مشاهده محصولات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = واریز قطره ای

سرویس رایگان | روزانه یکبار⛔

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19818
بازدید استوری رایگان 
1
20 / 50
19823
بازدید تلگرام رایگان
1
100 / 500
19822
بازدید تیک توک رایگان
1
100 / 1000
19941
بازدید کلیپ رایگان
1
100 / 100
19819
لایک رایگان -روزی یکبار
1
20 / 20
19821
پخش ساند کلود رایگان
1
100 / 100

فالوور نیمه واقعی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20080
فالوور نیمه واقعی -خارجی ⭐️⭐️⭐️
60000
100 / 30000
20081
فالوور نیمه واقعی -خارجی ⭐️⭐️⭐️⭐️
65000
100 / 150000

فالوور ارزان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19933
فالوور فوق ارزان -فیک 
4900
50 / 9000
19971
فالوور فوق ارزان -فیک⭐️
5400
50 / 12000
19967
فالوور فیک -روسیه -شروع سریع⭐️
5900
50 / 20000
19796
فالوور ارزان -شروع سریع
7200
50 / 25000
19849
فالوور ارزان -شروع سریع⚡️
7200
50 / 100000
19924
فالوور ارزان -مناسب
8900
50 / 3000
19835
فالوور ارزان -سریع -تحویل آنی
9000
200 / 500000
19828
فالوور ارزان سرعت متوسط
11000
300 / 5000
19923
فالوور معمولی -استارت آنی⚡️⚡️⚡️
11000
50 / 500000
19970
فالوور سرعتی -استارت آنی
12000
500 / 400000
19736
فالوور معمولی- شروع سریع⚡️⚡️
12400
50 / 3000
19747
فالوور معمولی -استارت دو ساعت
12900
50 / 2000
19968
فالوور معمولی-روسیه -شروع سریع⭐️
13000
50 / 200000
19800
فالوور ارزان - استارت سریع⚡️
19000
50 / 99000
19969
فالوور معمولی-روسیه-ظرفیت بالا -شروع سریع⭐️
19000
50 / 500000
19801
فالوور ارزان -سریع⭐️⚡️
19900
500 / 500000
19956
فالوور فوق سریع -شروع سریع⚡️⚡️⚡️⚡️
19900
100 / 500000
19957
فالوور فوق سریع -شروع سریع⚡️⚡️⚡️⚡️
22000
500 / 2000000
19803
فالوور ارزان ⚡️⚡️⚡️
24900
50 / 300000
19964
فالوور بسیار عالی -شروع سریع⭐️⭐️⭐️
26000
50 / 30000
19958
فالوور فوق سریع -شروع سریع⚡️⚡️⚡️⚡️
28000
500 / 2000000
19960
فالوور فوق سریع -شروع سریع⚡️⚡️
29000
100 / 1000000
19802
فالوور ارزان -سریع⭐️⭐️
29900
500 / 4000000
19959
فالوور فوق سریع -شروع سریع⚡️⚡️⚡️⚡️
30000
500 / 4000000
19963
فالوور کیفیت عالی -شروع سریع⚡️⚡️
38000
100 / 500000
19962
فالوور کیفیت عالی -شروع سریع⚡️⚡️
40000
100 / 1000000
19961
فالوور کیفیت عالی -شروع سریع⚡️⚡️
41000
250 / 500000

فالوور میکس

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19777
فالوور میکس -ارزان -شروع آنی
12000
30 / 5000
19799
فالوور میکس -شروع آنی⭐️⚡️
12000
100 / 21000
19401
فالوور میکس -پیشنهادی -شروع آنی⭐️⭐️
12000
50 / 500000
19615
فالوور میکس ایرانی -فوق سریع-استارت آنی⚡️⚡️⚡️
17000
500 / 500000
19598
فالوور میکس -ایرانی و خارجی -HQ
24000
50 / 100000

فالوور ایرانی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20108
فالوور ایرانی -ارزان -کیفیت معمولی
14000
100 / 15000
19131
فالوور ایرانی - باکیفیت -شروع آنی
18000
50 / 25000
19533
فالوور ایرانی-کیفیت عالی -سرعت آهسته 
26000
100 / 2000
19403
فالوور ایرانی  | کیفیت مناسب⭐️⭐️
33000
100 / 8000
19864
فالوور ویژه ایرانی
78000
30 / 5000

