالوور 80 درصد ایرانی ⭐️⭐️
75600
100 / 5000
25349
فالوور 90 درصد ایرانی- پیشنهادی - شروع آنی⭐️⭐️⭐️
75600
100 / 5000
25301
فالوور 98 درصد ایرانی
86400
100 / 10000
25284
فالوور 85 درصد ایرانی + لایک هدیه
100800
100 / 10000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 30 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25154
فالوور خارجی - کیفیت عالی - ریفرال 30 روز دارد
14100
100 / 300000
25156
فالوور خارجی - الماس -  ریفرال 30 روز دارد ⭐️
17300
10 / 500000
25155
فالوور خارجی - نیترو -  ریفرال 30 روز دارد ⭐️
18000
10 / 500000
25157
فالوور خارجی -آذرخش - ریفرال 30 روز دارد ⭐️
20900
10 / 500000
25158
فالوور خارجی -ققنوس-  ریفرال 30 روز دارد ⭐️
26000
10 / 250000
24570
فالوور گارانتی دار -  ریفرال 30 روز دارد - شروع سریع
27400
100 / 500000
25159
فالوور خارجی -آلفا-  ریفرال 30 روز دارد⭐️⭐️ ⭐️
39600
50 / 5000000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 99 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24568
فالوور خارجی - معمولی - اکانت قدیمی- ریفرال 90 روز 
14400
100 / 1000000
25166
فالوور خارجی - نیترو - اکانت قدیمی- ریفرال 90 روز 
14400
100 / 1000000
25165
فالوور خارجی - الماس -  ریفرال 90 روز  ⭐️⭐️
22500
50 / 500000
25278
فالوور کیفیت عالی -  ریفرال 90 روز 
23100
50 / 5000000
25160
فالوور خارجی - آذرخش -  ریفرال 90 روز 
26100
50 / 5000000
25167
فالوور خارجی - نیترو پلاس- اکانت قدیمی- ریفرال 90 روز 
26700
2000 / 2000000
25161
فالوور خارجی - آذرخش -  ریفرال 90 روز  ⭐️
27200
50 / 5000000
25162
فالوور خارجی - آذرخش -  ریفرال 90 روز  ⭐️⭐️
28200
50 / 5000000
25163
فالوور خارجی - الماس - ریفرال 90 روز 
30600
10 / 300000
25164
فالوور خارجی - الماس -  ریفرال 90 روز  ⭐️
38800
50 / 200000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 365 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25482
فالوور اقتصادی -- شروع آنی - ریفرال 365 روز 
14000
10 / 500000
25172
فالوور خارجی - آلفا -  ریفرال 365 روز ⭐️
14400
100 / 10000000
25173
فالوور خارجی - آلفا -  ریفرال 365 روز ⭐️⭐️
14400
100 / 1000000
25454
فالوور خارجی- فوق سریع -  ریفرال 365 روز  - شروع آنی
14400
100 / 1000000
25170
فالوور خارجی - آذرخش -  ریفرال 365 روز ⭐️⭐️
19800
10 / 500000
25175
فالوور خارجی -نیترو - اکانت قدیمی-  ریفرال 365 روز ⭐️
20900
10 / 1000000
25176
فالوور خارجی -نیترو پلاس -  ریفرال 365 روز ⭐️
23100
100 / 10000000
25169
فالوور خارجی - آذرخش - ریفرال 365 روز ⭐️
25100
50 / 250000
25318
فالور درجه ۱ خارجی - ریفرال 365 روز 
26000
50 / 5000000
24569
فالوور گارانتی دار - شروع سریع -  ریفرال 365 روز 
26300
10 / 500000
25174
فالوور خارجی - آلفا - اکانت قدیمی-  ریفرال 365 روز ⭐️⭐️
27400
50 / 5000000
25168
فالوور خارجی - آذرخش - ریفرال 365 روز 
28400
50 / 1000000
24572
فالوور گارانتی دار -  ریفرال 365 روز  - شروع سریع
32500
100 / 5000000
25171
فالوور خارجی - آذرخش -  ریفرال 365 روز ⭐️⭐️⭐️
79600
100 / 3333333

