مشاهده محصولات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = واریز قطره ای

سرویس رایگان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19698
بازدید تلگرام رایگان ⚡️
1
100 / 1000
19645
ذخیره پست رایگان
1
100 / 100
19612
لایک رایگان
1
20 / 20
19695
لایک رایگان ⚡️
1
10 / 30

سرویس های جدید - آذر ماه

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19787
لایک ارزان - فوق سریع⚡️
3000
100 / 40000
19791
فالوور میکس -شروع آنی
15000
100 / 21000
19788
کامنت دلخواه -ارزان ⚡️
19000
10 / 2000
19781
فالوور باکیفیت -سرعتی⚡️
25000
100 / 500000
19789
فالوور باکیفیت خارجی HQ
28000
50 / 35000
19790
لایک درجه یک خارجی-باکیفیت
39000
50 / 10000

فالوور پیشنهادی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19784
فالوور خارجی -باکیفیت -سریع⭐️⚡️
19000
20 / 100000
19780
فالوور باکیفیت -سرعتی⚡️⚡️
30000
100 / 100000
19779
فالوور باکیفیت -سرعتی⚡️⚡️⚡️
33000
100 / 1000000
19732
فالوور باکیفیت خارجی-شروع سریع ⭐️⭐️
45000
100 / 100000
19782
فالوور باکیفیت خارجی-شروع فوری ⭐️⭐️⚡️
45000
250 / 250000

فالوور ارزان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19783
فالوور فیک -سرعت واریز آهسته 
8000
50 / 1000
19736
فالوور معمولی- شروع سریع⚡️⚡️
12000
50 / 1000
19747
فالوور معمولی -استارت دو ساعت
13000
50 / 2000

فالوور میکس ایرانی و خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19777
فالوور میکس -ارزان -شروع آنی
13000
500 / 5000
19401
فالوور میکس -پیشنهادی -شروع آنی⭐️⭐️
16000
100 / 15000
19615
فالوور میکس ایرانی -کیفیت معمولی-فوق سریع-استارت آنی
18000
500 / 500000

فالوور ایرانی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19533
فالوور ایرانی-HQ-واریز آهسته -استارت آنی
21000
100 / 2000
19598
فالوور میکس -ایرانی و خارجی -HQ-استارت آنی
28000
50 / 80000
19403
فالوور ایرانی  | فوق العاده عالیHQ⭐️⭐️
35000
50 / 100000
19131
فالوور ایرانی - HQ - شروع آنی
42000
50 / 25000

فالوور فیک -ارزان -سرعت آهسته

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19794
فالوور فیک -سرعت واریز آهسته
8500
50 / 2000
19796
فالوور فیک -سرعت واریز آهسته⭐️⭐️
8900
50 / 3500
19793
فالوور فیک -سرعت واریز آهسته⭐️
9000
50 / 3000
19795
فالوور فیک -سرعت واریز آهسته⭐️⭐️
9900
50 / 3000
19797
فالوور فیک -سرعت واریز آهسته⭐️⭐️⭐️
10500
50 / 4000
19798
فالوور فیک -سرعت واریز آهسته⭐️⭐️⭐️
11000
50 / 5000

فالوور گارانتی دار

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19471
فالوور خارجی -گارانتی 30 روزه ریزش⚡️
32000
50 / 150000
19713
فالوور خارجی -گارانتی 30 روزه ریزش⚡️⚡️
35000
1000 / 2000000
19472
فالوور خارجی -گارانتی 45 روزه ریزش⚡️
35000
50 / 1000000
19707
فالوور خارجی -گارانتی 30 روزه ریزش⚡️
38000
50 / 50000
19708
فالوور خارجی -گارانتی 99 روزه ریزش⚡️
50000
10 / 500000

