سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

سرویس رایگان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25040
بازدید رایگان تلگرام
50
10 / 50
25023
بازدید رایگان کلیپ اینستاگرام 
50
100 / 100
25148
فالوور رایگان اینستاگرام
50
10 / 10
25022
لایک رایگان اینستاگرام
50
100 / 100

اینستاگرام - فالوور ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24988
فالوور فیک - شروع با تاخیر - سرعت آهسته
4500
10 / 10000
24886
فالوور فیک - فوق ارزان 
4500
10 / 10000
24550
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
5000
50 / 10000
24991
فالوور ارزان - فوق سریع - آنی
6000
10 / 150000
24551
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
6000
10 / 150000
24552
فالوور ارزان- اکانت های قدیمی- شروع سریع
7000
10 / 100000
25003
فالوور سرعتی - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
7000
100 / 150000
24989
فالوور ارزان معمولی- ریزش کم
7500
10 / 300000
25000
فالوور اسپید - شروع آنی⚡️
7700
10 / 100000
25001
فالوور اسپید - اکانت قدیمی- شروع آنی⚡️
8000
20 / 100000
24987
فالوور ارزان خارجی - ریزش 20 درصد
8500
100 / 1000000
24553
فالوور ارزان هند- شروع سریع
8700
100 / 50000
24554
فالوور ارزان هند- ظرفیت بالا -شروع سریع
9000
10 / 500000
25002
فالوور ارزان سرعتی - شروع آنی
9500
10 / 30000
24992
فالوور ارزان هندی - فوق سریع - آنی
9500
10 / 500000
25025
فالور هندی - ریزش 10 درصد - کیفیت عالی
9800
100 / 500000
24990
فالوور ارزان معمولی- اکانت های قدیمی - ریزش کم⭐️
10000
10 / 500000

اینستاگرام - فالوور اقتصادی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25150
فالوور خارجی - آلفا- کیفیت عالی⚡️⚡️⚡️
12000
20 / 300000
25151
فالوور خارجی -آذرخش- کیفیت عالی⚡️⚡️
20000
10 / 300000
25149
فالوور خارجی - نیترو - کیفیت عالی⚡️⭐️
22000
50 / 250000
25152
فالوور خارجی -الماس- کیفیت عالی⚡️
28000
50 / 2000000

اینستاگرام - فالوور میکس ایرانی و خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24559
فالوور مخلوط ایرانی و خارجی - شروع سریع
18000
50 / 500000
24984
فالوور مخلوط ایرانی و خارجی - شروع سریع⭐️⭐️
20000
50 / 200000
24560
فالوور مخلوط ایرانی و خارجی - شروع سریع- سرعتی⚡️⚡️⚡️
28000
500 / 500000

اینستاگرام - فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24555
فالوور باکیفیت ایرانی - شروع آنی⭐️⭐️⭐️
65000
50 / 200000
25096
فالوور ایرانی - کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
300000
30 / 200000

اینستاگرام - فالوور سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25177
فالوور سفارشی -کیفیت عالی - خارجی💎💎💎
30000
10 / 250000
25178
فالوور سفارشی - عرب ⭐️⭐️
550000
20 / 5000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 7 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25153
فالوور باکیفیت خارجی - 7 روز گارانتی دارد
11000
10 / 300000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 30 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25154
فالوور خارجی - کیفیت عالی - گارانتی 30 روز جبران ریزش 
13000
10 / 300000
25155
فالوور خارجی - نیترو - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
14000
10 / 500000
25156
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
15000
150 / 50000
24570
فالوور گارانتی دار - 30 روز جبران ریزش - شروع سریع
16000
100 / 500000
25157
فالوور خارجی -آذرخش - گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
18000
10 / 500000
25158
فالوور خارجی -ققنوس- گارانتی 30 روز جبران ریزش ⭐️
20000
10 / 250000
25159
فالوور خارجی -آلفا- گارانتی 30 روز جبران ریزش⭐️⭐️ ⭐️
30000
50 / 1000000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 99 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24568
فالوور خارجی - معمولی - اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
11000
10 / 1000000
25160
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز 
13000
50 / 1000000
25161
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز ⭐️
14000
50 / 1000000
25162
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 99 روز ⭐️⭐️
15000
50 / 1000000
25166
فالوور خارجی - نیترو - اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
18000
10 / 1000000
25167
فالوور خارجی - نیترو پلاس- اکانت قدیمی- 99 روز گارانتی
21000
2000 / 2000000
25163
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز 
28000
10 / 300000
25164
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز ⭐️
30000
50 / 200000
25165
فالوور خارجی - الماس - گارانتی 90 روز ⭐️⭐️
35000
50 / 100000