اینستاگرام - لایک ارزان و باکیفیت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25310
لایک اسپید خارجی
2200
10 / 500000
25483
لایک ارزان - اکانت های قدیمی - شروع آنی
6200
10 / 50000
25481
لایک خارجی - کیفیت عالی - ریزش ندارد
7000
10 / 50000
25484
لایک طلایی اینستاگرام- سفارشی - اکانت های قدیمی - شروع آنی
7200
10 / 30000

اینستاگرام - لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25302
لایک 30 درصد ایرانی 
5600
50 / 50000
25264
لایک میکس اینستاگرام - 30 درصد ایرانی
6400
50 / 50000
24591
لایک میکس - شروع آنی⭐️
8000
100 / 50000
25303
لایک 45 درصد ایرانی 
28100
100 / 30000

اینستاگرام - لایک حقیقی ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25336
لایک حقیقی ایرانی - پاپ اپ
250000
30 / 200000

اینستاگرام - لایک ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25277
لایک فوق ارزان خارجی
1400
10 / 50000
25233
لایک ارزان خارجی - سرویس اول
1700
50 / 1000000
25231
لایک ارزان خارجی  - سرویس دوم
2200
10 / 500000
25235
لایک ارزان خارجی  - سرویس سرعتی
2200
50 / 20000
25230
لایک ارزان خارجی  - شروع آنی
2200
10 / 300000
24582
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 12 ساعت
2400
10 / 30000
25015
پاور لایک اینستاگرام - ارزان - استارت آنی
2400
10 / 500000
25232
لایک ارزان خارجی  - سرویس fa
2700
10 / 300000
24581
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 6 ساعت
3200
10 / 100000
25234
لایک ارزان خارجی ⚡️
3300
20 / 500000
24584
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
4000
10 / 30000
24585
لایک ارزان خارجی -بدون ریزش- شروع آنی⭐️
5600
10 / 100000
24586
لایک ارزان -بدون ریزش -سرعتی- شروع آنی⚡️
5800
10 / 200000
24588
لایک خارجی - بدون ریزش- شروع آنی⭐️⭐️
5800
10 / 50000
24589
لایک سریع خارجی - ارزان - شروع آنی⭐️⚡️
5800
10 / 50000
24587
لایک نیترو - ارزان- شروع آنی⚡️⚡️
5800
10 / 30000
25112
لایک 30 درصد خانم -خارجی
6500
10 / 150000
24590
لایک ارزان - شروع آنی
8700
10 / 20000

اینستاگرام - لایک ارزان - بدون ریزش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25239
لایک خارجی - بدون ریزش - شروع سریع
3600
20 / 25000
24583
لایک فوق سریع - ریزش  صفر -⚡️⚡️⚡️
5400
10 / 200000
25236
لایک خارجی - بدون ریزش - سریع⭐️
5800
10 / 100000
25240
لایک خارجی - بدون ریزش - کیفیت عالی
7100
10 / 30000
25237
لایک خارجی - بدون ریزش - اولترافست⚡️⚡️⚡️
7200
10 / 50000
25238
لایک خارجی - بدون ریزش -سرعتی⚡️
13000
10 / 300000
25241
لایک خارجی - بدون ریزش -عالی⭐️⭐️
14400
50 / 200000

اینستاگرام - لایک ارزان - گارنتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25440
لایک ارزان خارجی - ریفرال30 روز دارد
2900
10 / 100000
25441
لایک ارزان خارجی - ریفرال 180 روز دارد
3300
10 / 500000
25442
لایک ارزان خارجی - ریفرال 365 روز دارد
3600
10 / 300000
25443
لایک خارجی - ریفرال 30 روز دارد⭐️
6400
10 / 10000

اینستاگرام - لایک خارجی - باکیفیت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25295
لایک سوپر فست اینستاگرام ⚡️⚡️⚡️
2200
10 / 300000
25297
لایک سوپر فست اینستاگرام 🔥🔥
2200
50 / 150000
25016
لایک اینستاگرام -  اپیکیشن هندی - شروع آنی
4000
10 / 10000
25419
لایک اپلیکیش لایک بگیر - خارجی
4500
100 / 500000
25296
لایک سوپر فست اینستاگرام 🔥🔥🔥
5400
10 / 200000
24597
لایک ویژه خارجی- شروع سریع
13700
10 / 150000
24598
لایک فعال هندی- شروع سریع
18000
20 / 10000
24601
لایک خارجی باکیفیت- شروع سریع
18100
10 / 75000
24599
لایک خارجی به همراه ایمپریشن- شروع سریع
23800
10 / 100000
24844
لایک خارجی - باکیفیت
51900
50 / 10000
25259
لایک خانم - خارجی - کیفیت عالی
144000
10 / 20000

