مشاهده محصولات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = واریز قطره ای

رایگان | free

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19475
بازدید رایگان کلیپ
1
100 / 200

فالوور ارزان | Cheap followers

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19449
فالوور معمولی ارزان -شروع آنی⭐️
12000
200 / 500000
19443
فالوور معمولی-شروع آنی⭐️
12500
20 / 80000
19401
فالوور معمولی ارزان -شروع آنی⭐️
13000
10 / 500000
19574
فالوور ارزان-پروفایل دار-شروع آنی
14500
50 / 5000
19575
فالوور ارزان -پیشنهادی-استارت سریع
15000
20 / 20000
19573
فالوور ارزان -شروع آنی⭐️⭐️
16000
10 / 40000

فالوور ایرانی | Iranian follower

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19131
فالوور ایرانی | باکیفیت ⭐️⭐️💙💙
19000
50 / 30000
19533
فالوور ایرانی-HQ-واریز آهسته -استارت آنی
21000
100 / 2000
19403
فالوور ایرانی  | فوق العاده عالیHQ⭐️⭐️💙💙💙
32000
50 / 100000
19135
فالوور ایرانی | سفارشی SUPER HQ ⭐️⭐️⭐️💙💙💙
80000
30 / 200000

فالوور سفارشی | Custom Follower

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19529
فالوور خارجی-super HQ-استارت آنی 
65000
10 / 1000000
19441
فالوور سفارشی | اروپا ⭐️💙💙
70000
20 / 10000
19426
فالوور شفارشی| خارجی| باکیفیت⭐️💙💙
100000
100 / 50000
19445
فالوور خانم | خارجی ⭐️⭐️💙💙
180000
50 / 30000
19486
فالوور سفارشی super HQ-درجه 1-خارجی
220000
50 / 50000

فالوور بین المللی | International Follower

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19461
فالوور خارجی -استارت آنی
27000
100 / 100000
19561
فالوور خارجی -درجه یک HQ-شروع 1ساعت
28000
100 / 200000
19462
فالوور خارجی HQ-استارت سریع
75000
250 / 10000000
19487
فالوور عربی -خاورمیانه-کیفیت HQ
250000
100 / 30000
19488
فالوور انگلیسی -کیفیت HQ
300000
50 / 50000

فالوور ویژه | VIP Follower

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19505
فالوور ویژه خارجی-اکانت های با 15هزار فالوور-استارت 12 ساعت
7000000
1 / 10
19506
فالوور ویژه خارجی-اکانت های با 30هزار فالوور-استارت 12 ساعت
10000000
1 / 6
19507
فالوور ویژه خارجی-اکانت های با 100هزار فالوور-استارت 12 ساعت
15000000
1 / 6

فالوور گارانتی دار | Guaranteed follower

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19470
فالوور گارانتی دار-خارجی-گارانتی 30 روز 
30000
100 / 200000
19471
فالوور گارانتی دار-خارجی-گارانتی 30 روز 
32000
50 / 150000
19472
فالوور گارانتی دار-خارجی-گارانتی 45 روز
35000
50 / 1000000
19473
فالوور گارانتی دار-خارجی HQ-گارانتی 30 روز
40000
100 / 50000

فالوور خارجی | آقا-خانم

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19563
فالوور خارجی-آقا-HQ-استارت آنی
300000
50 / 200000
19562
فالوور خارجی-خانم-HQ-استارت آنی
300000
50 / 200000

فالوور فیک | bot follower

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19570
فالوور فیک s1
5700
10 / 3000
19567
فالوور فیک s2
6000
10 / 3000
19568
فالوور فیک s3
6800
50 / 3000
19569
فالوور فیک s4
7000
20 / 3000
19442
فالوور فیک s5
9000
10 / 3000
19572
فالوور فیک s6
10000
10 / 8000

لایک ارزان | Cheap Likes

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19554
لایک معمولی-پیشنهادی -شروع آنی
2900
10 / 30000
19459
لایک معمولی-پیشنهادی -شروع آنی
3800
10 / 12000
19348
لایک معمولی -استارت آنی 💜
4500
10 / 10000
19390
لایک معمولی -استارت آنی⭐️💙
6500
10 / 20000
19389
لایک معمولی -استارت آنی ⭐️💙💙
14000
50 / 10000
19341
لایک معمولی -استارت آنی⭐️⭐️💙💙
16000
50 / 8000