فالوور گارانتی دار

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19808
فالوور خارجی -گارانتی 99روز جبران ریزش 
36000
100 / 1000000
19805
فالوور خارجی -گارانتی  50 روز جبران ریزش
36000
50 / 500000
19806
فالوور خارجی -گارانتی 25 روز جبران ریزش 
38000
500 / 2000000
19804
فالوور خارجی -گارانتی 365 روز جبران ریزش 
38000
100 / 1000000
19809
فالوور خارجی -گارانتی 30 روز جبران ریزش 
39000
50 / 50000
19807
فالوور خارجی -گارانتی 65 روز جبران ریزش 
65000
500 / 4000000
19810
فالوور خارجی -گارانتی 30 روز جبران ریزش
168000
100 / 250000

فالوور + لایک + بازدید

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20010
فالوور خارجی به همراه لایک و بازدید - نقره ای⭐️
160000
1000 / 1000000
20011
فالوور خارجی به همراه لایک و بازدید - طلایی⭐️⭐️
230000
1000 / 1000000
20012
فالوور خارجی به همراه لایک و بازدید - الماس⭐️⭐️⭐️
420000
1000 / 1000000
20013
فالوور خارجی به همراه لایک و بازدید - سفارشی⭐️⭐️⭐️⭐️
740000
1000 / 1000000

فالوور خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19784
فالوور خارجی -باکیفیت -سریع⭐️⚡️
20000
20 / 100000
19789
فالوور باکیفیت خارجی HQ
23000
50 / 35000
19781
فالوور باکیفیت -سرعتی⚡️
25000
100 / 500000
19780
فالوور باکیفیت -سرعتی⚡️⚡️
26000
100 / 100000
19779
فالوور باکیفیت -سرعتی⚡️⚡️⚡️
28000
100 / 1000000
19732
فالوور باکیفیت خارجی-شروع سریع ⭐️⭐️
33000
100 / 100000
19782
فالوور باکیفیت خارجی-شروع فوری ⭐️⭐️⚡️
37000
250 / 250000

فالوور خارجی -ظرفیت بالا -سرعتی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20084
فالوور  خارجی--ظرفیت بالا⭐️
23000
1000 / 2000000
20085
فالوور  خارجی--ظرفیت بالا⭐️
25000
500 / 500000
20086
فالوور  خارجی--ظرفیت بالا⭐️
29000
500 / 3000000
20087
فالوور  خارجی--ظرفیت بالا⭐️⭐️
34000
500 / 4000000
20083
فالوور درجه یک خارجی--ظرفیت بالا
43000
1000 / 1000000
20082
فالوور درجه یک خارجی--ظرفیت بالا
45000
1000 / 1000000

لایک ارزان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19932
لایک ارزان -معمولی -شروع یک ساعت
1900
20 / 15000
19709
لایک معمولی -شروع سریع
2000
10 / 50000
20016
لایک ارزان -عالی
2200
10 / 100000
19690
لایک سرعتی -ارزان -شروع آنی⭐️⭐️⭐️
2500
10 / 50000
19834
لایک معمولی - شروع آنی⭐️⚡️
2600
10 / 50000
19710
لایک معمولی -شروع آنی⚡️
2600
10 / 50000
19646
لایک معمولی -شروع یک ساعت⚡️
2700
50 / 50000
19474
لایک معمولی -شروع آنی
3200
10 / 50000
19554
لایک معمولی-پیشنهادی -شروع آنی
3200
10 / 50000
19389
لایک معمولی -استارت آنی ⭐️
3400
20 / 15000
19348
لایک معمولی -استارت آنی 
3500
10 / 50000
19459
لایک معمولی-پیشنهادی -شروع آنی
3600
10 / 30000
19966
لایک باکیفیت -ارزان⭐️⭐️
3800
50 / 50000
19965
لایک باکیفیت -ارزان⭐️⭐️⭐️
4000
50 / 50000
19341
لایک معمولی -استارت آنی⭐️⭐️
5500
20 / 50000

لایک ایرانی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19792
لایک میکس -سرعتی -شروع آنی
7900
300 / 5000
19098
لایک ایرانی -استارت آنی⭐️⭐️
8000
50 / 40000
19934
لایک میکس ایرانی -ارزان-استارت آنی
8500
50 / 2000
19599
لایک میکس ایرانی و خارجی-استارت آنی
11000
50 / 80000
19463
لایک واقعی  | ایرانی | استارت آنی ⭐️⭐️⭐️
15000
100 / 5000
19351
لایک واقعی | ایرانی |شروع سریع⭐️⭐️⭐️
18000
50 / 80000
19134
لایک حقیقی vip | ایرانی | استارت آنی
60000
30 / 18000