اینستاگرام - بازدید ریلز - آپدیت جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25591
بازدید ریلز اینستاگرام - آپدیت جدید - سرور آلفا
27000
500 / 10000000
25592
بازدید ریلز اینستاگرام - آپدیت جدید - سرور آلفا پلاس
32000
1000 / 500000
25593
بازدید ریلز اینستاگرام - آپدیت جدید - سرور نیترو
36000
500 / 500000
25583
بازدید اینستاگرام - آپدید جدید
45000
100 / 5000
25588
بازدید اینستاگرام - آپدید جدید⭐️🔥
47000
100 / 10000
25589
بازدید اینستاگرام - آپدید جدید🔥🔥
48000
100 / 10000
25590
بازدید اینستاگرام - آپدید جدید⚡️⚡️⚡️
55000
100 / 1000000
25584
بازدید اینستاگرام - آپدید جدید🔥
70000
100 / 10000000
25581
بازدید ریلز اینستاگرام - آپدیت جدید
72000
100 / 250000
25585
بازدید واقعی اینستاگرام - آپدید جدید⭐️
80000
100 / 1000000
25586
بازدید واقعی اینستاگرام - آپدید جدید⭐️⭐️
95000
100 / 100000000
25587
بازدید واقعی اینستاگرام - آپدید جدید⭐️⭐️⭐️
98000
100 / 100000000

اینستاگرام - بازدید استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25562
بازدید استوری ارزان - باکیفیت -هندی - ( ثبت با آیدی پیج )
5500
100 / 500000
25250
بازدید استوری - آنی ( ثبت با آیدی پیج )⭐️
9400
10 / 10000
25356
بازدید استوری - آنی ( ثبت با آیدی پیج )🔥
9600
10 / 40000
25357
بازدید استوری - آنی ( ثبت با آیدی پیج )🔥⚡️
10400
50 / 10000

اینستاگرام - بازدید پروفایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25525
بازدید پروفایل - از طریق لینک پروفایل
5400
100 / 1000000
24645
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
5900
100 / 5000000
24647
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
8700
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24667
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
2000
100 / 500000
25269
ایمپریشن اینستاگرام - ارزان
2600
100 / 1000000
24654
ایمپریشن معمولی (عکس - فیلم)
2600
100 / 1000000
24655
ایمپریشن باکیفیت خارجی - شروع آنی
3100
100 / 5000000
24666
ایمپریشن+ ریچ
3200
100 / 1000000
24656
ایمپریشن کیفیت عالی - خارجی
3400
100 / 1000000
24658
ایمپریشن اکسپلور + خانه
3600
100 / 1000000
25014
ریچ + ایمپریشن ⚡️⚡️
3600
10 / 300000
24668
ایمپریشن آمریکا
4000
200 / 10000000
24660
ایمپریشن اکسپلور + خانه + لوکیشن
5100
100 / 20000000
24657
ایمپریشن واقعی- شروع آنی
5100
100 / 1000000
24663
ایمپریشن + ریچ
5200
10 / 100000
24662
ایمپریشن اکسپلور
5200
100 / 100000000
24661
ایمپریشن اکسپلور + خانه + سایر
5200
100 / 100000
24664
ایمپریشن به همراه ریچ و بازدید پروفایل
9200
100 / 5000000

اینستاگرام - اینگیجمنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24707
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست
30600
100 / 100000
24708
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن
61200
100 / 100000
24709
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن + بازدید پروفایل
64300
100 / 100000

اینستاگرام -ریچ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25458
سرویس ریچ پست + ایمپریشن 
3600
10 / 250000
25457
سرویس ریچ پست + ایمپریشن 
3600
10 / 300000
25456
سرویس ریچ پست + ایمپریشن اکسپلور
5100
10 / 40000
25455
سرویس ریچ پست + ایمپریشن
6200
100 / 5000000
25459
سرویس ریچ پست باکیفیت
8700
100 / 200000
25460
سرویس ریچ - مخصوص ریلز اینستاگرام
32500
100 / 30000
25461
سرویس ریچ واقعی
36800
100 / 100000
25462
سرویس ریچ واقعی + بازدید پروفایل
39800
100 / 100000
25463
سرویس ریچ واقعی -کلیپ -عکس
56200
100 / 100000

اینستاگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24651
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
16400
100 / 5000000
24649
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
17400
100 / 5000000
24652
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
22400
100 / 5000000
24653
اشتراک گذاری پست- ترکیه - شروع یک ساعت
22500
100 / 5000000
24650
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
26000
100 / 5000000

اینستاگرام - ذخیره پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25519
جدید - ذخیره پست - اقتصادی
4000
10 / 5000
24677
ذخیره پست اینستاگرام - معمولی
5700
10 / 50000
25317
ذخیره پست اینستاگرام - سرویس آذرخش
14400
20 / 400000
25316
ذخیره پست اینستاگرام - سرویس نیترو پلاس
14400
10 / 400000

اینستاگرام - کامنت - سرویس های جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25425
کامنت ایموجی مثبت
25000
10 / 50000
25427
کامنت ایموجی منفی
25000
10 / 50000
25428
کامنت تبریک انگلیسی 
25000
10 / 50000
25426
کامنت رندوم انگلیسی
25000
10 / 50000
25424
کامنت رندوم فارسی 
25000
10 / 50000
25429
کامنت محصول انگلیسی 
25000
10 / 50000

اینستاگرام - کامنت متن دلخواه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25423
کامنت دلخواه - شروع آنی
35000
10 / 20000
25547
کامنت دلخواه - خارجی
39600
10 / 200000
24680
کامنت ارزان - متن دلخواه⚡️⚡️⚡️
50000
5 / 200
24683
کامنت متن دلخواه - میکس ایرانی⭐️⚡️
85000
10 / 10000
25205
کامنت دلخواه - کیفیت متوسط - روسیه
500400
5 / 5000
25204
کامنت دلخواه - کیفیت متوسط
518500
10 / 200000
25212
کامنت دلخواه - واقعی - ایرانی
3500000
10 / 1000

اینستاگرام - کامنت متن پیش فرض

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25247
کامنت ایموجی تصادفی اینستاگرام - ایموجی های مثبت (✅😍❤️👍🏼🔥)
50000
5 / 500
25248
کامنت ایموجی تصادفی اینستاگرام - ایموجی های منفی (💩👎🏼🤢😡🤬)
50000
5 / 500
25246
کامنت زبان انگلیسی اینستاگرام
52000
5 / 200
24686
کامنت رندم فارسی - شروع آنی
55000
5 / 200
24703
کامنت رندم انگلیسی
80000
10 / 10000
24689
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️
80000
10 / 10000
24692
کامنت رندم فارسی - واقعی
3000000
1 / 100

اینستاگرام - کامنت متن هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24701
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24702
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
70000
10 / 10000
24697
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
70000
10 / 10000
24699
کامنت تعریفی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24693
کامنت خنده دار اینستاگرام
70000
10 / 10000
24700
کامنت شکلک اینستاگرام
70000
10 / 10000
24695
کامنت عاشقانه اینستاگرام
70000
10 / 10000
24698
کامنت عید نوروز اینستاگرام
70000
10 / 10000
24696
کامنت فصل های اینستاگرام
70000
10 / 10000
24694
کامنت فلسفی اینستاگرام
70000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت سفارشی / بلاگر / تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25008
کامنت اینفلوئنسر خارجی
4950000
12 / 80
25009
کامنت تیک آبی - متن رندم- خارجی
77760000
1 / 12
25010
کامنت تیک آبی - متن دلخواه - خارجی
103680000
1 / 10

اینستاگرام - بازدید لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25466
بازدید لایو -ارزان- شروع 10 دقیقه
108000
100 / 5000
25467
بازدید لایو -ارزان- شروع 10 دقیقه⭐️
216000
100 / 10000
24710
بازدید لایو - شروع آنی
315000
100 / 50000
24711
بازدید لایو - شروع آنی⚡️⚡️
450000
20 / 10000