لایک ایرانی | Like Iran

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19098
لایک واقعی HQ | ایرانی | استارت آنی 
12000
10 / 50000
19404
لایک ایرانی HQ | استارت آنی
12500
50 / 30000
19463
لایک واقعی HQ | ایرانی | استارت آنی ⭐️⭐️⭐️💙💙
16000
100 / 5000
19351
لایک واقعی SUPER HQ | ایرانی | استارت آنی ⭐️⭐️⭐️💙💙💙
18000
50 / 80000
19104
لایک ایرانی IGTV-استارت آنی
20000
10 / 50000
19134
لایک حقیقی vip | ایرانی | استارت آنی
55000
30 / 18000

لایک خارجی | Like

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19536
لایک باکیفیت خارجی-HQ-شروع سریع
10000
10 / 50000
19534
لایک خارجی +ایمپریشن -استارت 1 ساعت
13000
10 / 100000
19537
لایک خارجی -HQ-شروع آنی
14000
10 / 500000
19538
لایک خارجی -کیفیت عالی-استارت آنی
15000
20 / 50000
19535
لایک خارجی-گارانتی دار-استارت 1 ساعت
20000
20 / 100000
19539
لایک درجه یک -خارجی HQ-استارت آنی
38000
20 / 25000

لایک سفارشی | custom like

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19160
لایک بانوان[خارجی ] ⭐️💙
82000
100 / 15000
19378
لایک بانوان [خارجی ]⭐️💙💙
155000
50 / 30000

لایک فیک | like bot

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19564
لایک فیک s1
2000
20 / 1500
19566
لایک فیک s3
2400
10 / 2500

بازدید کلیپ | Instagram view

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19261
بازدید ارزان کلیپ -استارت 1 الی 12 ساعت
140
100 / 100000000
19571
بازدید ارزان کلیپ -استارت 1 ساعت
190
100 / 1000000
19310
بازدید ارزان کلیپ -استارت سریع⭐️⭐️
250
100 / 10000000
19411
بازدید ارزان کلیپ -استارت آنی⭐️⭐️⭐️
400
100 / 10000000
19040
بازدید کلیپ-سرویس پیشنهادی-استارت آنی 
700
250 / 500000
19377
بازدید اتوماتیک (پست آینده)
1500
500 / 1000000
16107
بازدید کلیپ-باکیفیت -استارت آنی
1800
100 / 1500000
19206
بازدید کلیپ از اکسپلور--استارت آنی
2400
100 / 100000
19350
بازدید کلیپ-کیفیت عالی -شروع آنی
2500
100 / 800000
19133
بازدید کلیپ-سفارشی -شروع آنی
3000
100 / 10000000
19249
بازدید کلیپ-ایرانی-واقعی-استارت آنی
50000
50 / 200000

بازدید فیلم | IGTV

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19324
بازدید فیلم -معمولی-استارت سریع
420
100 / 10000000
19555
ذخیر پست برای فیلم igtv
500
20 / 20000
19323
بازدید فیلم معمولی-استارت سریع
600
100 / 100000000
19187
بازدید فیلم -باکیفیت-شروع آنی
900
100 / 10000000
19492
ایمپریشن مخصوص igtv
1000
100 / 500000
19556
بازدید فیلم -ایرانی -استارت سریع
1000
1000 / 1000000
19491
بازدید فیلم -سرویس فعال -پیشنهادی-استارت آنی
2000
300 / 300000
19557
بازدید فیلم +ایمپریشن -استارت آنی
2200
100 / 1000000
19464
بازدید فیلم -واقعی -ایرانی-استارت آنی
50000
50 / 200000

بازدید استوری | Story

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19349
بازدید استوری -استارت سریع
3000
100 / 350000
19282
بازدید استوری-استارت سریع⭐️💙
5000
100 / 10000
19528
بازدید استوری -HQ-استارت آنی
12000
100 / 35000