لایک خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19825
لایک خارجی به همراه ایمپریشن ⭐️
7000
20 / 10000
19826
لایک خارجی به همراه ایمپریشن ⭐️
8000
10 / 200000
20015
لایک خارجی -بدون ریزش-شروع سریع
16500
50 / 200000
19790
لایک درجه یک خارجی-باکیفیت
29000
50 / 10000

لایک فیک

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20023
لایک فیک -شروع با تاخیر
1300
10 / 3000
20026
لایک فیک -شروع با تاخیر
1300
50 / 2000
20025
لایک فیک -شروع با تاخیر
1400
50 / 5000
20024
لایک فیک -شروع با تاخیر
1500
50 / 4000

بازدید اینستاگرام /کلیپ /فیلم

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20014
بازدید فوق ارزان -شروع دو ساعت
205
100 / 1000
20058
بازدید فوق ارزان -شروع سریع
230
100 / 1000000
19972
بازدید فوق ارزان -شروع چهار ساعت
240
100 / 300000
19948
بازدید فوق ارزان -شروع یک ساعت
240
100 / 1000000
19744
بازدید ارزان -شروع یک ساعت⚡️
350
100 / 1000000
19955
بازدید فوق ارزان -شروع سریع
350
100 / 1000000
19854
بازدید ارزان -شروع یک ساعت⚡️
360
100 / 2000000
19859
بازدید فوق ارزان -شروع یک ساعت
370
100 / 200000
19860
بازدید فوق ارزان -شروع یک ساعت
370
100 / 10000000
19738
بازدید پست-ارزان - استارت سه ساعت⚡️
380
100 / 10000000
19863
بازدید فوق ارزان -شروع یک ساعت
410
100 / 20000000
19857
بازدید واقعی باکیفیت-شروع یک ساعت⚡️
420
100 / 1000000
19741
بازدید پست-واقعی - استارت یک ساعت⚡️
500
100 / 10000000
19853
بازدید پست به همراه ایمپریشن -استارت یک ساعت⚡️
850
100 / 300000
19861
بازدید واقعی -شروع یک ساعت⭐️
1400
100 / 900000000
19862
بازدید واقعی به همراه ایمپریشن ⭐️⭐️
1400
100 / 300000
19740
بازدید پست واقعی -استارت یک ساعت⚡️⚡️
1800
100 / 500000
19855
بازدید ارزان  -شروع سریع⚡️⚡️⚡️
1950
100 / 800000
19856
بازدید ارزان باکیفیت -شروع یک ساعت⚡️⚡️
2400
100 / 1000000
19742
بازدید پست-ارزان - استارت سریع
2600
100 / 1000000
19786
بازدید پست اینستاگرام واقعی  - استات سریع
2800
50 / 500000
19827
بازدید پست -فوق سریع -شروع آنی⚡️⚡️⚡️
2900
100 / 5000000
19040
بازدید پست واقعی به همراه بازدید پروفایل -استارت آنی
4500
100 / 5000000
19850
بازدید واقعی به همراه ایمپریشن ⚡️⚡️⚡️⚡️
5000
100 / 5000000

بازدید اینستاگرام سفارشی /کلیپ /فیلم

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20113
بازدید کلیپ به همراه ایمپریشن ⭐️⭐️⭐️⚡️
800
100 / 1000000
20109
بازدید کلیپ به همراه ریچ ⭐️⭐️⭐️
1000
25 / 10000000
20114
بازدید کلیپ به همراه ایمپریشن ⭐️⭐️⚡️⚡️
1200
100 / 300000
20110
بازدید کلیپ به همراه ایمپریشن و بازدید پروفایل ⭐️⭐️
1500
100 / 5000000
20112
بازدید کلیپ- اولترا فست ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
3000
100 / 5000000
20111
بازدید کلیپ به همراه ریچ و ایمپریشن ⭐️⭐️
3700
100 / 5000000
20115
بازدید کلیپ به همراه ایمپریشن و ریچ و بازدید پروفایل⭐️⭐️
6000
100 / 5000000

بازدید اتوماتیک اینستاگرام -برای پست های آینده

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20078
بازدید اینستاگرام -کلیپ و فیلم -پست آینده -ارزان
2000
100 / 2000000
20077
بازدید اینستاگرام -کلیپ و فیلم -پست آینده -واقعی 
5500
100 / 10000000
20079
بازدید اینستاگرام -کلیپ و فیلم به همراه ایمپریشن -پست آینده ⭐️
6000
100 / 10000000

