مشاهده محصولات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = واریز قطره ای

🎁پکیج فالوور

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19153
پکیج 1 [50کا فالوور] [ایرانی و خارجی] [گارانتی دارد]
1500000
1 / 1
19154
پکیج 2 [100کا فالوور] [ایرانی و خارجی] [گارانتی دارد]
3000000
1 / 1
19156
پکیج3 [150کا فالوور] [ایرانی و خارجی] [گارانتی دارد]
4500000
1 / 1
19157
پکیج4 [200کا فالوور] [ایرانی و خارجی] [گارانتی دارد]
6000000
1 / 1
19158
پکیج5 [300کا فالوور] [ایرانی و خارجی] [گارانتی دارد]
9000000
1 / 1

فالوور ایرانی اینستاگرام (بدون گارانتی)

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19106
فالوور ایرانی [ باکیفیت ]  [استارت سریع]
35000
100 / 25000
19131
فالوور ایرانی  [ کیفیت مناسب] [ واریز  طبیعی] 
45000
100 / 15000
15924
فالوور ایرانی [ سرعتی ] [ کیفیت عالی ] 
60000
100 / 70000
19135
فالوور ایرانی [ سرعتی ] [ کیفیت فوق العاده عالی] 
100000
100 / 50000
18885
فالوور ایرانی  [ سرعتی ] [ طلایی] 
130000
100 / 500000
19191
فالوور ایرانی [سفارشی] [ الماس💎] [ استارت سریع] 
150000
200 / 4000

فالوور ایرانی اینستاگرام (گارانتی دار)

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19176
فالوور ایرانی [ گارانتی 40روز] [ کیفیت عالی]
100000
500 / 150000
19177
فالوور ایرانی [ گارانتی 60روز] [ کیفیت بسیار عالی]
150000
500 / 200000
19178
فالوور ایرانی [ گارانتی 100روز] [ کیفیت طلایی]
200000
500 / 300000
19179
فالوور ایرانی [ گارانتی 150روز] [ کیفیت ویژه]
350000
1000 / 400000

فالوور خارجی اینستاگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19166
فالوور ارزان خارجی [کیفیت معمولی] [استارت سریع]
28000
100 / 8000
19167
فالوور خارجی [کیفیت متوسط]  [گارانتی دار] [استارت سریع]
45000
1000 / 500000
19168
فالوور خارجی [کیفیت عالی] [گارانتی دار] [استارت سریع]
65000
500 / 150000
19169
فالوور خارجی [کیفیت فوق العاده عالی] [گارانتی دار] [استارت سریع]
100000
500 / 50000
19170
فالوور روسیه [کیفیت عالی] [گارانتی دار] [استارت سریع]
250000
500 / 200000
19171
فالوور اروپا [کیفیت عالی] [گارانتی دار] [استارت سریع]
300000
200 / 50000
19172
فالوور عرب [کیفیت عالی] [گارانتی دار] [استارت سریع]
350000
500 / 50000
19173
فالوور خارجی [خانم] [کیفیت عالی] [گارانتی دار] [استارت سریع]
400000
200 / 200000

لایک اینستاگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19180
لایک ارزان[ کیفیت مناسب] [ استارت آنی] 
9000
100 / 3000
19098
لایک ایرانی [ کیفیت عالی]  [ استارت آنی] 
14000
100 / 4000
18890
لایک ایرانی [ کیفیت طلایی]  [ استارت آنی] 
20000
100 / 5000
19159
لایک خارجی[ کیفیت عالی] [ استارت آنی] 
25000
20 / 2000
19134
لایک ایرانی [ واقعی] [ استارت آنی]
50000
50 / 500
19160
لایک خانم [95درصد] [خارجی ] [ استارت سریع] 
80000
20 / 2000

بازدید کلیپ

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19152
بازدید کلیپ [فوق ارزان ] [باکیفیت] [استارت سریع] 
500
100 / 20000
19040
بازدید کلیپ  [ ارزان ] [باکیفیت]  [استارت سریع] 
650
250 / 50000
16107
بازدید کلیپ [باکیفیت]  [ استارت آنی] [سرور فعال]
1500
100 / 50000
19133
بازدید کلیپ [سفارشی] [ استارت آنی] [سرور فعال]
3000
100 / 20000

خدمات IG TV

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19102
بازدید فیلم  [باکیفیت] [استارت آنی]سرور1
900
150 / 10000
19186
بازدید فیلم [باکیفیت] [استارت آنی]سرور2
950
100 / 20000
19187
بازدید فیلم [باکیفیت] [استارت آنی]سرور3
990
150 / 30000
19174
بازدید فیلم +ایمپریشن[سفارشی] [ استارت آنی]
1900
100 / 10000
19104
لایک ایرانی فیلم [ سرعتی ] [ کیفیت عالی ]  [ استارت آنی] 
12000
100 / 20000

