سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

رایگان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25040
بازدید رایگان تلگرام
100
10 / 50
25251
بازدید رایگان توییتر 
100
20 / 100
25252
بازدید رایگان تیک توک
100
100 / 100

سرویس جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25273
بازدید ارزان - آنی
200
100 / 50000000
25298
ویو ریلز اینستاگرام - فوق سریع
250
100 / 100000000
25295
لایک سوپر فست اینستاگرام ⚡️⚡️⚡️
2000
10 / 300000
25297
لایک سوپر فست اینستاگرام 🔥🔥
2500
50 / 150000
25258
فالوور فیک - سرعتی 
3500
10 / 10000
25296
لایک سوپر فست اینستاگرام 🔥🔥🔥
4500
10 / 200000
25249
فالوور ارزان - ترکیه
8000
20 / 6000
25250
بازدید استوری - کیفیت عالی -شروع 1 ساعت
8500
50 / 1000
25259
لایک خانم - خارجی - کیفیت عالی
90000
10 / 20000
25260
فالوور خانم - خارجی - کیفیت عالی
220000
10 / 100000

برای فروشندگان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25268
ذخیره پست - ارزان
200
10 / 100000
25277
لایک فوق ارزان خارجی
1100
10 / 50000
25269
ایمپریشن اینستاگرام - ارزان
2200
100 / 1000000
25264
لایک میکس اینستاگرام - 30 درصد ایرانی
3500
50 / 50000
25271
فالوور معمولی - ریزش کم - استارت آنی
11000
10 / 30000
25272
فالوور موشک - فوق سریع - استارت آنی
11500
20 / 150000
25265
فالوور باکیفیت خارجی - گارانتی دار 
16000
10 / 1000000
25278
فالوور کیفیت عالی - 90 روز گارانتی
19000
50 / 5000000

کمپین تبلیغات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25270
پکیج بمب تبلیغات پست اینستاگرام
1000000
1000 / 1000

روبیکا - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25279
فالوور ارزان روبیکا -پیج روبیکا
45000
100 / 10000
25254
فالوور روبیکا ( توضیحات مطالعه شود )
110000
50 / 5000

روبیکا - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25281
لایک ایرانی واقعی روبیکا 
25000
100 / 10000
25255
لایک روبیکا ( توضیحات خوانده شود )
30000
100 / 5000

روبیکا - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25282
بازدید ایرانی روبیکا 
20000
100 / 10000
25257
بازدید استوری روبیکا( توضیحات خوانده شود )
30000
100 / 5000
25256
بازدید روبیکا ( توضیحات خوانده شود )
30000
100 / 5000

روبیکا - ممبر کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25280
ممبر کانال روبیکا
150000
100 / 10000
25289
ممبر کانال روبیکا - سریع
200000
100 / 8000
25290
ممبر کانال روبیکا -30 روز گارانتی جبران ریزش
280000
100 / 5000

روبیکا - بازدید کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25291
بازدید  پست آخر کانال روبیکا
35000
100 / 5000
25292
بازدید  پنج پست آخر کانال روبیکا
45000
100 / 5000
25293
بازدید  ده پست آخر کانال روبیکا
55000
100 / 5000
25294
بازدید  بیست  پست آخر کانال روبیکا
65000
100 / 5000

اینستاگرام - فالوور ایرانی - جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25299
فالوور 40 درصد ایرانی - میکس
20000
100 / 30000
25300
فالوور 50 درصد ایرانی
25000
100 / 20000
25288
فالوور 35 درصد ایرانی
40000
50 / 10000
25287
فالوور 50 درصد ایرانی
50000
100 / 5000
25285
فالوور 60 درصد ایرانی - پیشنهادی
65000
100 / 5000
25301
فالوور 98 درصد ایرانی
75000
100 / 10000
25284
فالوور 65 درصد ایرانی 
80000
100 / 10000
25283
فالوور 70 درصد ایرانی 
85000
100 / 10000
25286
فالوور 80 درصد ایرانی
99000
100 / 10000

اینستاگرام - سرویس های جدید فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25306
فالوور ربات - ریزش دارد - فوق ارزان
3500
10 / 50000
25305
فالوور ارزان خارجی - پیشنهادی
12000
10 / 500000
25307
فالوور معمولی - خارجی 
12000
10 / 500000
25308
فالوور باکیفیت - خارجی 
13500
10 / 500000
25309
فالوور کیفیت عالی - خارجی  - پیشنهادی
16000
10 / 1000000