خدمات اینستاگرام - بانوان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19160
لایک بانوان[خارجی ] ⭐️
100000
100 / 15000
19767
فالوور خانم -خارجی -ارزان 
130000
50 / 10000
19768
فالوور خانم -خارجی -ارزان ⭐️⚡️
160000
50 / 20000
19769
لایک خانم -خارجی ⭐️⚡️
200000
100 / 25000
19763
پنجاه عدد فالوور خانم -خارجی -باکیفیت HQ
220000
1000 / 1000
19770
فالوور خانم -خارجی -⭐️⭐️⚡️⚡️
240000
100 / 20000
19765
کامنت خانم -رندم-چهل عدد 
250000
1000 / 1000
19562
فالوور خارجی-خانم-HQ-استارت آنی
350000
50 / 200000
19771
فالوور خانم -خارجی -⭐️⭐️⚡️⚡️⚡️
350000
50 / 200000
19766
لایک خانم -درجه یک -خارجی ⭐️⭐️⚡️⚡️
500000
50 / 150
19764
لایک بانوان -خارجی -HQ
600000
100 / 6000
19772
کامنت خانم -خارجی-متن دلخواه  -⭐️⭐️⚡️⚡️⚡️
4500000
1 / 10000

لایک ارزان | Cheap Likes

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19709
لایک معمولی -ارزان
2200
500 / 18000
19646
لایک معمولی
2300
50 / 12000
19690
لایک معمولی ⚡️
2400
50 / 35000
19710
لایک معمولی -شروع آنی⚡️
2600
50 / 35000
19474
لایک معمولی -شروع آنی
2700
50 / 15000
19554
لایک معمولی-پیشنهادی -شروع آنی
3200
50 / 20000
19348
لایک معمولی -استارت آنی 
4000
50 / 24000
19459
لایک معمولی-پیشنهادی -شروع آنی
4300
10 / 12000
19389
لایک معمولی -استارت آنی ⭐️
6000
50 / 7000
19341
لایک معمولی -استارت آنی⭐️⭐️
9000
50 / 10000

لایک ایرانی | Like Iran

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19599
لایک میکس ایرانی و خارجی-استارت آنی
11000
50 / 80000
19098
لایک واقعی HQ | ایرانی | استارت آنی 
12000
10 / 50000
19792
لایک میکس -شروع آنی
13000
300 / 5000
19104
لایک ایرانی IGTV-استارت آنی
14000
10 / 50000
19404
لایک ایرانی HQ | استارت آنی
15000
50 / 30000
19668
لایک پست ریلز -ایرانی-شروع آنی
15000
100 / 18000
19463
لایک واقعی HQ | ایرانی | استارت آنی ⭐️⭐️⭐️
16000
100 / 5000
19351
لایک واقعی SUPER HQ | ایرانی | استارت آنی ⭐️⭐️⭐️
18000
50 / 80000
19134
لایک حقیقی vip | ایرانی | استارت آنی
55000
30 / 18000

لایک فیک | like bot

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19648
لایک فیک -آهسته
1800
50 / 3000
19647
لایک فیک ⚡️
2200
100 / 3000
19564
لایک فیک ⚡️⚡️
2300
20 / 1500
19566
لایک فیک ⚡️⚡️⚡️
2500
10 / 2500

بازدید اینستاگرام /کلیپ /فیلم

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19743
بازدید ارزان -شروع سه ساعت
219
100 / 500000
19742
بازدید ارزان -شروع سه ساعت
299
100 / 5000000
19744
بازدید ارزان -شروع سه ساعت
320
200 / 100000000
19738
بازدید پست -شروع دو ساعت
350
100 / 10000000
19740
بازدید پست -شروع دو ساعت
399
100 / 10000000
19785
بازدید پست - شروع آنی
400
100 / 10000000
19741
بازدید پست-سفارشی + هدیه -شروع آنی⭐️⭐️
2000
100 / 10000000
19040
بازدید پست - استارت آنی - برای انواع پست کلیپ و فیلم
2500
100 / 200000