اینستاگرام - فالوور گارانتی دار - 365 روز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25172
فالوور خارجی - آلفا - گارانتی 356 روز⭐️
11000
100 / 10000000
25168
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز
12000
50 / 1000000
25173
فالوور خارجی - آلفا - گارانتی 356 روز⭐️⭐️
12000
10 / 1000000
25169
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️
14000
25 / 250000
25174
فالوور خارجی - آلفا - اکانت قدیمی- گارانتی 356 روز⭐️⭐️
15000
50 / 1000000
24569
فالوور گارانتی دار - 365 روز جبران ریزش - شروع سریع
15080
10 / 500000
25170
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️⭐️
18000
10 / 500000
25175
فالوور خارجی -نیترو - اکانت قدیمی- گارانتی 356 روز⭐️
18000
10 / 1000000
25176
فالوور خارجی -نیترو پلاس - گارانتی 356 روز⭐️
20000
100 / 10000000
24572
فالوور گارانتی دار - 356 روز جبران ریزش - شروع سریع
23400
100 / 5000000
25171
فالوور خارجی - آذرخش - گارانتی 356 روز⭐️⭐️⭐️
32000
10 / 333333

اینستاگرام - فالوور اولترافست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24573
فالوور فوق سریع خارجی - کیفیت عالی
12000
20 / 300000

اینستاگرام - فالوور تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25123
فالوور تیک آبی - هر 1 عدد 50 هزار تومان
50000000
1 / 20

اینستاگرام - فالوور خانم - آقا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24580
فالوور خانم - بین المللی
150000
1 / 5000

اینستاگرام - لایک ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24582
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 12 ساعت
1700
10 / 30000
25015
پاور لایک اینستاگرام - ارزان - استارت آنی
1800
10 / 500000
24581
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 6 ساعت
2200
10 / 100000
24583
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
3000
10 / 200000
24584
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
3000
10 / 30000
24586
لایک ارزان -بدون ریزش -سرعتی- شروع آنی⚡️
3200
10 / 200000
24585
لایک ارزان خارجی -بدون ریزش- شروع آنی⭐️
3300
10 / 100000
24588
لایک خارجی - بدون ریزش- شروع آنی⭐️⭐️
3500
10 / 50000
24587
لایک نیترو - ارزان- شروع آنی⚡️⚡️
3500
10 / 30000
24589
لایک سریع خارجی - ارزان - شروع آنی⭐️⚡️
3800
10 / 50000
25112
لایک خانم -خارجی
5000
10 / 50000
24590
لایک ارزان - شروع آنی
6500
10 / 20000

اینستاگرام - لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24985
جدید - لایک میکس ⚡️
7000
25 / 200000
24591
لایک میکس - شروع آنی⭐️
8000
10 / 50000
24595
لایک ایرانی- کیفیت عالی- شروع آنی
10000
10 / 200000
24594
لایک ایرانی- باکیفیت- شروع آنی
19000
100 / 2000
24596
لایک ایرانی- حقیقی - شروع آنی
95000
30 / 200000

اینستاگرام - لایک خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25016
لایک اینستاگرام -  اپیکیشن هندی - شروع آنی
3000
10 / 10000
24928
لایک بدون ریزش خارجی⭐️
5000
10 / 30000
24600
لایک خارجی 70 درصد خانم- شروع سریع
7500
50 / 10000
24597
لایک ویژه خارجی- شروع سریع
10000
10 / 150000
24598
لایک فعال هندی- شروع سریع
13000
20 / 10000
24601
لایک خارجی باکیفیت- شروع سریع
14000
10 / 50000
24599
لایک خارجی به همراه ایمپریشن- شروع سریع
18000
10 / 100000
24844
لایک خارجی - باکیفیت
39000
50 / 10000

اینستاگرام - لایک تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24602
لایک تیک آبی - بین المللی
37500000
1 / 13