بازدید استوری | story

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19658
بازدید استوری -آنی
1500
100 / 10000
19657
بازدید استوری -آنی⚡️⚡️
1600
100 / 80000
19660
بازدید استوری -آنی⚡️
1900
100 / 50000
19349
بازدید استوری -استارت سریع
1990
100 / 350000
19659
بازدید استوری -آنی
2900
10 / 100000
19661
بازدید استوری -آنی⚡️
3500
250 / 10000

کامنت اینستاگرام | Comment

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19920
کامنت ارزان - رندم
18000
50 / 30000
19518
کامنت ارزان -متن دلخواه
20000
30 / 30000
20107
کامنت دلخواه -ارزان -عکس/کلیپ/فیلم
20000
10 / 5000
19511
کامنت فارسی -معمولی-متن خودکار-استارت آنی
39000
10 / 45000
19512
کامنت ارزان فارسی-متن خودکار-شروع آنی
49000
10 / 400000
19922
کامنت رندم ایرانی⭐️
55000
2 / 10000
19699
کامنت رندوم لوکیشن ایران اینستاگرام
55000
10 / 500
19700
کامنت دلخواه اینستاگرام 
65000
5 / 2000
19701
کامنت سفارشی و دلخواه لوکیشن ایران 
69000
10 / 1000
19510
کامنت باکیفیت ایرانی-متن خودکار-استارت 6ساعت
90000
10 / 1000
19517
کامنت ارزان خارجی -استارت 2 ساعت
150000
10 / 1000000
19514
کامنت خارجی -ارزان -استارت 12 ساعت
150000
25 / 5000
19515
کامنت خارجی-خانم-متن خودکار-استارت 12ساعت
180000
25 / 5000
19516
کامنت دلخواه -خارجی -استارت 3 ساعت
300000
10 / 200000
19508
کامنت واقعی -ایرانی-متن خودکار-استارت 6ساعت
600000
10 / 100
19509
کامنت واقعی -متن دلخواه-استارت 12ساعت
600000
10 / 200
19519
کامنت خانم-خارجی -متن دلخواه-استارت 2 ساعت
1900000
3 / 10000
19520
کامنت خانم-متن دلخواه-خارجی-استارت 4 ساعت
2400000
10 / 200

ایمپریشن | Impression

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19492
ایمپریشن (عکس -کلیپ -فیلم )⚡️
1000
100 / 500000
19425
ایمپریشن (عکس)⚡️
1200
25 / 200000
19041
ایمپریشن (عکس-کلیپ)⚡️
1400
25 / 500000
19192
ایمپریشن (عکس-کلیپ)⚡️
1600
25 / 500000
19711
ایمپریشن (عکس-کلیپ)⚡️
2000
100 / 10000000
19712
ایمپریشن (عکس-کلیپ-فیلم)⚡️⚡️
4000
100 / 5000000
19775
ایمپریشن اکسپلور- (عکس)شروع سریع
5000
50 / 1000000
19776
ایمپریشن سفارشی (عکس)⭐️
6000
100 / 5000000
20004
ایمپریشن ویژه -اکسپلور ⭐️⭐️
8000
100 / 20000000
20005
ایمپریشن ویژه -اکسپلور⭐️⭐️⭐️
8500
100 / 100000000

ذخیره پست | save

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19843
ذخیره پست ارزان
250
1000 / 15000
19455
ذخیر پست اینستاگرام -ارزان
300
100 / 15000
19549
ذخیر پست اینستاگرام -فوق ارزان
450
100 / 500
19844
ذخیره پست ارزان⚡️
600
100 / 50000
19842
ذخیره پست واقعی
900
100 / 50000
20003
ذخیره پست واقعی ⭐️⭐️
900
100 / 150000
19546
ذخیر پست اینستاگرام ⭐️
2000
100 / 10000

بازدید پروفایل | Profile Visits

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
13777
بازدید پروفایل-از طریق لینک پست
2000
100 / 5000000

اشتراک گذاری اینستاگرام | Share

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19456
اشتراک گذاری پست /سرور اول
6000
100 / 5000000
19694
اشتراک گذاری پست -ترکیه
6500
100 / 5000000
19382
اشتراک گذاری پست /سرور دوم
7000
100 / 5000000