اینستاگرام - فالوور ارزان - سریع

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25217
فالوور فست- ارزان - فیک
4000
10 / 10000
25219
فالوور فست - اپلیکیشن فالووربگیر⚡️
7000
10 / 8000
25220
فالوور سوپر فست - ارزان
7500
10 / 150000
25266
فالوور سرعتی - سرویس زمرد⚡️⚡️⚡️
9000
10 / 25000
25267
فالور سرعتی - سرویس فایراستار🔥🔥⚡️⚡️
10000
15 / 500000

اینستاگرام - فالوور فوق سریع

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25225
فالوور باکیفیت - سرعتی⭐️
16000
10 / 100000
25221
فالوور باکیفیت - سرعتی⚡️⚡️
19000
50 / 250000
25215
فالوور آذرخش فوق سریع - شروع آنی ⚡️⚡️
21000
100 / 100000
25214
فالوور سیمرغ - فوق سریع - شروع آنی ⚡️⚡️⚡️
24000
10 / 300000
25223
فالوور باکیفیت - سرعتی⭐️⚡️⚡️
30000
10 / 300000
25224
فالوور باکیفیت - سرعتی⭐️⚡️⚡️
36000
5000 / 500000

اینستاگرام - فالوور فیک - ربات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25226
فالوور اینستاگرام - ربات 
5200
10 / 10000
25227
فالوور اینستاگرام - ربات ⭐️
6200
50 / 10000
25228
فالوور اینستاگرام - ربات ⭐️⚡️
7200
10 / 50000

اینستاگرام - فالوور ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24988
فالوور فیک - شروع با تاخیر - سرعت آهسته
5200
10 / 10000
24886
فالوور فیک - فوق ارزان 
5200
10 / 10000
24550
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
6500
50 / 10000
24991
فالوور ارزان - فوق سریع - آنی
7500
10 / 150000
24551
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
8000
10 / 150000
24552
فالوور ارزان- اکانت های قدیمی- شروع سریع
8500
10 / 100000
25000
فالوور اسپید - شروع آنی⚡️
9500
10 / 100000
25002
فالوور ارزان سرعتی - شروع آنی
11500
10 / 30000
25025
فالور هندی - ریزش 10 درصد - کیفیت عالی
13000
100 / 500000
24989
فالوور ارزان معمولی- ریزش کم
13000
10 / 300000
25001
فالوور اسپید - اکانت قدیمی- شروع آنی⚡️
13000
20 / 100000
25003
فالوور سرعتی - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
13000
10 / 300000
24553
فالوور ارزان هند- شروع سریع
13500
100 / 50000
24987
فالوور ارزان خارجی - ریزش 20 درصد
15000
100 / 1000000
24990
فالوور ارزان معمولی- اکانت های قدیمی - ریزش کم⭐️
15000
10 / 500000
24554
فالوور ارزان هند- ظرفیت بالا -شروع سریع
15000
20 / 500000
24992
فالوور ارزان هندی - فوق سریع - آنی
15000
20 / 500000

اینستاگرام - فالوور اقتصادی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25150
فالوور خارجی - آلفا- کیفیت عالی⚡️⚡️⚡️
15000
20 / 300000
25151
فالوور خارجی -آذرخش- کیفیت عالی⚡️⚡️
25000
10 / 300000
25152
فالوور خارجی -الماس- کیفیت عالی⚡️
28000
50 / 2000000
25149
فالوور خارجی - نیترو - کیفیت عالی⚡️⭐️
29000
50 / 250000

اینستاگرام - فالوور میکس ایرانی و خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24559
فالوور مخلوط ایرانی و خارجی - شروع سریع
20000
50 / 500000
24984
فالوور مخلوط ایرانی و خارجی - شروع سریع⭐️⭐️
22000
50 / 200000
24560
فالوور مخلوط ایرانی و خارجی - شروع سریع- سرعتی⚡️⚡️⚡️
30000
500 / 500000

اینستاگرام - فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24555
فالوور میکس ایرانی - شروع آنی⭐️
65000
50 / 200000
25096
فالوور ایرانی - سفارشی⭐️⭐️
450000
50 / 500