کامنت ایرانی | Iranian comment

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19394
کامنت رندم فارسی /ارزان-استارت آنی
20000
50 / 50000
19395
کامنت دلخواه فارسی /ارزان-استارت آنی
25000
5 / 50000
19511
کامنت فارسی -معمولی-متن خودکار-استارت آنی
50000
10 / 45000
19512
کامنت ارزان فارسی-متن خودکار-شروع آنی
60000
10 / 400000
19510
کامنت باکیفیت ایرانی-متن خودکار-استارت 6ساعت
90000
10 / 1000
19508
کامنت واقعی -ایرانی-متن خودکار-استارت آنی
500000
1 / 100
19509
کامنت واقعی -متن دلخواه-استارت 12ساعت
600000
10 / 200

کامنت خارجی | Instagram Comment

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19483
لایک کامنت
16000
10 / 7500
19517
کامنت ارزان خارجی -استارت 2 ساعت
115000
10 / 1000000
19518
کامنت ارزان خارجی-متن دلخواه -استارت 2 ساعت
115000
10 / 1000000
19514
کامنت خارجی -ارزان -استارت 12 ساعت
130000
25 / 5000
19515
کامنت خارجی-خانم-متن خودکار-استارت 12ساعت
150000
25 / 5000
19516
کامنت دلخواه -خارجی -استارت 3 ساعت
250000
10 / 200000

کامنت سفارشی | custom coment

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19519
کامنت خانم-خارجی -متن دلخواه-استارت 2 ساعت
1700000
3 / 10000
19520
کامنت خانم-متن دلخواه-خارجی-استارت 4 ساعت
2000000
10 / 200

ایمپریشن | Impression

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19041
ایمپریشن ارزان و باکیفیت -استارت آنی
1000
25 / 500000
13751
ایمپریشن باکیفیت -استارت آنی
1100
100 / 5000000
19532
ایمپریشن باکیفیت HQ-استارت آنی
2000
100 / 5000000
19425
ایمپریشن کیفیت عالی -استارت سریع
3000
50 / 1000000
19192
ایمپریشن --اکسپلور--استارت آنی
4000
100 / 20000

ذخیره پست | save

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19546
ذخیر پست فوق ارزان-سرویسs5
290
100 / 10000
19547
ذخیر پست فوق ارزان-سرویسs6
350
50 / 50000
19548
ذخیر پست فوق ارزان-سرویسs7
520
10 / 400000
19549
ذخیر پست فوق ارزان-سرویسs8
580
100 / 500000
19550
ذخیر پست فوق ارزان-سرویسs9
600
100 / 5000
19455
ذخیر پست فوق ارزان-سرویسs10
620
50 / 10000
19457
ذخیره پست -باکیفیت-شروع آنی s11
800
100 / 150000
19551
ذخیره پست -واقعیHQ-شروع آنی s12
2000
10 / 350000
19552
ذخیره پست -واقعیHQ-شروع آنی s13
4000
20 / 15000
19553
ذخیره پست -واقعیHQ-شروع آنی s14
5000
20 / 5000
19275
ذخیره پست -واقعیHQ-شروع آنی s15
8000
20 / 400000

بازدید پروفایل | Profile Visits

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19525
بازدید پروفایل-ارزان---از طریق لینک پست
2000
100 / 5000000
13777
بازدید پروفایل-از طریق لینک پست
4000
100 / 10000000

اشتراک گذاری پست اینستاگرام | Instagram Share

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19456
اشتراک گذاری پست /سرور 1
10000
100 / 100000
19382
اشتراک گذاری پست /سرور2 
12000
100 / 5000000

بازدید لایو اینستاگرام | Instagram Live

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19232
بازدید لایو +لایک +کامنت [بین المللی] [30 دقیقه] [توضیحات خوانده شود]
250000
20 / 20000

ریلز اینستاگرام | Instagram Reel

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19202
بازدید کلیپ ریلز [استارت آنی]
600
100 / 50000000
19204
سیو کلیپ ریلز [استارت آنی]
1500
100 / 100000
19203
ایمپریشن کلیپ ریلز [استارت آنی]
10000
100 / 250000