اینستاگرام - بازدید معمولی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24612
بازدید فوق ارزان 
99
100 / 10000000
25059
بازدید اینستاگرام-فوق ارزان( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
100
100 / 50000000
25028
بازدید ارزان اینستاگرام  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
200
100 / 1000000000
25057
بازدید ارزان اینستاگرام ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⚡️
250
100 / 100000000
25035
بازدید اینستاگرام- سریع  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
280
100 / 10000000
25061
بازدید ارزان اینستاگرام -معمولی( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
350
100 / 100000000
25032
بازدید اینستاگرام-معمولی  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⚡️
500
100 / 10000000
25030
بازدید اینستاگرام - باکیفیت ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
600
100 / 10000000
25031
بازدید اینستاگرام-کیفیت عالی ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
700
100 / 10000000

اینستاگرام - بازدید باکیفیت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24606
بازدید اینستاگرام -کیفیت عالی( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
300
100 / 1000000000
24620
بازدید اینستاگرام-نیترو ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
350
100 / 1000000000
24972
بازدید اینستاگرام- واقعی  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
600
5 / 10000000
25026
بازدید اینستاگرام-نیترو پلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
900
100 / 10000000
25027
بازدید اینستاگرام - واقعی  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⚡️
1000
100 / 10000000
24616
ویو اینستاگرام - واقعی -نیتروپلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
2500
25 / 50000000
24604
ویو اینستاگرام - واقعی -آذرخش  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
3000
25 / 5000000
24603
ویو اینستاگرام - واقعی -آذرخش  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)⭐️
3200
75 / 10000000
24605
ویو اینستاگرام - واقعی -آلفا پلاس  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
4000
100 / 5000000
24617
ویو اینستاگرام - واقعی -آلفا  ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
4000
25 / 100000000
24610
ویو اینستاگرام - حقیقی -HQ ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
5000
75 / 10000000
24607
ویو اینستاگرام - حقیقی -سریع ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
6000
100 / 1000000
24611
ویو اینستاگرام - واقعی -ویژه ( ریلز -کلیپ -آی جی تی وی)
6500
75 / 10000000

اینستاگرام - بازدید سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25179
ویو + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
5000
100 / 5000000
25180
ویو + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )⭐️
6500
100 / 1000000
25182
ویو + بازدید پروفایل (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
7000
100 / 5000000
25181
ویو + ریچ + ایمپریشن (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
7000
100 / 5000000
25183
ویو + ایمپریشن + بازدید پروفایل (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
8500
100 / 5000000
25184
ویو + اشتراک گذاری  (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
16000
100 / 5000000
25185
ویو + اشتراک گذاری + اینگیجمنت (ریلز - کلیپ- آی جی تی وی )
25000
100 / 100000

اینستاگرام - بازدید ریلز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24880
بازدید ریلز - شروع سریع
2200
5 / 50000000
24883
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع
2600
20 / 10000000
24999
بازدید ریلز -شروع آنی⭐️⭐️⭐️
3200
75 / 10000000
24884
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع⚡️
3500
100 / 10000000
24885
بازدید ریلز - نیترو- شروع سریع⚡️
4500
100 / 500000000
24881
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
5500
100 / 5000000
24882
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️⚡️
11000
100 / 10000000

اینستاگرام - بازدید استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24637
بازدید استوری اینستاگرام - شروع یک ساعت
3500
250 / 30000
24981
بازدید استوری فست⚡️⚡️⚡️
5000
100 / 10000
25046
بازدید استوری فست⚡️⚡️⚡️
10000
100 / 40000

اینستاگرام - بازدید پروفایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24645
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
4500
100 / 5000000
24646
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
5000
10 / 10000
24647
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
6500
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24667
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
1500
100 / 500000
24654
ایمپریشن معمولی (عکس - فیلم)
1900
100 / 1000000
24655
ایمپریشن باکیفیت خارجی - شروع آنی
2400
100 / 5000000
24656
ایمپریشن کیفیت عالی - خارجی
2500
100 / 1000000
24666
ایمپریشن+ ریچ
2600
100 / 1000000
25014
ریچ + ایمپریشن ⚡️⚡️
2600
10 / 100000
24658
ایمپریشن اکسپلور + خانه
2800
100 / 1000000
24668
ایمپریشن آمریکا
3200
200 / 10000000
24660
ایمپریشن اکسپلور + خانه + لوکیشن
4000
100 / 20000000
24657
ایمپریشن واقعی- شروع آنی
4000
100 / 1000000
24663
ایمپریشن + ریچ
4500
10 / 100000
24662
ایمپریشن اکسپلور
4500
100 / 100000000
24661
ایمپریشن اکسپلور + خانه + سایر
4500
100 / 100000
24664
ایمپریشن به همراه ریچ و بازدید پروفایل
7000
100 / 5000000