بازدید استوری | Story

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19656
بازدید استوری -آنی⚡️
1000
20 / 5000
19658
بازدید استوری -آنی
2300
100 / 10000
19657
بازدید استوری -آنی⚡️⚡️
2500
100 / 80000
19349
بازدید استوری -استارت سریع
3000
100 / 350000
19659
بازدید استوری -آنی
4000
10 / 100000
19660
بازدید استوری -آنی⚡️
4200
100 / 50000
19661
بازدید استوری -آنی⚡️
4500
250 / 10000
19662
بازدید استوری -آنی⚡️⚡️
5000
100 / 100000
19282
بازدید استوری-استارت سریع⭐️
5000
100 / 10000

کامنت ایرانی | Iranian comment

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19511
کامنت فارسی -معمولی-متن خودکار-استارت آنی
50000
10 / 45000
19512
کامنت ارزان فارسی-متن خودکار-شروع آنی
60000
10 / 400000
19699
کامنت رندوم لوکیشن ایران اینستاگرام
70000
10 / 500
19700
کامنت دلخواه اینستاگرام 
85000
5 / 2000
19510
کامنت باکیفیت ایرانی-متن خودکار-استارت 6ساعت
90000
10 / 1000
19701
کامنت سفارشی و دلخواه لوکیشن ایران 
95000
10 / 1000
19508
کامنت واقعی -ایرانی-متن خودکار-استارت 6ساعت
600000
10 / 100
19509
کامنت واقعی -متن دلخواه-استارت 12ساعت
600000
10 / 200

کامنت خارجی | Instagram Comment

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19733
کامنت ارزان-متن دلخواه
27000
5 / 3000
19483
لایک کامنت
45000
20 / 10000
19517
کامنت ارزان خارجی -استارت 2 ساعت
115000
10 / 1000000
19518
کامنت ارزان خارجی-متن دلخواه -استارت 2 ساعت
115000
10 / 1000000
19514
کامنت خارجی -ارزان -استارت 12 ساعت
130000
25 / 5000
19515
کامنت خارجی-خانم-متن خودکار-استارت 12ساعت
150000
25 / 5000
19516
کامنت دلخواه -خارجی -استارت 3 ساعت
250000
10 / 200000

کامنت سفارشی | custom coment

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19519
کامنت خانم-خارجی -متن دلخواه-استارت 2 ساعت
1900000
3 / 10000
19520
کامنت خانم-متن دلخواه-خارجی-استارت 4 ساعت
2400000
10 / 200

ایمپریشن | Impression

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19492
ایمپریشن (عکس -کلیپ -فیلم )⚡️
1000
100 / 500000
19425
ایمپریشن (عکس)⚡️
1200
25 / 200000
19041
ایمپریشن (عکس-کلیپ)⚡️
1400
25 / 500000
19192
ایمپریشن (عکس-کلیپ)⚡️
1600
25 / 500000
19711
ایمپریشن (عکس-کلیپ)⚡️
2000
100 / 10000000
19712
ایمپریشن (عکس-کلیپ-فیلم)⚡️⚡️
4000
100 / 5000000
19775
ایمپریشن اکسپلور-شروع سریع
5000
50 / 1000000
19776
ایمپریشن باکیفیت -سفارشی⭐️
6000
100 / 5000000

ذخیره پست | save

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19549
ذخیر پست اینستاگرام -فوق ارزان
150
20 / 500
19455
ذخیر پست اینستاگرام -ارزان
200
20 / 15000
19546
ذخیر پست اینستاگرام ⭐️
2000
100 / 10000

بازدید پروفایل | Profile Visits

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
13777
بازدید پروفایل-از طریق لینک پست
4000
100 / 5000000

اشتراک گذاری پست اینستاگرام | Instagram Share

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19694
اشتراک گذاری پست -ارزان
7000
100 / 250000
19456
اشتراک گذاری پست /سرور 1
10000
100 / 100000
19382
اشتراک گذاری پست /سرور2 
12000
100 / 5000000