اینستاگرام - منشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25490
منشن اینستاگرام - یوزر دلخواه - استارت 1 الی 72 ساعت🔥
112400
1000 / 1000000
25488
منشن اینستاگرام - یوزر دلخواه - استارت 1 الی 72 ساعت🔥
112400
1000 / 1000000
25489
منشن اینستاگرام-پست ریلز - یوزر دلخواه - استارت 1 الی 72 ساعت🔥
112400
1000 / 1000000
25487
منشن اینستاگرام - یوزر دلخواه - استارت 1 الی 72 ساعت🔥
183500
50 / 5000
25496
منشن اینستاگرام - ریلز - یوزرفالوور -استارت 24 ساعت
187200
100 / 5000
25485
منشن اینستاگرام - یوزر دلخواه - استارت 1 الی 72 ساعت
187200
200 / 100000000
25486
منشن اینستاگرام - یوزر دلخواه - استارت 1 الی 72 ساعت⭐️
187200
50 / 1000000
25492
منشن اینستاگرام - لایک کننده پست - شروع 1 الی 72 ساعت🔥
299600
1000 / 30000
25493
منشن اینستاگرام - یوزرهای هشتگ - شروع 1 الی 72 ساعت🔥
299600
1000 / 10000
25491
منشن اینستاگرام - لایک کننده پست - شروع 1 الی 72 ساعت
314500
200 / 1000

تلگرام - ممبر کانال و گروه - جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25533
ممبر خارجی - 7 روز ریزش ندارد -استارت سریع
29600
100 / 100000
25537
ممبر خارجی نیترو - 30 روز ریزش ندارد -استارت سریع
41800
10 / 100000
25541
ممبر خارجی معمولی- 30 روز ریزش ندارد -استارت سریع
42200
100 / 50000
25534
ممبر خارجی - 30 روز ریزش ندارد -استارت سریع
48300
100 / 50000
25538
ممبر خارجی نیترو - 45 روز ریزش ندارد -استارت سریع
54000
10 / 100000
25542
ممبر خارجی طلایی- ریزش خیلی کم -استارت سریع
64300
100 / 50000
25539
ممبر خارجی آذرخش - 60 روز ریزش ندارد -استارت سریع
67700
10 / 100000
25535
ممبر خارجی - ریزش کم -استارت سریع
69200
100 / 100000
25536
ممبر خارجی - ریزش خیلی کم -استارت سریع
70600
10 / 50000
25540
ممبر خارجی آذرخش - 120 روز ریزش ندارد -استارت سریع
79200
10 / 100000

تلگرام - ممبر خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25524
ممبر خارجی -شروع آنی 
54000
10 / 100000
25329
جدید  - ممبر تلگرام - نیترو ⚡️⚡️⚡️
70000
100 / 200000
25330
جدید  - ممبر تلگرام -کانال و گروه- آلفا⚡️⭐️
80000
100 / 50000
25331
جدید - ممبر تلگرام -فقط کانال - اولترافست⚡️⚡️⚡️⚡️
90000
500 / 100000
25332
جدید - ممبر تلگرام - اروپا🔥🔥
95000
1000 / 100000
25333
جدید - ممبر تلگرام - بین المللی🔥
100000
1000 / 100000
25334
جدید - ممبر طلایی تلگرام -⭐️⭐️⭐️
120000
500 / 50000

تلگرام - ممبر سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25138
ممبر بدون ریزش خارجی
80000
500 / 200000
25140
ممبر بدون ریزش خارجی - اسپید⚡️⚡️
100000
100 / 50000
25139
ممبر بدون ریزش خارجی - نیترو⭐️⭐️
110000
100 / 120000
25141
ممبر بدون ریزش خارجی - کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️
120000
100 / 100000
25142
ممبر بدون ریزش خارجی - نیترو پلاس⚡️⚡️⭐️⭐️
130000
100 / 50000
25143
ممبر بدون ریزش خارجی - سفارشی💎💎
150000
100 / 100000

تلگرام - ممبر + بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25144
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 20 پست گذشته
100000
100 / 50000
25145
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 50 پست گذشته
140000
100 / 50000
25146
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 100 پست گذشته
160000
100 / 50000