بازدید لایو اینستاگرام | Instagram Live

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20008
سرویس لایک ❤️ --لایو اینستاگرام
13000
200 / 10000
19714
بازدید لایو اینستاگرام | 30 دقیقه | توضیحات خوانده شود
240000
20 / 150
20006
کامنت رندم لایو اینستاگرام-خانم-خارجی 
240000
50 / 200
20007
کامنت رندم لایو اینستاگرام--خارجی 
260000
50 / 200
19232
بازدید لایو +لایک +کامنت [بین المللی] [30 دقیقه] [توضیحات خوانده شود]
270000
20 / 200
19715
بازدید لایو اینستاگرام  | 60 دقیقه | توضیحات خوانده شود
399000
20 / 150

منشن اینستاگرام | Instagram Mention

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19593
منشن اینستاگرام | آیدی دلخواه
120000
100 / 100000
19595
منشن اینستاگرام | فالوور های پیج
120000
100 / 100000

خرید پیج اینستاگرام | Buy Instagram page

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20009
اکانت قدیمی اینستاگرام -حداقل 2 ساله
250000
1 / 1
19450
خرید اکانت فیک اینستاگرام | هر 1 عدد 80 هزار تومان
80000000
1 / 300

خدمات اینستاگرام - بانوان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19160
لایک بانوان[خارجی ] ⭐️
100000
100 / 15000
19767
فالوور خانم -خارجی -ارزان 
130000
50 / 10000
19768
فالوور خانم -خارجی -ارزان ⭐️⚡️
160000
50 / 20000
19769
لایک خانم -خارجی ⭐️⚡️
200000
100 / 25000
19763
پنجاه عدد فالوور خانم -خارجی -باکیفیت HQ
220000
1000 / 1000
19770
فالوور خانم -خارجی -⭐️⭐️⚡️⚡️
240000
100 / 20000
19765
کامنت خانم -رندم-چهل عدد 
250000
1000 / 1000
19562
فالوور خارجی-خانم-HQ-استارت آنی
350000
50 / 200000
19771
فالوور خانم -خارجی -⭐️⭐️⚡️⚡️⚡️
350000
50 / 200000
19766
لایک خانم -درجه یک -خارجی ⭐️⭐️⚡️⚡️
500000
50 / 150
19764
لایک بانوان -خارجی -HQ
600000
100 / 6000
19772
کامنت خانم -خارجی-متن دلخواه  -⭐️⭐️⚡️⚡️⚡️
4500000
1 / 10000

خدمات اینستاگرام - روسیه -آمریکا -اروپا

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19936
لایک روسیه
11000
50 / 5000
19935
فالوور روسیه
35000
100 / 500000
19940
فالوور روسیه⭐️⭐️
39000
50 / 300000
19937
فالوور آمریکا ⭐️
105000
50 / 100000
19938
فالوور آمریکا ⭐️⭐️
155000
10 / 100000
19939
فالوور اروپا⭐️⭐️
195000
50 / 10000

خدمات اینستاگرام -چین -ژاپن-کره

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19943
ایمپریشن از کشور کره ⭐️
55000
100 / 5000000
19946
لایک از کشور چین⭐️
140000
20 / 2000
19944
فالوور از کشور کره ⭐️
270000
50 / 5000
19942
لایک از کشور کره ⭐️
320000
50 / 100000
19947
فالوور از کشور چین⭐️
370000
50 / 5000
19945
فالوور از کشور ژاپن⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
4300000
10 / 21000

ریپورت پیج و کانال

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19845
ریپورت اکانت اینستاگرام - توضیحات را بخوانید
150000
1000 / 100000
19931
ریپورت کانال تلگرام- توضیحات را بخوانید
150000
1000 / 100000
19858
ریپورت کانال یوتیوب - توضیحات را بخوانید
150000
1000 / 100000

ممبر کانال و گروه تلگرام -ارزان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20116
ممبر فیک کانال ارزان
4500
1000 / 20000
20117
ممبر هیدن ارزان
5000
500 / 10000
20127
💧⭐️🔥⚡️ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا    
8500
1000 / 100000
20118
ممبر اجباری💎کانال های زیر 100 کا😍
8700
1000 / 30000
20119
ممبر فیک ریزش کم
9300
1000 / 50000
20120
ممبر اجباری کانال تلگرام (هیدن)
10400
1000 / 50000
20121
ممبر فیک با کیفیت ریزش کم
11500
1000 / 30000
20128
افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی]
12500
1000 / 50000
20129
افزودن اجباری  گروه تلگرام (پنلی)
12600
1000 / 50000
20122
ممبر اجباری خالص ویودار زیر 100کا
12700
1000 / 100000
20123
ممبر اجباری کانال تلگرام (قفلی)
12800
1000 / 5000
20124
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال تا 600 کا)
15000
500 / 600000
20125
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال تا 300 کا)
15500
1000 / 50000
20126
ممبر اجباری کانال تلگرام (کانال تا 200 کا)
15800
1000 / 100000