بازدید لایو اینستاگرام | Instagram Live

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19714
بازدید لایو اینستاگرام + لایک | 30 دقیقه | توضیحات خوانده شود
220000
20 / 50000
19232
بازدید لایو +لایک +کامنت [بین المللی] [30 دقیقه] [توضیحات خوانده شود]
250000
20 / 20000
19715
بازدید لایو اینستاگرام + لایک | 60 دقیقه | توضیحات خوانده شود
400000
20 / 50000

منشن اینستاگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19593
منشن اینستاگرام | آیدی دلخواه
120000
100 / 100000
19595
منشن اینستاگرام | فالوور های پیج
120000
100 / 100000

تبلیغات اینستاگرام | Instagram ads

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19435
تبلیغ در استوری | 200هزار بازدید
3000000
1 / 1
19436
تبلیغ پست | 200هزار بازدید
3000000
1 / 1

تبلیغات بلاگر اینستاگرام | Instagram ads

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19489
پکیج نقره ای - تبلیغات بلاگر اینستاگرام -توضیحات را بخوانید 
4000000
1 / 1
19490
پکیج طلایی - تبلیغات بلاگر اینستاگرام -توضیحات را بخوانید 
6000000
1 / 1

تیک آبی اینستاگرام | Instagram blue tick

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19432
لایک تیک آبی | بین المللی
50000000
1 / 12
19429
کامنت خارجی | تیک آبی |متن خودکار 
50000000
1 / 20
19430
کامنت خارجی | تیک آبی |متن  دلخواه
65000000
1 / 20
19431
فالوور تیک آبی | بین المللی
200000000
1 / 20

خرید پیج اینستاگرام | Buy Instagram page

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19450
خرید اکانت فیک اینستاگرام | هر 1 عدد 80 هزار تومان
80000000
1 / 300

خدمات اینستاگرام -ترکیه

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19686
لایک ترکیه -ارزان
5000
20 / 10000
19680
فالوور ارزان ترکیه ⚡️
10000
50 / 20000
19687
لایک ترکیه ⚡️
10000
20 / 50000
19688
لایک ترکیه ⚡️⚡️
15000
50 / 10000
19684
فالوور ترک ⚡️?
30000
50 / 5000
19689
لایک ترکیه ⚡️⚡️⚡️
30000
20 / 100000
19683
فالوور ترک ⚡️⚡️
35000
50 / 10000
19691
لایک ترک -باکیفیت ⚡️
45000
50 / 5000
19692
لایک ترک -باکیفیت ⚡️
55000
20 / 50000
19681
فالوور ترکیه ⚡️⚡️
65000
50 / 40000
19682
فالوور ترک ⚡️⚡️⚡️
70000
100 / 10000
19693
لایک ترک -باکیفیت ⚡️⚡️⚡️
70000
20 / 5000
19685
فالوور ترک -پکیج هزار عددی - فالوور خانم 
110000
1 / 1

سرویس های سفارشی | vip

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19674
فالوور تیک آبی -ارزان -یک عدد 
50000
1 / 1
19675
فالوور تیک آبی -ارزان -دو عدد 
100000
1 / 1
19676
فالوور تیک آبی -ارزان - سه عدد 
150000
1 / 1
19677
فالوور تیک آبی -ترکیه - یک عدد 
250000
1 / 1
19670
فالوور تیک آبی اینستاگرام - فالو توسط پیج Denisa
300000
1 / 1
19671
فالوور تیک آبی اینستاگرام - فالو توسط پیج ogulcanihat
300000
1 / 1
19672
فالوور تیک آبی اینستاگرام - فالو توسط پیج  mehmetuygaraksuu
300000
1 / 1
19673
فالوور تیک آبی اینستاگرام - فالو توسط پیج  cagatayakman
350000
1 / 1