بازدید استوری

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19060
بازدید استوری  [بازدید از همه استوری] [استارت سریع] 
4000
200 / 50000
19189
ایمپریشن استوری [یک استوری] [استارت سریع]
10000
200 / 500000
19188
بازدید استوری +ایمپریشن [یک استوری] [استارت سریع] 
39000
200 / 9000
19190
کوییز استوری [سوال چهار جوابی] [استارت سریع] [یک استوری] 
150000
20 / 5000

کامنت

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
15923
کامنت ارزان  [متن خودکار]  [معمولی] 
40000
50 / 5000
19161
کامنت خارجی [متن خودکار] [استارت سریع] 
300000
10 / 300
19162
کامنت خارجی [شکلک و ایموجی] [استارت سریع] 
350000
10 / 600
19164
کامنت واقعی [ایرانی] [متن خودکار] [استارت آنی] 
900000
10 / 30
19121
کامنت با متن دلخواه [واقعی و ایرانی] 
1000000
10 / 500
19163
کامنت خانم [خارجی] [متن دلخواه] [استارت سریع]
1700000
5 / 200

ایمپریشن/ریچ/سیو/بازدید پروفایل

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19041
ایمپریشن ارزان [استارت آنی]
800
25 / 20000
19183
ایمپریشن+ریچ [استارت آنی] 
850
25 / 50000
13762
سیو پست  [استارت آنی]
2000
100 / 10000
19184
ایمپریشن [خانه] [سفارشی] [استارت آنی]
2500
25 / 10000
19185
ایمپریشن [اکسپلور] [سفارشی] [استارت آنی]
3000
100 / 20000
19192
ایمپریشن [اکسپلور+خانه+لوکیشن+پروفایل] [سفارشی] [استارت آنی]
5000
100 / 20000
13777
بازدید پروفایل خارجی
7000
500 / 100000
13751
ایمپریشن+ریچ [استارت آنی] [سفارشی]
10000
100 / 30000

تبلیغات اینستاگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19111
منشن هدفمند [یوزر دلخواه ] [سرور1]
45000
16000 / 100000
19107
منشن هدفمند  [فالوور های یک پیج] [سرور2]
49000
2000 / 100000
19108
منشن هدفمند  [یوزر دلخواه ] [سرور2]
49000
2000 / 100000
19109
منشن هدفمند  [یوزر هشتگ] [سرور2]
49000
2000 / 100000

ممبر تلگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
18907
ممبر اجباری کانال تلگرام [استارت سریع]
18000
500 / 100000

بازدید تلگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19137
بازدید پست تلگرام 1 پست
1500
100 / 500000
19138
بازدید پست تلگرام 5 پست آخر
7500
100 / 500000
19139
بازدید پست تلگرام 10 پست آخر
15000
100 / 500000
19140
بازدید پست تلگرام 20 پست آخر
30000
100 / 500000
19142
بازدید پست تلگرام 50 پست آخر
75000
100 / 500000
19143
بازدید پست تلگرام 100 پست آخر
150000
100 / 500000

خدمات سایت

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19151
بازدید سایت [بین المللی] [استارت سریع]
6000
1000 / 500000
19148
سوشال سیگنال[پینترست] [5 هزار عدد]
120000
1 / 1
19144
سوشال سیگنال[فیسبوک] [5 هزار عدد]
120000
1 / 1
19145
سوشال سیگنال[فیسبوک] [10 هزار عدد]
240000
1 / 1
19149
سوشال سیگنال[پینترست] [15 هزار عدد]
360000
1 / 1
19146
سوشال سیگنال[فیسبوک] [20 هزار عدد]
480000
1 / 1
19150
سوشال سیگنال[پینترست] [30 هزار عدد]
720000
1 / 1
19147
سوشال سیگنال[فیسبوک] [50 هزار عدد]
1200000
1 / 1

کلاب هاوس

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19193
فالوور کلاب هاوس | سرور 1| استارت 4 ساعت
60000
100 / 9000
19194
فالوور کلاب هاوس | سرور2| استارت 2 ساعت
160000
100 / 38000

یوتیوب

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19197
لایک یوتیوب [گارانتی ندارد] [استارت سریع]👍
35000
100 / 40000
19200
اشتراگ گذاری پست یوتیوب [سرور 2] [استارت سریع]
50000
500 / 300000
19199
اشتراگ گذاری پست یوتیوب [سرور 1] [استارت سریع]
70000
100 / 4000
19196
بازدید یوتیوب [گارانتی دارد] [استارت سریع]
70000
1000 / 20000000
19195
بازدید ارگانیک یوتیوب[گارانتی دارد] [استارت سریع]
120000
500 / 500000
19198
لایک یوتیوب [گارانتی دارد] [استارت سریع]👍❤️
250000
50 / 500000
19201
سابسکرایب یوتیوب [فالوور] [گارانتی دارد]سرور 1
1000000
100 / 5000