اینستاگرام - فالوور سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24573
فالوور  خارجی - کیفیت عالی
16000
20 / 300000
25177
فالوور سفارشی -کیفیت عالی - خارجی💎💎💎
34000
10 / 250000
25178
فالوور سفارشی - عرب ⭐️⭐️
340000
20 / 5000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 7 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25153
فالوور باکیفیت خارجی - 7 روز گارانتی دارد
16000
10 / 300000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 30 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25154
فالوور خارجی - کیفیت عالی - گارانتی 30 روز جبران ریزش 
12500
100 / 300000
25155
فالوور خارجی - نیترو - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
14500
10 / 500000
25156
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
15600
150 / 50000
25157
فالوور خارجی -آذرخش - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
19000
10 / 500000
25158
فالوور خارجی -ققنوس- گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
24000
10 / 250000
24570
فالوور گارانتی دار - 30 روز جبران ریزش - شروع سریع
25000
100 / 500000
25159
فالوور خارجی -آلفا- گارانتی 30 روز جبران ریزش⭐️⭐️ ⭐️
36000
50 / 5000000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 99 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24568
فالوور خارجی - معمولی - اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
13000
100 / 1000000
25166
فالوور خارجی - نیترو - اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
13000
100 / 1000000
25167
فالوور خارجی - نیترو پلاس- اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
24000
2000 / 2000000
25160
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز 
25000
50 / 5000000
25161
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز ⭐️
26000
50 / 5000000
25162
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز ⭐️⭐️
26500
50 / 5000000
25163
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز 
33000
10 / 300000
25164
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز ⭐️
37000
50 / 200000
25165
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز ⭐️⭐️
51000
50 / 100000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 365 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25172
فالوور خارجی - آلفا - گارانتی 356 روز⭐️
13000
100 / 10000000
25173
فالوور خارجی - آلفا - گارانتی 356 روز⭐️⭐️
13000
100 / 1000000
25170
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️⭐️
19000
10 / 500000
25175
فالوور خارجی -نیترو - اکانت قدیمی- گارانتی 356 روز⭐️
19000
10 / 1000000
24569
فالوور گارانتی دار - 365 روز جبران ریزش - شروع سریع
19000
10 / 500000
25176
فالوور خارجی -نیترو پلاس - گارانتی 356 روز⭐️
21000
100 / 10000000
25169
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️
24000
50 / 250000
25174
فالوور خارجی - آلفا - اکانت قدیمی- گارانتی 356 روز⭐️⭐️
25000
50 / 5000000
25168
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز
27000
50 / 1000000
24572
فالوور گارانتی دار - 356 روز جبران ریزش - شروع سریع
30000
100 / 5000000
25171
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️⭐️⭐️
75000
100 / 3333333

اینستاگرام - فالوور تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25123
فالوور تیک آبی - هر 1 عدد 50 هزار تومان
50000000
1 / 20

اینستاگرام - فالوور خانم - آقا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24580
فالوور خانم - بین المللی
175000
1 / 5000

اینستاگرام - لایک ارزان - جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25233
لایک ارزان خارجی - سرویس اول
1500
20 / 1000000
25231
لایک ارزان خارجی  - سرویس دوم
2000
10 / 500000
25235
لایک ارزان خارجی  - سرویس سرعتی
2000
100 / 20000
25230
لایک ارزان خارجی  - شروع آنی
2000
10 / 300000
25232
لایک ارزان خارجی  - سرویس fa
2500
10 / 300000
25234
لایک ارزان خارجی ⚡️
3000
20 / 500000

اینستاگرام - لایک ارزان - بدون ریزش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25239
لایک خارجی - بدون ریزش - شروع سریع
3500
20 / 25000
25236
لایک خارجی - بدون ریزش - سریع⭐️
5500
10 / 100000
25237
لایک خارجی - بدون ریزش - اولترافست⚡️⚡️⚡️
6500
10 / 50000
25240
لایک خارجی - بدون ریزش - کیفیت عالی
7000
10 / 30000
25238
لایک خارجی - بدون ریزش -سرعتی⚡️
12000
10 / 300000
25241
لایک خارجی - بدون ریزش -عالی⭐️⭐️
13500
50 / 200000