اینستاگرام - اینگیجمنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24707
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست
23000
100 / 100000
24708
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن
45000
100 / 100000
24709
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن + بازدید پروفایل
47000
100 / 100000

اینستاگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24651
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
8000
100 / 1000000
24652
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
10500
100 / 5000000
24649
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
13000
100 / 5000000
24653
اشتراک گذاری پست- ترکیه - شروع یک ساعت
17000
100 / 5000000
24650
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
19000
100 / 5000000

اینستاگرام - ذخیره پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24675
ذخیره پست باکیفیت⭐️
500
20 / 20000
24672
ذخیره پست باکیفیت⭐️⭐️⭐️
800
50 / 5000
24676
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⚡️
900
10 / 150000
24908
ذخیره پست باکیفیت⭐️
2000
50 / 75000
24677
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️⚡️
6000
100 / 2000

اینستاگرام - کامنت متن دلخواه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24679
کامنت ارزان - متن دلخواه
18000
10 / 5000
24685
کامنت ارزان دلخواه - فقط پست عکس
26000
5 / 50000
24680
کامنت ارزان - متن دلخواه⚡️⚡️⚡️
29000
1 / 100000
24683
کامنت متن دلخواه - میکس ایرانی⭐️⚡️
85000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت متن پیش فرض

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24691
کامنت رندم -پست عکس- شروع آنی
18000
50 / 50000
24686
کامنت رندم فارسی - شروع آنی
22000
1 / 200000
24703
کامنت رندم انگلیسی
80000
10 / 10000
24689
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️
80000
10 / 10000
24692
کامنت رندم فارسی - کاملا واقعی
2600000
1 / 100

اینستاگرام - کامنت متن هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24705
کامنت ایرانی تبریک تولد
20000
5 / 86
24704
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
20000
5 / 149
24706
کامنت تسلیت
25000
5 / 27
24701
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24702
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
70000
10 / 10000
24697
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
70000
10 / 10000
24699
کامنت تعریفی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24693
کامنت خنده دار اینستاگرام
70000
10 / 10000
24700
کامنت شکلک اینستاگرام
70000
10 / 10000
24695
کامنت عاشقانه اینستاگرام
70000
10 / 10000
24698
کامنت عید نوروز اینستاگرام
70000
10 / 10000
24696
کامنت فصل های اینستاگرام
70000
10 / 10000
24694
کامنت فلسفی اینستاگرام
70000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت سفارشی / بلاگر / تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25008
کامنت اینفلوئنسر خارجی
3600000
10 / 250
25009
کامنت تیک آبی - متن رندم- خارجی
56500000
1 / 12
25010
کامنت تیک آبی - متن دلخواه - خارجی
75000000
1 / 10

اینستاگرام - بازدید لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24710
بازدید لایو - شروع آنی
230000
100 / 50000
24711
بازدید لایو - شروع آنی⚡️⚡️
312000
20 / 5000

اینستاگرام - ارسال دایرکت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24750
ارسال لینک سایت به دایرکت کاربران ایرانی
199000
10000 / 1000000
24746
ارسال پست به دایرکت کاربران ایرانی
199000
500 / 1000000
24743
ارسال پروفایل به دایرکت کاربران ایرانی
199000
500 / 100000000
24755
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های آقا ایرانی
250000
1000 / 200000
24753
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های بلاگر ایرانی
250000
1000 / 200000
24754
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های خانم ایرانی
250000
1000 / 200000
24751
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های فروشگاهی ( مزون - لباس بانوان)
250000
1000 / 200000
24752
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های هنری
250000
1000 / 200000

اینستاگرام - منشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24757
منشن - تگ کردن فالوور یک پیج خاص زیر پست
99000
500 / 30000
24756
منشن - تگ کردن یوزرهای دلخواه زیر پست
99000
500 / 30000