تلگرام - ممبر گارانتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25147
ممبر خارجی-نیترو  -30 روز گارانتی 
80000
100 / 100000
25262
ممبر باکیفیت - گارانتی 30 روز جبران ریزش 
100000
100 / 40000
25263
ممبر باکیفیت - گارانتی 60 روز جبران ریزش 
150000
100 / 40000

تلگرام - بازدید پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25446
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
120
100 / 100000000
25447
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
180
100 / 15000000
25448
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
500
10 / 500000
25314
بازدید پست تلگرام - فوری⚡️⚡️⚡️
500
100 / 10000000
25347
بازدید پست تلگرام - شروع آنی
600
10 / 10000000
25311
بازدید پست تلگرام - فوری
600
100 / 3000000
25449
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
700
10 / 500000
25452
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
800
10 / 500000
25450
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
800
10 / 500000
25451
بازدید تلگرام -(از طریق لینک پست ) -آنی
1300
10 / 500000

تلگرام - ری اکشن - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24769
ری اکشن ارزان - ❤️
1100
50 / 5000000
24766
ری اکشن ارزان - 🎉
1100
50 / 5000000
24767
ری اکشن ارزان - 🤩
1100
50 / 5000000
24768
ری اکشن ارزان - 🔥
1100
50 / 5000000
24770
ری اکشن ارزان - 👎
1100
50 / 5000000
24771
ری اکشن ارزان - 👍
1100
50 / 5000000
24772
ری اکشن ارزان - 😱
1100
50 / 5000000
24773
ری اکشن ارزان - 😁
1100
50 / 5000000
24774
ری اکشن ارزان - 😢
1100
50 / 5000000
24775
ری اکشن ارزان - 💩
1100
50 / 5000000
24776
ری اکشن ارزان - 🤮
1100
50 / 5000000

تلگرام - ری اکشن - ارزان2

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24781
ری اکشن + بازدید ❤️
1300
50 / 5000000
24777
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 👍
1300
50 / 5000000
24780
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 👎
1300
50 / 5000000
24782
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 💩
1300
50 / 5000000
24783
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 🔥
1300
50 / 5000000
24784
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 🤮
1300
50 / 5000000
24785
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 🎉
1400
50 / 5000000
24787
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 🤩
1600
10 / 500000
24788
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 😱
1600
10 / 500000
24789
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 😁
1600
10 / 500000
24778
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁
1600
50 / 500000
24779
ری اکشن فوق ارزان + بازدید 👎💩 🤮😢 😱
1600
50 / 500000
24786
ری اکشن فوق ارزان+ بازدید 😢
1600
10 / 500000

تلگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24811
اشتراک گذاری پست تلگرام - بین المللی
3200
10 / 1000000
24812
اشتراک گذاری پست تلگرام - ترکیه
3200
10 / 100000
24813
اشتراک گذاری پست تلگرام - کشور های عربی
3200
10 / 100000

خدمات سایت - بازدید ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25408
بازدید ایرانی سایت - از طریق اینستاگرام
25800
500 / 1000000
25410
بازدید ایرانی سایت - از طریق توییتر
25800
500 / 1000000
25411
بازدید ایرانی سایت - از طریق ردیت
25800
500 / 1000000
25407
بازدید ایرانی سایت - از طریق فیسبوک
25800
500 / 1000000
25409
بازدید ایرانی سایت - از طریق ویکی پدیا
25800
500 / 1000000
25405
بازدید ایرانی سایت - از طریق گوگل
25800
500 / 1000000
25412
بازدید ایرانی سایت - از طریق یاهو
25800
500 / 1000000
25406
بازدید ایرانی سایت - از طریق یوتیوب
25800
500 / 1000000
25413
بازدید ایرانی سایت  - از طریق پینترست
25800
500 / 1000000
25414
بازدید ایرانی سایت - با کلمه کلیدی دلخواه
34600
1000 / 1000000