اینستاگرام - لایک ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24582
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 12 ساعت
2000
10 / 30000
25015
پاور لایک اینستاگرام - ارزان - استارت آنی
2200
10 / 500000
24581
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 6 ساعت
3000
10 / 100000
24584
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
3800
10 / 30000
24583
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
4900
10 / 200000
24585
لایک ارزان خارجی -بدون ریزش- شروع آنی⭐️
5000
10 / 100000
24586
لایک ارزان -بدون ریزش -سرعتی- شروع آنی⚡️
5200
10 / 200000
24588
لایک خارجی - بدون ریزش- شروع آنی⭐️⭐️
5200
10 / 50000
24589
لایک سریع خارجی - ارزان - شروع آنی⭐️⚡️
5200
10 / 50000
24587
لایک نیترو - ارزان- شروع آنی⚡️⚡️
5200
10 / 30000
25112
لایک 30 درصد خانم -خارجی
6000
10 / 150000
24590
لایک ارزان - شروع آنی
8000
10 / 20000

اینستاگرام - لایک ایرانی - جدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25302
لایک 30 درصد ایرانی 
4500
50 / 50000
25303
لایک 45 درصد ایرانی 
12000
100 / 30000
25304
لایک 65 درصد ایرانی 
15000
100 / 5000

اینستاگرام - لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24985
جدید - لایک میکس ⚡️
7000
25 / 200000
24591
لایک میکس - شروع آنی⭐️
8000
10 / 50000
24595
لایک ایرانی- کیفیت عالی- شروع آنی
10000
10 / 200000
25253
لایک ایرانی - سرعت آهسته
15000
100 / 5000
24594
لایک ایرانی- باکیفیت- شروع آنی - سرعت آهسته
19000
100 / 2000
24596
لایک ایرانی- حقیقی - شروع آنی
120000
30 / 200000

اینستاگرام - لایک خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25016
لایک اینستاگرام -  اپیکیشن هندی - شروع آنی
3600
10 / 10000
24928
لایک بدون ریزش خارجی⭐️
4700
10 / 250000
24597
لایک ویژه خارجی- شروع سریع
12500
10 / 150000
24598
لایک فعال هندی- شروع سریع
16500
20 / 10000
24601
لایک خارجی باکیفیت- شروع سریع
17000
10 / 50000
24599
لایک خارجی به همراه ایمپریشن- شروع سریع
22000
10 / 100000
24844
لایک خارجی - باکیفیت
50000
50 / 10000

اینستاگرام - لایک تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24602
لایک تیک آبی - بین المللی
48600000
1 / 13

اینستاگرام - بازدید معمولی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25059
بازدید اینستاگرام-فوق ارزان( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
200
100 / 50000000
25201
بازدید فوق ارزان - سریع
200
100 / 1000000000
24612
بازدید فوق ارزان 
200
100 / 10000000
25057
بازدید ارزان اینستاگرام ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⚡️
250
100 / 100000000
25028
بازدید ارزان اینستاگرام  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
250
75 / 100000000
25035
بازدید اینستاگرام- سریع  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
350
100 / 10000000
25061
بازدید ارزان اینستاگرام -معمولی( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
500
100 / 100000000
25032
بازدید اینستاگرام-معمولی  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⚡️
600
100 / 10000000
25030
بازدید اینستاگرام - باکیفیت ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
620
100 / 10000000
25031
بازدید اینستاگرام-کیفیت عالی ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
700
100 / 10000000

اینستاگرام - بازدید باکیفیت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24972
بازدید اینستاگرام- واقعی  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
700
100 / 10000000
24606
بازدید اینستاگرام -کیفیت عالی( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
1000
100 / 1000000000
25027
بازدید اینستاگرام - واقعی  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⚡️
1100
100 / 10000000
25026
بازدید اینستاگرام-نیترو پلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
1200
100 / 10000000
24620
بازدید اینستاگرام-نیترو ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
1500
100 / 1000000000
24604
ویو اینستاگرام - واقعی -آذرخش  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
1700
25 / 5000000
24616
ویو اینستاگرام - واقعی -نیتروپلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
2600
25 / 50000000
24617
ویو اینستاگرام - واقعی -آلفا  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
3300
25 / 100000000
24603
ویو اینستاگرام - واقعی -آذرخش  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⭐️
3500
75 / 100000000
24605
ویو اینستاگرام - واقعی -آلفا پلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
4200
100 / 5000000
24610
ویو اینستاگرام - حقیقی -HQ ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
6300
75 / 100000000
24607
ویو اینستاگرام - حقیقی -سریع ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
7500
100 / 1000000
24611
ویو اینستاگرام - واقعی -ویژه ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
7700
75 / 100000000