تلگرام - ممبر ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25130
ممبر اجباری هیدن- ایرانی
20000
100 / 10000
25131
ممبر معمولی کانال- فقط کانال های ایرانی (+98)
30000
5000 / 50000
25129
ممبر اجباری کانال - ایرانی
40000
500 / 600000
25132
ممبر ایرانی باکیفیت- فقط کانال های ایرانی (+98)
45000
500 / 100000
25133
ممبر ایرانی باکیفیت- فقط کانال های ایرانی (+98)⭐️
48000
500 / 120000

تلگرام - ممبر خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25135
ممبر ارزان خارجی - کانال و گروه
20000
100 / 150000
25136
ممبر باکیفیت خارجی - کانال و گروه
35000
100 / 200000
25137
ممبر باکیفیت خارجی عالی - ⭐️⭐️⭐️
40000
100 / 200000
25134
ممبر باکیفیت بین المللی⭐️⭐️⭐️
60000
500 / 200000

تلگرام - ممبر سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25138
ممبر بدون ریزش خارجی
50000
100 / 200000
25140
ممبر بدون ریزش خارجی - اسپید⚡️⚡️
60000
100 / 50000
25139
ممبر بدون ریزش خارجی - نیترو⭐️⭐️
70000
100 / 120000
25141
ممبر بدون ریزش خارجی - کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️
80000
100 / 100000
25142
ممبر بدون ریزش خارجی - نیترو پلاس⚡️⚡️⭐️⭐️
95000
100 / 50000
25143
ممبر بدون ریزش خارجی - سفارشی💎💎
100000
100 / 100000

تلگرام - ممبر + بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25144
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 20 پست گذشته
60000
100 / 50000
25145
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 50 پست گذشته
80000
100 / 50000
25146
ممبر باکیفیت خارجی + بازدید 100 پست گذشته
110000
100 / 50000

تلگرام - ممبر گارانتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25147
ممبر خارجی-نیترو  -30 روز گارانتی 
50000
100 / 100000

تلگرام - بازدید پست - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24732
بازدید تلگرام - ارزان
220
100 / 20000000
24730
بازدید تلگرام - ارزان
300
100 / 100000000
24731
بازدید تلگرام - ارزان
350
10 / 100000000
24733
بازدید تلگرام - ارزان
400
1000 / 10000000

تلگرام - بازدید پست - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24734
بازدید تلگرام - شروع سریع⭐️
500
50 / 300000
24735
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
600
100 / 100000000
24736
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
700
100 / 2000000

تلگرام - ری اکشن - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24769
ری اکشن ارزان - ❤️
6000
15 / 150000
24768
ری اکشن ارزان - 🔥
6000
15 / 150000
24770
ری اکشن ارزان - 👎
6000
15 / 150000
24771
ری اکشن ارزان - 👍
6000
15 / 150000
24766
ری اکشن ارزان - 🎉
9000
10 / 100000
24767
ری اکشن ارزان - 🤩
9000
10 / 100000
24772
ری اکشن ارزان - 😱
9000
10 / 1000000
24773
ری اکشن ارزان - 😁
9000
10 / 100000
24774
ری اکشن ارزان - 😢
9000
10 / 1000000
24775
ری اکشن ارزان - 💩
9000
10 / 1000000
24776
ری اکشن ارزان - 🤮
9000
10 / 1000000

تلگرام - ری اکشن - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24781
ری اکشن سفارشی + بازدید ❤️
6000
50 / 500000
24777
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍
6000
50 / 500000
24780
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎
6000
50 / 500000
24782
ری اکشن سفارشی + بازدید 💩
6000
10 / 500000
24783
ری اکشن سفارشی + بازدید 🔥
6000
50 / 500000
24784
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤮
6000
10 / 500000
24785
ری اکشن سفارشی + بازدید 🎉
6000
10 / 500000
24786
ری اکشن سفارشی + بازدید 😢
6000
10 / 500000
24787
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤩
6000
10 / 500000
24788
ری اکشن سفارشی + بازدید 😱
6000
10 / 500000
24789
ری اکشن سفارشی + بازدید 😁
6000
10 / 500000
24778
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁
6000
50 / 500000
24779
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎💩 🤮😢 😱
6000
50 / 500000