تبلیغات اینستاگرام | Instagram ads

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19111
منشن هدفمند [یوزر دلخواه ] [سرور1]
95000
2000 / 100000
19107
منشن هدفمند  [فالوور های یک پیج] [سرور2]
95000
2000 / 100000
19452
منشن هدفمند | فالوور های یک پیج | سرور 3
140000
1000 / 50000
19451
منشن هدفمند | یوزر دلخواه | سرور 4
145000
1000 / 30000
19435
تبلیغ در استوری | 200هزار بازدید
3000000
1 / 1
19436
تبلیغ پست | 200هزار بازدید
3000000
1 / 1

تبلیغات بلاگر اینستاگرام | Instagram ads

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19489
پکیج نقره ای - تبلیغات بلاگر اینستاگرام -توضیحات را بخوانید 
4000000
1 / 1
19490
پکیج طلایی - تبلیغات بلاگر اینستاگرام -توضیحات را بخوانید 
6000000
1 / 1

تیک آبی اینستاگرام | Instagram blue tick

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19432
لایک تیک آبی | بین المللی
50000000
1 / 12
19429
کامنت خارجی | تیک آبی |متن خودکار 
50000000
1 / 20
19430
کامنت خارجی | تیک آبی |متن  دلخواه
65000000
1 / 20
19431
فالوور تیک آبی | بین المللی
200000000
1 / 20

خرید پیج اینستاگرام | Buy Instagram page

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19450
خرید اکانت فیک اینستاگرام | هر 1 عدد 80 هزار تومان
80000000
1 / 300

ممبر تلگرام | Telegram

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
18907
ممبر اجباری کانال
18000
500 / 100000
19369
ممبر کانال خارجی
50000
100 / 300000
19370
ممبر کانال بین المللی
55000
100 / 1000000
19371
ممبر گروه عمومی //بین المللی
60000
200 / 100000

بازدید تلگرام | Telegram

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19500
بازدید فوق ارزان تلگرام-استارت 12 ساعت
250
100 / 15000
19501
بازدید ارزان تلگرام-یک پست -استارت 6 ساعت
350
50 / 100000
19502
بازدید ارزان تلگرام -یک پست -استارت 4 ساعت
450
100 / 300000
19503
بازدید ارزان تلگرام -یک پست -استارت 2 ساعت
500
50 / 300000
19137
بازدید تلگرام واقعی -یک پست-استارت 1 ساعت
1200
100 / 300000
19138
بازدید تلگرام واقعی -پنج پست آخر -استارت 1 ساعت
6000
100 / 300000
19139
بازدید تلگرام واقعی -ده پست آخر -استارت 1 ساعت
12000
100 / 300000
19497
بازدید تلگرام واقعی -بیست پست آخر -استارت 1 ساعت
24000
100 / 300000
19498
بازدید تلگرام واقعی  -پنجاه پست آخر -استارت 1 ساعت
50000
100 / 300000
19499
بازدید تلگرام واقعی -صد پست آخر -استارت 1 ساعت
90000
100 / 300000

خدمات سایت | Site services

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19458
بازدید سایت | بین المللی
6000
100 / 100000000

یوتیوب | youtube

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19484
بازدید ارزان یوتیوب
20000
1000 / 10000000
19485
بازدید یوتیوب | گارانتی دار--30 ثانیه تا 4دقیقه بازدید
40000
500 / 1000000000

آپارات

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19560
ویو آپارات
15000
1000 / 100000
19559
لایک  آپارات
40000
1000 / 100000
19558
فالوور آپارات
180000
200 / 100000

صرافی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19580
شارژ حساب-5دلار-از طریق وب مانی
175000
1 / 1
19576
شارژ حساب-5دلار-از طریق پرفکت مانی
175000
1 / 1
19578
شارژ حساب-5دلار-از طریق پی پال
180000
1 / 1
19581
شارژ حساب-10دلار-از طریق وب مانی
350000
1 / 1
19577
شارژ حساب-10دلار-از طریق پرفکت مانی
350000
1 / 1
19579
شارژ حساب-10دلار-از طریق پی پال
360000
1 / 1