اینستاگرام - بازدید سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25179
ویو + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
6500
100 / 5000000
25180
ویو + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )⭐️
9000
100 / 1000000
25182
ویو + بازدید پروفایل (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
9500
100 / 5000000
25181
ویو + ریچ + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
9600
100 / 5000000
25183
ویو + ایمپریشن + بازدید پروفایل (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
12000
100 / 5000000
25184
ویو + اشتراک گذاری  (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
21000
100 / 5000000
25185
ویو + اشتراک گذاری + اینگیجمنت (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
33000
100 / 100000

اینستاگرام - ریلز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24880
بازدید ریلز - شروع سریع
2600
100 / 50000000
24883
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع
3300
20 / 10000000
24999
بازدید ریلز -شروع آنی⭐️⭐️⭐️
4000
75 / 100000000
24884
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع⚡️
4500
100 / 10000000
24885
بازدید ریلز - نیترو- شروع سریع⚡️
5500
100 / 500000000
24881
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
6500
100 / 5000000
24882
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️⚡️
13000
100 / 10000000

اینستاگرام - آی جی تی وی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25197
بازدید معمولی - آی جی تی وی
3000
100 / 50000000
25198
بازدید باکیفیت- آی جی تی وی⚡️
3500
100 / 5000000
25199
بازدید واقعی - آی جی تی وی⚡️
7500
100 / 1000000
25200
بازدید واقعی + ایمپریشن - آی جی تی وی⭐️⭐️
12000
100 / 5000000

اینستاگرام - بازدید استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24637
بازدید استوری اینستاگرام - شروع یک ساعت
5500
100 / 40000
24981
بازدید استوری فست⚡️⚡️⚡️
7000
100 / 10000
25046
بازدید استوری فست⚡️⚡️⚡️
10000
100 / 30000

اینستاگرام - بازدید پروفایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24645
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
5500
100 / 5000000
24646
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
6000
10 / 10000
24647
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
8000
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24667
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
2000
100 / 500000
24654
ایمپریشن معمولی (عکس - فیلم)
2500
100 / 1000000
24655
ایمپریشن باکیفیت خارجی - شروع آنی
3000
100 / 5000000
24656
ایمپریشن کیفیت عالی - خارجی
3200
100 / 1000000
24658
ایمپریشن اکسپلور + خانه
3400
100 / 1000000
24666
ایمپریشن+ ریچ
3500
100 / 1000000
25014
ریچ + ایمپریشن ⚡️⚡️
3600
10 / 300000
24668
ایمپریشن آمریکا
4000
200 / 10000000
24660
ایمپریشن اکسپلور + خانه + لوکیشن
4800
100 / 20000000
24657
ایمپریشن واقعی- شروع آنی
4900
100 / 1000000
24663
ایمپریشن + ریچ
5000
10 / 100000
24662
ایمپریشن اکسپلور
5000
100 / 100000000
24661
ایمپریشن اکسپلور + خانه + سایر
5200
100 / 100000
24664
ایمپریشن به همراه ریچ و بازدید پروفایل
8800
100 / 5000000

اینستاگرام - اینگیجمنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24707
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست
29000
100 / 100000
24708
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن
58000
100 / 100000
24709
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن + بازدید پروفایل
60000
100 / 100000

اینستاگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24651
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
11000
100 / 1000000
24652
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
13500
100 / 5000000
24649
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
16500
100 / 5000000
24653
اشتراک گذاری پست- ترکیه - شروع یک ساعت
21000
100 / 5000000
24650
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
24000
100 / 5000000

اینستاگرام - ذخیره پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24675
ذخیره پست باکیفیت⭐️
600
20 / 20000
24672
ذخیره پست باکیفیت⭐️⭐️⭐️
1000
50 / 5000
24908
ذخیره پست باکیفیت⭐️
2500
100 / 75000
24677
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️⚡️
7500
100 / 5000