تلگرام - ری اکشن تلگرام پریمیوم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24800
ری اکشن پریمیوم + بازدید ❤️
6000
25 / 1000000
24797
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👍
6000
10 / 1000000
24798
ری اکشن پریمیوم + بازدید 😍
6000
10 / 1000000
24799
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🐳
6000
10 / 1000000
24801
ری اکشن پریمیوم + بازدید 💯
6000
10 / 1000000
24802
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤣
6000
10 / 1000000
24803
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🕊
6000
10 / 1000000
24804
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤡
6000
10 / 1000000
24805
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤬
6000
10 / 1000000
24806
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🙏
6000
10 / 1000000
24807
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤭
6000
10 / 1000000
24796
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👌 😍 ❤️ 🤡 👍 🐳 
13000
50 / 1000000

تلگرام - ری اکشن - پست آینده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24790
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 10 پست آینده
24000
20 / 2000000
24791
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 10 پست آینده
24000
20 / 2000000
24792
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 30 پست آینده
72000
20 / 2000000
24793
ری اکشن 👍  - 50 پست آینده
120000
20 / 2000000
24794
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 50 پست آینده
156000
20 / 2000000
24795
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 50 پست آینده
156000
20 / 2000000

تلگرام - خدمات جانبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24808
بازدید تلگرام + ری اکشن +اشتراک گذاری + کامنت
60000
10 / 2000000

تلگرام - کامنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24810
کامنت دلخواه تلگرام - کامنت گذار بین المللی
650000
10 / 10000

تلگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24811
اشتراک گذاری پست تلگرام - بین المللی
6000
10 / 1000000
24812
اشتراک گذاری پست تلگرام - ترکیه
6000
10 / 100000
24813
اشتراک گذاری پست تلگرام - کشور های عربی
6000
10 / 100000

خدمات سایت - بازدید ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24814
بازدید سایت ایرانی - ارگانیک
15000
500 / 500000
24815
بازدید سایت ایرانی + کلمه کلیدی دلخواه
20000
500 / 500000

خدمات سایت - بازدید خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24816
بازدید مستقیم سایت - بین المللی
5000
100 / 1000000
24817
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
10000
100 / 1000000
24818
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
20000
100 / 1000000
24822
بازدید مستقیم سایت - اروپا
20000
100 / 1000000
24819
بازدید مستقیم سایت - ترکیه
20000
100 / 1000000
24824
بازدید مستقیم سایت - روسیه
20000
100 / 1000000
24820
بازدید مستقیم سایت - عراق
20000
100 / 1000000
24826
بازدید مستقیم سایت - مصر
20000
100 / 1000000
24821
بازدید مستقیم سایت - هند
20000
100 / 1000000
24825
بازدید مستقیم سایت - چین
20000
100 / 1000000
24823
بازدید مستقیم سایت - کانادا
20000
100 / 1000000

خدمات سایت - بازدید موبایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24838
بازدید سایت با موبایل - آیفون 7 الی 11
10000
500 / 200000
24840
بازدید سایت با موبایل - اندروید 8 الی 10
10000
500 / 200000
24839
بازدید سایت با موبایل - آیفون 11 الی 13
15000
500 / 200000
24841
بازدید سایت با موبایل - اندروید 11 الی 12
15000
500 / 200000

خدمات سایت - بازدید سوشال مدیا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24836
بازدید سایت از سمت آمازون
8000
500 / 1000000
24827
بازدید سایت از سمت اینستاگرام
8000
500 / 1000000
24837
بازدید سایت از سمت بینگ
8000
500 / 1000000
24829
بازدید سایت از سمت توییتر
8000
500 / 1000000
24834
بازدید سایت از سمت ردیت
8000
500 / 1000000
24828
بازدید سایت از سمت فیسبوک
8000
500 / 1000000
24832
بازدید سایت از سمت لینکدین
8000
500 / 1000000
24833
بازدید سایت از سمت ویکی پدیا
8000
500 / 1000000
24830
بازدید سایت از سمت پینترست
8000
500 / 1000000
24831
بازدید سایت از سمت گوگل
8000
500 / 1000000
24835
بازدید سایت از سمت یاندکس
8000
500 / 1000000

خدمات سایت - سوشال سیگنال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24842
سوشال سیگنال سایت - فیسبوک
20000
5000 / 500000
24843
سوشال سیگنال سایت - پینترست
20000
5000 / 500000