ارسال پیامک -سیم کارت به سیم کارت

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19729
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت -صد کارکتر
300000
50 / 500000
19728
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت -صد و بیست کارکتر 
400000
50 / 500000
19730
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت -صد و پنجاه کارکتر
500000
50 / 500000
19731
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت -دویست کارکتر
600000
50 / 500000

ارسال نوتیفیکیشن تبلیغاتی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19719
ارسال ده هزار عدد نوتیفیکیشن موبایل
40000
1 / 1
19720
ارسال بیست هزار عدد نوتیفیکیشن موبایل
80000
1 / 1
19721
ارسال سی هزار عدد نوتیفیکیشن موبایل
120000
1 / 1
19722
ارسال چهل هزار عدد نوتیفیکیشن موبایل
160000
1 / 1
19723
ارسال پنجاه هزار عدد نوتیفیکیشن موبایل
200000
1 / 1
19724
ارسال صد هزار عدد نوتیفیکیشن موبایل
400000
1 / 1
19725
ارسال دویست هزار عدد نوتیفیکیشن موبایل
750000
1 / 1
19726
ارسال پانصد هزار عدد نوتیفیکیشن موبایل
1500000
1 / 1
19727
ارسال یک میلیون عدد نوتیفیکیشن موبایل
2900000
1 / 1

ممبر تلگرام | Telegram

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
18907
ممبر اجباری کانال
18000
500 / 100000
19369
ممبر کانال خارجی
50000
100 / 300000
19370
ممبر کانال بین المللی
55000
100 / 1000000
19371
ممبر گروه عمومی //بین المللی
60000
200 / 100000

بازدید تلگرام | Telegram

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19501
بازدید ارزان تلگرام-یک پست -استارت 6 ساعت
350
50 / 100000
19502
بازدید ارزان تلگرام -یک پست -استارت 4 ساعت
450
100 / 300000
19137
بازدید تلگرام واقعی -یک پست-استارت 1 ساعت
1200
100 / 300000
19138
بازدید تلگرام واقعی -پنج پست آخر -استارت 1 ساعت
6000
100 / 300000
19139
بازدید تلگرام واقعی -ده پست آخر -استارت 1 ساعت
12000
100 / 300000
19497
بازدید تلگرام واقعی -بیست پست آخر -استارت 1 ساعت
24000
100 / 300000
19498
بازدید تلگرام واقعی  -پنجاه پست آخر -استارت 1 ساعت
50000
100 / 300000
19499
بازدید تلگرام واقعی -صد پست آخر -استارت 1 ساعت
90000
100 / 300000

خدمات سایت | Site services

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19588
بازدید ارزان سایت 
2500
100 / 10000000
19458
بازدید سایت | بین المللی
6000
100 / 100000000
19589
بازدید سایت از سمت اینستاگرام
8000
500 / 1000000

سئو/ بک لینک / رپورتاژ / الکسا

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19627
رپورتاژ سایت بیتوته
2000000
1 / 1
19628
رپورتاژ سایت خبرگزاری مهر
2200000
1 / 1
19626
رپورتاژ سایت زومیت 
2700000
1 / 1
19629
رپورتاژ سایت نمناک
2700000
1 / 1
19630
رپورتاژ سایت ورزش3
27000000
1 / 1

آپارات

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19560
ویو آپارات
15000
1000 / 100000
19559
لایک  آپارات
40000
1000 / 100000
19558
فالوور آپارات
180000
250 / 100000

یوتیوب | youtube

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19484
بازدید ارزان یوتیوب
20000
1000 / 10000000
19485
بازدید یوتیوب | گارانتی دار--30 ثانیه تا 4دقیقه بازدید
40000
500 / 1000000000

کافه بازار

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19586
افزایش تعداد نصب برنامه و بازی در کافه بازار
70000
500 / 100000

تیک توک

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19716
فالوور ارزان تیک توک ⚡️
12000
50 / 35000
19717
فالوور تیک توک ⚡️
14000
50 / 100000