اینستاگرام - کامنت متن دلخواه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24685
کامنت دلخواه - سرعت آهسته
30000
5 / 8000
24680
کامنت ارزان - متن دلخواه⚡️⚡️⚡️
55000
5 / 200
24683
کامنت متن دلخواه - میکس ایرانی⭐️⚡️
85000
10 / 10000
25205
کامنت دلخواه - کیفیت متوسط - روسیه
450000
5 / 5000
25204
کامنت دلخواه - کیفیت متوسط
490000
10 / 200000
25212
کامنت دلخواه - واقعی - ایرانی
3500000
10 / 1000

اینستاگرام - کامنت متن پیش فرض

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24691
کامنت رندم - معمولی - سرعت آهسته
20000
50 / 50000
25247
کامنت ایموجی تصادفی اینستاگرام - ایموجی های مثبت (✅😍❤️👍🏼🔥)
52000
5 / 200
25248
کامنت ایموجی تصادفی اینستاگرام - ایموجی های منفی (💩👎🏼🤢😡🤬)
52000
5 / 200
25246
کامنت زبان انگلیسی اینستاگرام
52000
5 / 200
24686
کامنت رندم فارسی - شروع آنی
55000
5 / 200
24703
کامنت رندم انگلیسی
80000
10 / 10000
24689
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️
80000
10 / 10000
24692
کامنت رندم فارسی - واقعی
3000000
1 / 100

اینستاگرام - کامنت متن هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24701
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24702
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
70000
10 / 10000
24697
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
70000
10 / 10000
24699
کامنت تعریفی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24693
کامنت خنده دار اینستاگرام
70000
10 / 10000
24700
کامنت شکلک اینستاگرام
70000
10 / 10000
24695
کامنت عاشقانه اینستاگرام
70000
10 / 10000
24698
کامنت عید نوروز اینستاگرام
70000
10 / 10000
24696
کامنت فصل های اینستاگرام
70000
10 / 10000
24694
کامنت فلسفی اینستاگرام
70000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت سفارشی / بلاگر / تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25008
کامنت اینفلوئنسر خارجی
4700000
10 / 250
25009
کامنت تیک آبی - متن رندم- خارجی
72900000
1 / 12
25010
کامنت تیک آبی - متن دلخواه - خارجی
97200000
1 / 10

اینستاگرام - بازدید لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24710
بازدید لایو - شروع آنی
300000
100 / 50000
24711
بازدید لایو - شروع آنی⚡️⚡️
405000
20 / 5000

اینستاگرام - ارسال دایرکت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24750
ارسال لینک سایت به دایرکت کاربران ایرانی
199000
10000 / 1000000
24746
ارسال پست به دایرکت کاربران ایرانی
199000
500 / 1000000
24743
ارسال پروفایل به دایرکت کاربران ایرانی
199000
500 / 100000000
24755
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های آقا ایرانی
250000
1000 / 200000
24753
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های بلاگر ایرانی
250000
1000 / 200000
24754
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های خانم ایرانی
250000
1000 / 200000
24751
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های فروشگاهی ( مزون - لباس بانوان)
250000
1000 / 200000
24752
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های هنری
250000
1000 / 200000

اینستاگرام - منشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24757
منشن - تگ کردن فالوور یک پیج خاص زیر پست
117000
500 / 30000
24756
منشن - تگ کردن یوزرهای دلخواه زیر پست
117000
500 / 30000
25245
منشن ارزان - یوزر دلخواه
170000
250 / 150000
25244
منشن - لایک کننده پست - منشن های یک عددی
700000
50 / 200000
25242
منشن - یوزر دلخواه - منشن های یک عددی
700000
50 / 200000
25243
منشن - یوزر فالوور- منشن های یک عددی
700000
50 / 200000

تلگرام - ممبر باکیفیت - پیشنهادی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25261
ممبر باکیفیت - گارانتی 10 روز جبران ریزش 
80000
100 / 40000
25262
ممبر باکیفیت - گارانتی 30 روز جبران ریزش 
100000
100 / 40000
25263
ممبر باکیفیت - گارانتی 60 روز جبران ریزش 
150000
100 / 40000

تلگرام - ممبر ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25129
ممبر اجباری کانال - ایرانی
40000
500 / 600000
25132
ممبر ایرانی باکیفیت- فقط کانال های ایرانی (+98)
45000
500 / 100000
25133
ممبر ایرانی باکیفیت- فقط کانال های ایرانی (+98)⭐️
48000
500 / 120000