ممبر کانال و گروه تلگرام - ایرانی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20064
ممبر ایرانی کانال تلگرام - ارزان⭐️⭐️
11000
1000 / 50000
20065
ممبر ایرانی کانال تلگرام - ارزان⭐️⭐️⭐️
15000
500 / 150000
18907
ممبر اجباری کانال و گروه -شروع آنی⚡️⚡️⚡️⚡️
18000
500 / 600000
20066
ممبر ایرانی کانال تلگرام - ارزان⭐️⭐️⭐️
19900
500 / 300000
20067
ممبر ایرانی کانال تلگرام -⭐️⭐️⚡️
28000
500 / 1000000
20068
ممبر ایرانی کانال تلگرام -⭐️⭐️⭐️⭐️
42000
500 / 1000000
20040
ممبر کانال تلگرام-ظرفیت بالا -⭐️⭐️
44000
1000 / 100000000
20042
ممبر کانال تلگرام -ظرفیت بالا-⭐️⭐️⭐️
48000
500 / 100000000

ممبر کانال تلگرام | خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20047
ممبر کانال تلگرام -⭐️
11000
1000 / 50000
20048
ممبر کانال تلگرام -⭐️
12500
1000 / 100000
20032
ممبر کانال تلگرام -ارزان⚡️
13000
1000 / 5000
20044
ممبر کانال تلگرام -⭐️
13000
1000 / 100000
20033
ممبر کانال تلگرام -ارزان⚡️
14000
1000 / 15000
20034
ممبر کانال تلگرام -ارزان⚡️
14000
1000 / 5000
20035
ممبر کانال تلگرام -ارزان⚡️⚡️⚡️
19000
100 / 20000
20036
ممبر کانال تلگرام -ارزان⚡️⚡️⚡️
25000
500 / 5000
20037
ممبر کانال تلگرام -ارزان⚡️⚡️⚡️
27000
500 / 35000
20072
ممبر خارجی -سریع⭐️⭐️⭐️
28000
100 / 10000
20038
ممبر کانال تلگرام -ارزان⚡️⚡️⚡️
29000
100 / 50000
20039
ممبر کانال تلگرام -ارزان⚡️⚡️⚡️
31000
500 / 120000
20069
ممبر باکیفیت خارجی -سریع⭐️⭐️
32000
200 / 90000
20070
ممبر باکیفیت خارجی -سریع⭐️⭐️
39000
100 / 180000
20071
ممبر باکیفیت خارجی -سریع⭐️⭐️
39000
100 / 85000
20073
ممبر خارجی -سریع⭐️⭐️⭐️
39000
100 / 50000
20027
ممبر کانال و گروه -استارت سریع⚡️⚡️
39000
500 / 30000
20074
ممبر خارجی -سریع⭐️⭐️⭐️
41000
100 / 30000
20076
ممبر خارجی -سریع⭐️⭐️⭐️
41000
100 / 200000
20045
ممبر کانال تلگرام -⭐️⭐️
43000
500 / 100000
20028
ممبر کانال و گروه -استارت سریع⚡️⚡️
43000
25 / 25000
20046
ممبر کانال تلگرام -⭐️⭐️
44000
500 / 200000
20041
ممبر کانال تلگرام -⭐️⭐️⭐️⭐️
45000
500 / 300000
20075
ممبر خارجی -سریع⭐️⭐️⭐️
47000
50 / 50000
20029
ممبر کانال و گروه -استارت سریع⚡️⚡️
49000
500 / 10000
20031
ممبر کانال و گروه -استارت سریع⚡️⚡️
50000
500 / 70000
20030
ممبر کانال و گروه -استارت سریع⚡️⚡️
52000
500 / 30000

ممبر گروه تلگرام | خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20049
ممبر گروه تلگرام -⭐️
9000
10 / 5000
20050
ممبر گروه تلگرام -⭐️
12900
50 / 1000
20051
ممبر گروه تلگرام -⭐️
14500
200 / 5000
20052
ممبر گروه تلگرام -⭐️⭐️
27000
10 / 10000
20054
ممبر گروه تلگرام -⭐️⭐️
31000
10 / 10000
20053
ممبر گروه تلگرام -⭐️⭐️
32000
500 / 30000
20055
ممبر گروه تلگرام -⭐️⭐️⚡️
32000
25 / 120000
20056
ممبر گروه تلگرام -⭐️⭐️⚡️⚡️⚡️
37000
100 / 40000
20057
ممبر گروه تلگرام -⭐️⭐️⚡️⚡️⚡️
38000
10 / 100000