خدمات سایت - بازدید خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25364
بازدید بین المللی - ارزان - سرور2
1100
10000 / 10000000
25365
بازدید بین المللی - ارزان - سرور3
1500
100 / 10000000
25366
بازدید بین المللی - ارزان - سرور4
1800
200 / 5000000
25379
بازدید بین المللی - ارزان - سرور5
3600
1000 / 3000000
25367
بازدید طبیعی سایت - 90 درصد گوگل
3600
200 / 10000000
25368
بازدید طبیعی سایت - 99 درصد گوگل
4400
500 / 10000000
25380
بازدید بین المللی - ارزان - سرور6
6500
1000 / 500000
25369
بازدید طبیعی سایت - پاپ ادز 
7200
100 / 50000000
25381
بازدید بین المللی - ارزان - سرور7
8700
1000 / 1000000
25370
بازدید طبیعی سایت - سوشال نتورک
8700
200 / 10000000
25372
بازدید طبیعی سایت - کلمه  کلیدی دلخواه - سرور1
8700
200 / 10000000
25382
بازدید بین المللی - ارزان - پاپ ادز2
10100
1000 / 1000000
25383
بازدید بین المللی - ارزان - سرور7
12300
1000 / 1000000
25384
بازدید طبیعی سایت - بین المللی
15200
1000 / 1000000

خدمات سایت - بازدید خارجی - هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25373
بازدید سایت - انتخاب کشور بازدید کننده - سرور1
11600
200 / 10000000
25374
بازدید طبیعی گوگل - انتخاب کشور بازدید کننده - سرورآلفا
14400
200 / 10000000
25375
بازدید سایت - انتخاب کشور بازدید کننده - سوشال نتورک
17300
200 / 10000000
25377
بازدید هدفمند  به همراه کلمه کلیدی - سرور آذرخش
17300
200 / 10000000
25378
بازدید طبیعی هدفمند با سرچ کلمه کلیدی 
26000
200 / 10000000

خدمات سایت - بازدید موبایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25386
بازدید بین المللی با موبایل - آیفون 7 الی 11
7200
200 / 10000000
25391
بازدید بین المللی با موبایل - اندروید 8 الی 10
7200
200 / 10000000
25393
بازدید ارگانیک با موبایل - اندروید 8 الی 10
8700
200 / 10000000
25388
بازدید ارگانیک موبایل - آیفون 7 الی 11
8700
200 / 10000000
25387
بازدید بین المللی با موبایل - آیفون 12 الی 13
8700
200 / 10000000
25392
بازدید بین المللی با موبایل - اندروید 11 الی 12
8700
200 / 10000000
25389
بازدید ارگانیک سایت با ایفون 12 و 13
10100
200 / 10000000
25390
بازدید ارگانیک با آیفون با کلمه کلیدی دلخواه
11600
200 / 10000000
25394
بازدید ارگانیک سایت با اندروید با کلمه کلیدی دلخواه
13000
200 / 10000000
25385
بازدید ارگانیک موبایل - پاپ ادز
54000
1000 / 1000000

خدمات سایت - بازدید موبایل - هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25399
بازدید سایت - آیفون  -انتخاب کشور هدف
17300
200 / 10000000
25402
بازدید سایت - اندروید -انتخاب کشور هدف
18800
200 / 10000000
25396
بازدید ارگانیک سایت - اندروید - آمریکا
54000
1000 / 1000000
25395
بازدید موبایل - پاپ ادز - انتخاب کشور بازدیدکننده
54000
1000 / 1000000
25397
بازدید موبایل - آیفون - آمریکا
61200
1000 / 1000000

یوتیوب - سابسکرایب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24845
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان
34600
20 / 100000
24850
دنبال کننده کانال یوتیوب -معمولی⚡️
68400
50 / 100000
24848
دنبال کننده کانال یوتیوب -ترکیه
119100
52 / 30000
25476
سابسکرایپ یوتیوب -گارانتی 30 روز 
691200
50 / 50000

یوتیوب - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25494
لایک ارزان یوتیوب 🔥
11200
10 / 3000
24853
لایک یوتیوب - ارزان
31000
10 / 55000
24857
لایک یوتیوب - اسپید ⚡️⚡️⚡️
42500
100 / 100000
24852
لایک یوتیوب - خارجی - گارانتی 10 روز جبران ریزش
64900
10 / 175000

یوتیوب - لایک سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24860
لایک یوتیوب - کشور آلمان
71300
100 / 20000
24859
لایک یوتیوب - کشور آمریکا
71300
100 / 20000

یوتیوب - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24862
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان
14400
500 / 50000
24863
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان- بدون ریزش
126000
100 / 300000