تلگرام - ممبر خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25137
ممبر باکیفیت خارجی عالی - ⭐️⭐️⭐️
40000
100 / 200000
25134
ممبر باکیفیت بین المللی⭐️⭐️⭐️
60000
500 / 200000

تلگرام - ممبر سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25140
ممبر بدون ریزش خارجی - اسپید⚡️⚡️
60000
100 / 50000
25139
ممبر بدون ریزش خارجی - نیترو⭐️⭐️
70000
100 / 120000
25141
ممبر بدون ریزش خارجی - کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️
80000
100 / 100000
25142
ممبر بدون ریزش خارجی - نیترو پلاس⚡️⚡️⭐️⭐️
95000
100 / 50000
25143
ممبر بدون ریزش خارجی - سفارشی💎💎
100000
100 / 100000

تلگرام - ممبر + بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25144
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 20 پست گذشته
60000
100 / 50000
25145
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 50 پست گذشته
80000
100 / 50000
25146
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 100 پست گذشته
110000
100 / 50000

تلگرام - ممبر گارانتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25147
ممبر خارجی-نیترو  -30 روز گارانتی 
50000
100 / 100000

تلگرام - بازدید پست - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24730
بازدید تلگرام - ارزان
250
100 / 100000000
24731
بازدید تلگرام - ارزان
300
20 / 100000000
24733
بازدید تلگرام - ارزان
500
1000 / 10000000
24732
بازدید تلگرام - ارزان
600
100 / 20000000

تلگرام - بازدید پست - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24734
بازدید تلگرام - شروع سریع⭐️
500
50 / 500000
24735
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
800
100 / 100000000
24736
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
900
100 / 2000000

تلگرام - ری اکشن - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24769
ری اکشن ارزان - ❤️
5500
15 / 150000
24766
ری اکشن ارزان - 🎉
5500
1 / 100000
24768
ری اکشن ارزان - 🔥
5500
15 / 150000
24770
ری اکشن ارزان - 👎
5500
15 / 150000
24771
ری اکشن ارزان - 👍
5500
15 / 150000
24767
ری اکشن ارزان - 🤩
11500
10 / 100000
24772
ری اکشن ارزان - 😱
11500
10 / 1000000
24773
ری اکشن ارزان - 😁
11500
10 / 100000
24774
ری اکشن ارزان - 😢
11500
10 / 1000000
24775
ری اکشن ارزان - 💩
11500
10 / 1000000
24776
ری اکشن ارزان - 🤮
11500
10 / 1000000

تلگرام - ری اکشن - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24781
ری اکشن سفارشی + بازدید ❤️
7200
50 / 500000
24777
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍
7200
50 / 500000
24780
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎
7200
50 / 500000
24782
ری اکشن سفارشی + بازدید 💩
7200
10 / 500000
24783
ری اکشن سفارشی + بازدید 🔥
7200
50 / 500000
24784
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤮
7200
10 / 500000
24785
ری اکشن سفارشی + بازدید 🎉
7200
10 / 500000
24786
ری اکشن سفارشی + بازدید 😢
7200
10 / 500000
24787
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤩
7200
10 / 500000
24788
ری اکشن سفارشی + بازدید 😱
7200
10 / 500000
24789
ری اکشن سفارشی + بازدید 😁
7200
10 / 500000
24778
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁
7200
50 / 500000
24779
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎💩 🤮😢 😱
7200
50 / 500000

تلگرام - ری اکشن تلگرام پریمیوم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24800
ری اکشن پریمیوم + بازدید ❤️
7500
25 / 1000000
24797
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👍
7500
10 / 1000000
24798
ری اکشن پریمیوم + بازدید 😍
7500
10 / 1000000
24799
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🐳
7500
10 / 1000000
24801
ری اکشن پریمیوم + بازدید 💯
7500
10 / 1000000
24802
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤣
7500
10 / 1000000
24803
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🕊
7500
10 / 1000000
24804
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤡
7500
10 / 1000000
24805
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤬
7500
10 / 1000000
24806
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🙏
7500
10 / 1000000
24807
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤭
7500
10 / 1000000
24796
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👌 😍 ❤️ 🤡 👍 🐳 
16000
50 / 1000000