بازدید تلگرام - خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19836
بازدید تلگرام -یک پست
50
100 / 3000
19837
بازدید ارزان تلگرام-یک پست -استارت سریع
299
100 / 50000
19501
بازدید ارزان تلگرام-یک پست -استارت 6 ساعت
400
50 / 100000
19502
بازدید ارزان تلگرام -یک پست -استارت 4 ساعت
450
100 / 300000
19137
بازدید تلگرام واقعی -یک پست-استارت 1 ساعت
800
100 / 300000
19138
بازدید تلگرام واقعی -پنج پست آخر -استارت 1 ساعت
3000
100 / 300000
19139
بازدید تلگرام واقعی -ده پست آخر -استارت 1 ساعت
7000
100 / 300000
19497
بازدید تلگرام واقعی -بیست پست آخر -استارت 1 ساعت
14000
100 / 300000
19498
بازدید تلگرام واقعی  -پنجاه پست آخر -استارت 1 ساعت
35000
100 / 300000
19499
بازدید تلگرام واقعی -صد پست آخر -استارت 1 ساعت
70000
10 / 300000

ارسال پیامک -سیم کارت به سیم کارت

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19729
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت -صد کارکتر
300000
50 / 500000
19728
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت -صد و بیست کارکتر 
400000
50 / 500000
19730
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت -صد و پنجاه کارکتر
500000
50 / 500000
19731
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت -دویست کارکتر
600000
50 / 500000

خدمات سایت

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19588
بازدید ارزان سایت 
2900
100 / 10000000
19458
بازدید سایت | بین المللی
6000
100 / 100000000
19589
بازدید سایت از سمت اینستاگرام
9900
500 / 1000000
19977
بازدید سایت -آلمان--بهبود رتبه الکسا
19000
500 / 1000000
19976
بازدید سایت -آمریکا--بهبود رتبه الکسا
19000
500 / 1000000
19975
بازدید سایت -تمامی کشور ها --از طریق موبایل 
40000
1000 / 1000000
19973
بازدید سایت -آمریکا --از طریق موبایل 
49000
1000 / 60000
19974
بازدید سایت -کشور کره --از طریق موبایل 
49000
1000 / 60000

یوتیوب

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19484
بازدید ارزان یوتیوب
25000
1000 / 10000000
19485
بازدید یوتیوب | گارانتی دار--30 ثانیه تا 4دقیقه بازدید
48000
500 / 1000000000

کافه بازار

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19586
افزایش تعداد نصب برنامه و بازی در کافه بازار
70000
500 / 100000

کلاب هوس

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20059
فالوور کلاب هوس -⭐️⭐️
320000
100 / 1000
20062
فالوور کلاب هوس ⭐️⭐️⭐️⚡️
345000
100 / 20000
20061
فالوور کلاب هوس Club Followers-⭐️⭐️⭐️
450000
100 / 1000
20063
بازدید روم کلاب هوس ⭐️⭐️⭐️⚡️
700000
100 / 2500
20060
فالوور کلاب هوس -⭐️⭐️⭐️⭐️
750000
100 / 10000

تیک توک

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19839
بازدید تیک توک ارزان
100
100 / 100000000
19838
بازدید تیک توک
150
100 / 10000000
19716
فالوور ارزان تیک توک ⚡️
12000
50 / 35000
19717
فالوور تیک توک -ارزان -سرعت آهسته
14000
50 / 2000
19840
لایک تیک توک 
30000
100 / 1000
20021
فالوور تیک توک ⭐️
49000
100 / 200000
20020
فالوور تیک توک ⭐️
55000
100 / 200000
20022
فالوور تیک توک ⚡️⚡️⭐️
99000
100 / 10000
19841
فالوور تیک توک⚡️⚡️⚡️
99000
100 / 200000
20019
فالوور تیک توک ⭐️⭐️
110000
100 / 10000
20017
فالوور تیک توک ⭐️⭐️⭐️
175000
100 / 10000
20018
فالوور تیک توک ⭐️⭐️⭐️⭐️
195000
10 / 30000