یوتیوب - اشتراک گذاری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24871
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️
77800
1000 / 250000
24872
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️⭐️
77800
500 / 150000

یوتیوب - سوشال شیر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24874
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در توییتر
18000
100 / 2147483647
24873
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در فیسبوک
18000
100 / 2147483647
24875
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در پینترست
18000
100 / 2147483647

یوتیوب - پخش زنده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24877
بازدید لایو یوتیوب- 15 دقیقه
390600
100 / 20000
24878
بازدید لایو یوتیوب- 120 دقیقه
3121700
100 / 20000

اسپاتیفای - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24913
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
8600
20 / 100000000
24910
فالوور  ارزان اسپاتیفای
10300
20 / 100000000
24909
فالوور پلی لیست اسپاتیفای
16800
200 / 10000000
24911
فالوور  پلی لیست اسپاتیفای⭐️⭐️⭐️
180000
1000 / 1000000

اسپاتیفای - پادکست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24918
پخش پادکست اسپاتیفای⭐️
51500
500 / 10000000
24919
پخش پادکست اسپاتیفای⭐️⭐️⭐️
63800
500 / 50000

اسپاتیفای - پخش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24923
پخش آلبوم اسپاتیفای
41600
1000 / 1000000
24921
پخش تراک رایگان اسپاتیفای⭐️
72200
1000 / 100000000
24920
پخش تراک اسپاتیفای⭐️
76700
1000 / 100000000

اسپاتیفای - ذخیره

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24924
ذخیره اسپاتیفای - آلبوم/ تراک
5900
20 / 2000000
24926
ذخیره پریمیوم اسپاتیفای - آلبوم/ تراک
25200
20 / 100000000
24927
ذخیره پریمیوم اسپاتیفای -  تراک
145800
100 / 100000

اسپاتیفای - شنوندگان ماهانه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25099
پخش تراک اسپاتیفای
32500
1000 / 100000000
25100
پخش تراک اسپاتیفای⭐️⚡️⚡️
76700
1000 / 100000000
24929
شنوندگان ماهانه اسپاتیفای - ارزان
142600
1000 / 1000000

توییتر - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24936
فالوور توییتر - باکیفیت⭐️⭐️⭐️
90000
10 / 500000
24940
فالوور ارزان توییتر
100800
500 / 500000
24939
فالوور ارزان توییتر⚡️
104400
250 / 500000
24937
فالوور توییتر -خانم - باکیفیت⭐️
177100
100 / 100000

توییتر - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24941
لایک ارزان توییتر
49700
10 / 10000

توییتر - ریتوییت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24945
ریتویت توییتر⭐️
97200
50 / 50000
24946
ریتویت توییتر⭐️⭐️
123200
50 / 50000

توییتر - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24948
بازدید توییتر به همراه ایمپریشن
600
10 / 2147483647
24947
بازدید توییتر-ارزان
800
25 / 100000000
24949
بازدید توییتر⭐️⭐️⭐️
3600
500 / 100000000

تلوبیون

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25495
بازدید تلوبیون
30000
500 / 10000

آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25094
بازدید ویدیو آپارات
15000
1000 / 10000
25095
لایک ویدیو آپارات
200000
100 / 1000
25011
فالوور آپارات _ ایرانی عالی ⭐️
300000
100 / 900

لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25477
لایک پست لایکی
103700
10 / 10000
25478
ویو پست لایکی
103700
10 / 10000
25479
اشتراک گذاری پست لایکی
172800
50 / 50000
24933
فالوور لایکی⭐️
392000
50 / 10000
24931
فالوور لایکی⭐️⭐️
518500
50 / 50000
25480
کامنت دلخواه پست لایکی
604800
10 / 50000
24932
فالوور لایکی⭐️⭐️⭐️
864000
50 / 2000

کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24952
فالوور کلاب هوس - سرعت سریع
432000
20 / 200
24950
فالوور کلاب هوس - سرعت آهسته
435600
50 / 8000
24951
فالوور کلاب هوس - سرعت معمولی
591900
50 / 10000
24954
بازدید کننده اتاق کلاب هوس⚡️⚡️⚡️
828000
50 / 350
24953
بازدید کننده اتاق کلاب هوس
993600
50 / 350

لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24967
فالوور گارانتی دار لینکدین
820800
250 / 10000