تلگرام - ری اکشن - پست آینده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24790
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 10 پست آینده
30000
20 / 2000000
24791
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 10 پست آینده
30000
20 / 2000000
24792
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 30 پست آینده
90000
20 / 2000000
24793
ری اکشن 👍  - 50 پست آینده
150000
20 / 2000000
24794
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 50 پست آینده
195000
20 / 2000000
24795
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 50 پست آینده
195000
20 / 2000000

تلگرام - خدمات جانبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24808
بازدید تلگرام + ری اکشن +اشتراک گذاری + کامنت
75000
10 / 2000000

تلگرام - کامنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24810
کامنت دلخواه تلگرام - کامنت گذار بین المللی
820000
10 / 10000

تلگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24811
اشتراک گذاری پست تلگرام - بین المللی
7500
10 / 1000000
24812
اشتراک گذاری پست تلگرام - ترکیه
7500
10 / 100000
24813
اشتراک گذاری پست تلگرام - کشور های عربی
7500
10 / 100000

خدمات سایت - بازدید ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24814
بازدید سایت ایرانی - ارگانیک
20000
1000 / 500000
24815
بازدید سایت ایرانی + کلمه کلیدی دلخواه
25000
1000 / 500000

خدمات سایت - بازدید خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24816
بازدید مستقیم سایت - بین المللی
5000
100 / 1000000
24817
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
10000
100 / 1000000
24818
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
20000
100 / 1000000
24822
بازدید مستقیم سایت - اروپا
20000
100 / 1000000
24819
بازدید مستقیم سایت - ترکیه
20000
100 / 1000000
24824
بازدید مستقیم سایت - روسیه
20000
100 / 1000000
24820
بازدید مستقیم سایت - عراق
20000
100 / 1000000
24826
بازدید مستقیم سایت - مصر
20000
100 / 1000000
24821
بازدید مستقیم سایت - هند
20000
100 / 1000000
24825
بازدید مستقیم سایت - چین
20000
100 / 1000000
24823
بازدید مستقیم سایت - کانادا
20000
100 / 1000000

خدمات سایت - بازدید موبایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24838
بازدید سایت با موبایل - آیفون 7 الی 11
10000
500 / 200000
24840
بازدید سایت با موبایل - اندروید 8 الی 10
10000
500 / 200000
24839
بازدید سایت با موبایل - آیفون 11 الی 13
15000
500 / 200000
24841
بازدید سایت با موبایل - اندروید 11 الی 12
15000
500 / 200000

خدمات سایت - بازدید سوشال مدیا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24836
بازدید سایت از سمت آمازون
8000
500 / 1000000
24827
بازدید سایت از سمت اینستاگرام
8000
500 / 1000000
24837
بازدید سایت از سمت بینگ
8000
500 / 1000000
24829
بازدید سایت از سمت توییتر
8000
500 / 1000000
24834
بازدید سایت از سمت ردیت
8000
500 / 1000000
24828
بازدید سایت از سمت فیسبوک
8000
500 / 1000000
24832
بازدید سایت از سمت لینکدین
8000
500 / 1000000
24833
بازدید سایت از سمت ویکی پدیا
8000
500 / 1000000
24830
بازدید سایت از سمت پینترست
8000
500 / 1000000
24831
بازدید سایت از سمت گوگل
8000
500 / 1000000
24835
بازدید سایت از سمت یاندکس
8000
500 / 1000000

یوتیوب - سابسکرایب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24845
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان
32000
20 / 100000
24846
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️
39000
100 / 40000
24849
دنبال کننده کانال یوتیوب -ارزان⚡️
40000
100 / 50000
24850
دنبال کننده کانال یوتیوب -معمولی⚡️
62000
50 / 100000
24847
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️⭐️
85000
100 / 40000
24848
دنبال کننده کانال یوتیوب -ترکیه
120000
52 / 30000

یوتیوب - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24853
لایک یوتیوب - ارزان
28000
10 / 55000
24854
لایک یوتیوب - ارزان-گارانتی یک هفته جبران ریزش
39000
10 / 55000
24857
لایک یوتیوب - اسپید ⚡️⚡️⚡️
39000
100 / 100000
24855
لایک یوتیوب - خارجی- بدون ریزش
45000
10 / 50000
24852
لایک یوتیوب - خارجی - گارانتی 10 روز جبران ریزش
48000
10 / 55000

یوتیوب - لایک سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24860
لایک یوتیوب - کشور آلمان
75000
50 / 50000