یوتیوب - سابسکرایب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24845
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان
25000
100 / 40000
24849
دنبال کننده کانال یوتیوب -ارزان⚡️
28000
100 / 50000
24846
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️
32000
100 / 40000
24850
دنبال کننده کانال یوتیوب -معمولی⚡️
50000
50 / 100000
24847
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️⭐️
68000
100 / 40000
24848
دنبال کننده کانال یوتیوب -ترکیه
90000
52 / 30000

یوتیوب - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24853
لایک یوتیوب - ارزان
23000
10 / 55000
24857
لایک یوتیوب - اسپید ⚡️⚡️⚡️
32000
100 / 100000
24854
لایک یوتیوب - ارزان-گارانتی یک هفته جبران ریزش
33000
10 / 55000
24852
لایک یوتیوب - خارجی - گارانتی 10 روز جبران ریزش
38000
10 / 55000
24855
لایک یوتیوب - خارجی- بدون ریزش
40000
10 / 50000

یوتیوب - لایک سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24858
لایک یوتیوب - کشور روسیه
42000
10 / 70000
24860
لایک یوتیوب - کشور آلمان
60000
50 / 50000
24859
لایک یوتیوب - کشور آمریکا
62000
10 / 50000

یوتیوب - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24862
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان
39000
5000 / 1000000
24863
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان- بدون ریزش
39000
5000 / 1000000

یوتیوب - اشتراک گذاری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24871
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️
58000
1000 / 250000
24872
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️⭐️
59000
500 / 150000

یوتیوب - سوشال شیر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24876
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در تامبلر
65000
100 / 10000
24874
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در توییتر
65000
100 / 10000
24873
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در فیسبوک
65000
100 / 10000
24875
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در پینترست
65000
100 / 10000

یوتیوب - پخش زنده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24877
بازدید لایو یوتیوب- 15 دقیقه
99000
100 / 50000
24878
بازدید لایو یوتیوب- 120 دقیقه
900000
100 / 50000

اسپاتیفای - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24915
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
4000
100 / 300000
24912
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
4500
100 / 300000
24913
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
4800
100 / 200000
24916
فالوور اسپاتیفای - ارزان
5500
100 / 50000
24917
فالوور اسپاتیفای - ارزان
8000
100 / 250000
24910
فالوور  ارزان اسپاتیفای
11000
20 / 100000
24909
فالوور پلی لیست اسپاتیفای
16000
500 / 1000000
24911
فالوور  پلی لیست اسپاتیفای⭐️⭐️⭐️
130000
1000 / 1000000

اسپاتیفای - پادکست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24918
پخش پادکست اسپاتیفای⭐️
16000
500 / 10000000
24919
پخش پادکست اسپاتیفای⭐️⭐️⭐️
20000
500 / 50000

اسپاتیفای - پخش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24923
پخش آلبوم اسپاتیفای
23000
1000 / 1000000
24921
پخش تراک رایگان اسپاتیفای⭐️
56000
1000 / 100000000
24920
پخش تراک اسپاتیفای⭐️
62000
1000 / 100000000

اسپاتیفای - ذخیره

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24925
ذخیره اسپاتیفای - آلبوم/ تراک - ارزان
3500
100 / 250000
24924
ذخیره اسپاتیفای - آلبوم/ تراک
5200
100 / 10000000
24926
ذخیره پریمیوم اسپاتیفای - آلبوم/ تراک
50000
100 / 250000
24927
ذخیره پریمیوم اسپاتیفای -  تراک
125000
100 / 100000

اسپاتیفای - شنوندگان ماهانه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24929
شنوندگان ماهانه اسپاتیفای - ارزان
16000
1000 / 100000
25099
پخش تراک اسپاتیفای
24000
1000 / 100000000
25100
پخش تراک اسپاتیفای⭐️⚡️⚡️
62000
1000 / 100000000

توییتر - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24940
فالوور ارزان توییتر
28600
100 / 250000
24934
فالوور توییتر - ارزان⭐️
31528
10 / 200000
24939
فالوور ارزان توییتر⚡️
39000
100 / 500000
24935
فالوور توییتر - باکیفیت⭐️
45500
10 / 10000
24936
فالوور توییتر - باکیفیت⭐️⭐️⭐️
100880
10 / 250000
24937
فالوور توییتر -خانم - باکیفیت⭐️
119340
10 / 500000