توییتر | twitter

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19953
بازدید پست توییتر -باکیفیت
1000
500 / 1000000
19954
بازدید ویدیو توییتر -باکیفیت⭐️
3000
10 / 500000
19951
بازدید پست توییتر -باکیفیت⭐️
4000
50 / 100000000
19952
ایمپریشن پست توییتر -باکیفیت⭐️
8000
100 / 100000000
19949
فالوور توییتر -ترکیه -نود درصد خانم 
170000
10 / 200000
19950
فالوور توییتر -باکیفیت⭐️
185000
10 / 200000

اسپاتیفای | Spotify

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19988
فالوور پلی لیست اسپاتیفای -ارزان
9000
100 / 100000
19990
فالوور آرتیست - اسپاتیفای 
12000
100 / 50000
19986
فالوور اسپاتیفای -ارزان⭐️
15000
500 / 1000000
19987
فالوور پلی لیست اسپاتیفای -ارزان⭐️
15000
500 / 1000000
19991
فالوور - اسپاتیفای ⭐️⚡️⚡️
18000
100 / 500000
19995
پخش پلی لیست-اسپاتیفای⭐️
29000
1000 / 1000000
19993
پخش تراک -اسپاتیفای
30000
100 / 10000
19992
فالوور پلی لیست - اسپاتیفای ⭐️⚡️⚡️
35000
50 / 500000
19996
پخش پلی لیست-اسپاتیفای⭐️
38000
1000 / 100000
20002
شنوندگان ماهانه-اسپاتیفای⭐️
39000
1000 / 100000
20001
شنوندگان ماهانه-اسپاتیفای⭐️
40000
1000 / 100000
19994
پخش تراک -اسپاتیفای⭐️⭐️
40000
1000 / 100000000
19997
پخش آلبوم-اسپاتیفای⭐️
45000
5000 / 10000000
19998
پخش آلبوم-اسپاتیفای⭐️
49000
5000 / 10000000
19989
فالوور پلی لیست اسپاتیفای -⭐️⭐️⭐️
65000
1000 / 1000000
20000
ذخیره-اسپاتیفای⭐️
80000
100 / 100000
19999
پخش پادکست-اسپاتیفای⭐️
109000
500 / 10000000

ساند کلاد| SoundCloud

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19980
پخش ساند کلاد-ارزان
2000
1000 / 1000000000
19981
پخش ساند کلاد-ارزان⭐️
5000
1000 / 100000000
19979
پخش ساندکلاد -بین المللی
11000
100 / 1500000
19985
دانلود ساندکلاد-بین المللی⭐️
35000
100 / 100000
19982
فالوور ساند کلاد-ارزان⭐️
40000
50 / 25000
19983
فالوور ساندکلاد-آمریکا⭐️
42000
100 / 10000
19978
لایک ساندکلاد  -بین المللی
60000
20 / 40000
19984
فالوور ساندکلاد-بین المللی⭐️⭐️
75000
20 / 40000

سرویس IMDB

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20093
رای ده ستاره سرویس IMDB - آمریکا
290000
5 / 5000
20089
رای شش ستاره سرویس IMDB - آمریکا
290000
5 / 5000
20092
رای نه ستاره سرویس IMDB - آمریکا
290000
5 / 5000
20091
رای هشت ستاره سرویس IMDB - آمریکا
290000
5 / 5000
20090
رای هفت ستاره سرویس IMDB - آمریکا
290000
5 / 5000
20088
رای پنج ستاره سرویس IMDB - آمریکا
290000
5 / 5000

فیسبوک

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
20097
لایک پست فیسبوک - ارزان
17000
100 / 50000
20101
اشتراک گذاری پست فیسبوک -Share 
29000
100 / 1000000
20105
فالوور پروفایل فیسبوک - ارزان
29000
500 / 2000
20098
لایک پست فیسبوک ⭐️⭐️
30000
100 / 30000
20102
اشتراک گذاری پست فیسبوک -Share ⭐️⭐️
39000
100 / 20000
20106
فالوور پروفایل فیسبوک - ارزان
39000
500 / 100000
20100
لایک پست فیسبوک ⭐️⭐️⭐️
45000
50 / 45000
20096
لایک پیج فیسبوک - ارزان
45000
100 / 500000
20099
لایک پست فیسبوک ⭐️⭐️⭐️⭐️
95000
50 / 2000
20103
فالوور پروفایل فیسبوک ⭐️
99000
1000 / 100000
20094
لایک پیج فیسبوک ⭐️
145000
20 / 10000
20104
فالوور پروفایل فیسبوک ⭐️⭐️⭐️⭐️
199000
25 / 5000
20095
لایک پیج فیسبوک ⭐️⭐️⭐️⭐️
250000
100 / 200000