توییتر - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24943
لایک ارزان توییتر⭐️⭐️⭐️
35084
10 / 1000
24941
لایک ارزان توییتر
35880
10 / 10000
24942
لایک ارزان توییتر⭐️⚡️
48880
10 / 10000

توییتر - ریتوییت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24945
ریتویت توییتر⭐️
85320
50 / 50000
24946
ریتویت توییتر⭐️⭐️
93848
10 / 50000

توییتر - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24948
بازدید توییتر به همراه ایمپریشن
376
10 / 2147483647
24947
بازدید توییتر-ارزان
400
10 / 2147483647
24949
بازدید توییتر⭐️⭐️⭐️
3252
500 / 100000000

لایکی - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24933
فالوور لایکی⭐️
325000
50 / 10000
24931
فالوور لایکی⭐️⭐️
375000
50 / 50000
24932
فالوور لایکی⭐️⭐️⭐️
624000
50 / 2000

کلاب هاوس - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24952
فالوور کلاب هوس - سرعت سریع
228000
20 / 200
24950
فالوور کلاب هوس - سرعت آهسته
320000
50 / 8000
24951
فالوور کلاب هوس - سرعت معمولی
430000
50 / 10000

کلاب هاوس - سایر خدمات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24954
بازدید کننده اتاق کلاب هوس⚡️⚡️⚡️
60000
50 / 350
24953
بازدید کننده اتاق کلاب هوس
750000
50 / 350

دیسکورد - سایر خدمات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24964
 درخواست دوستی دیسکورد
60000
25 / 2000

لینکدین - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24966
فالوور گارانتی دار لینکدین
250000
250 / 500000
24967
فالوور گارانتی دار لینکدین
600000
250 / 10000

ساوندکلاود - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24971
فالوور ساوندکلاود 
80000
20 / 1000000

ساوندکلاود - سایر خدمات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24968
پخش سریع ساوندکلاود - شروع آنی
1500
50000 / 1000000000
24969
پخش سریع ساوندکلاود - شروع آنی⭐️
2000
1000 / 1000000000
24970
لایک ساوندکلاود 
78000
20 / 40000

تیک توک - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24907
فالوور معمولی تیک توک
60000
10 / 8000
24906
فالوور خارجی تیک توک- برزیل
140000
50 / 50000
24905
فالوور خارجی تیک توک
190000
10 / 50000

روبیکا - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25103
فالوور روبیکا - بسته 100 عددی
500000
100 / 100
25102
فالوور روبیکا - بسته 1000 عددی
500000
1000 / 1000
25104
فالوور روبیکا - بسته 2000 عددی
500000
2000 / 2000
25106
فالوور روبیکا - بسته 500 عددی
500000
500 / 500
25105
فالوور روبیکا - بسته 5000 عددی
500000
5000 / 5000

روبیکا - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25107
لایک روبیکا - بسته ی 100 عددی
300000
100 / 100
25108
لایک روبیکا - بسته ی 200 عددی
300000
200 / 200
25109
لایک روبیکا - بسته ی 300 عددی
300000
300 / 300
25110
لایک روبیکا - بسته ی 400 عددی
300000
400 / 400
25111
لایک روبیکا - بسته ی 500 عددی
300000
500 / 500

روبیکا - پاپ اپ کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25004
 3 ساعت ارسال پاپ اپ  کانال روبیکا
700000
1000 / 1000
25005
 6 ساعت ارسال پاپ اپ  کانال روبیکا
1400000
1000 / 1000

بله - ممبر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25006
1000 عدد ممبر واقعی پاپ اپ کانال بله
500000
1000 / 1000
25007
2000 عدد ممبر واقعی پاپ اپ کانال بله
500000
2000 / 2000

آپارات - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25011
فالوور آپارات
400000
1000 / 1000

آپارات - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25095
لایک ویدیو آپارات _ ایرانی عالی ❤️ ⭐️
45000
200 / 100000

آپارات - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25094
بازدید ویدیو آپارات _ ایرانی عالی 🔵⭐️
15000
1000 / 100000

ردیت - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25043
دنبال کنند ردیت - خارجی
122000
10 / 1000000