سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

اینستاگرام - فالوور ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24886
فالوور فیک - فوق ارزان 
3500
10 / 10000
24550
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
3900
50 / 10000
24551
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
4900
10 / 200000
24552
فالوور ارزان- اکانت های قدیمی- شروع سریع
5500
10 / 100000
24553
فالوور ارزان هند- شروع سریع
6500
100 / 50000
24554
فالوور ارزان هند- ظرفیت بالا -شروع سریع
6500
10 / 500000

اینستاگرام - فالوور میکس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24559
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
15000
10 / 500000
24563
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
16000
200 / 25000
24562
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
22000
100 / 500000
24560
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
30000
500 / 500000
24561
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
35000
50 / 150000

اینستاگرام - فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24556
فالوور باکیفیت ایرانی سرعت آهسته - شروع آنی⭐️⭐️
30000
100 / 2000
24555
فالوور باکیفیت ایرانی - شروع آنی⭐️⭐️⭐️
45000
50 / 200000
24558
فالوور ایرانی- کیفیت عالی-سرعت آهسته - استارت آنی
55000
100 / 8000
24557
فالوور ویژه ایرانی - بهترین کیفیت- استارت آنی
120000
30 / 200000

اینستاگرام - فالوور خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24564
فالوور بین المللی  - شروع آنی
10000
10 / 300000
24565
فالوور بین المللی  - شروع آنی
25000
10 / 1000000
24567
فالوور خارجی HQ - شروع آنی
29000
10 / 350000
24566
فالوور خارجی HQ - شروع آنی
30000
10 / 500000

اینستاگرام- فالوور خارجی - گارانتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24568
فالوور گارانتی دار - 90 روز جبران ریزش - شروع سریع
9900
10 / 1000000
24570
فالوور گارانتی دار - 30 روز جبران ریزش - شروع سریع
12000
100 / 500000
24569
فالوور گارانتی دار - 365 روز جبران ریزش - شروع سریع
12000
10 / 1000000
24571
فالوور گارانتی دار - 120 روز جبران ریزش - شروع سریع
18000
2000 / 2000000
24572
فالوور گارانتی دار - 356 روز جبران ریزش - شروع سریع
22000
100 / 5000000

اینستاگرام - فالوور اولترافست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24573
فالوور فوق سریع خارجی - کیفیت عالی
9000
20 / 300000

اینستاگرام- فالوور بدون ریزش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24867
فالوور خارجی - کیفیت عالی - ریزش صفر
75000
50 / 1000000
24866
فالوور بدون ریزش خارجی- کیفیت عالی - گارانتی دار
110000
50 / 2500000

اینستاگرام - فالوور تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24578
فالو توسط اکانت تیک آبی - کشور مصر - 1 عدد
40000
1000 / 1000
24579
فالو توسط اکانت تیک آبی - بین المللی - 1 عدد
145000
1000 / 1000
24574
فالو توسط اکانت bensugurses
185000
1000 / 1000
24575
فالو توسط اکانت celiahakan
185000
1000 / 1000
24577
فالور توسط اکانت mehmetuygaraksuu
250000
1000 / 1000
24576
فالور توسط اکانت mustafak
250000
1000 / 1000

اینستاگرام - فالوور خانم - آقا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24580
فالوور خانم - بین المللی
130000
1 / 5000

اینستاگرام - لایک ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24582
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 12 ساعت
950
10 / 30000
24581
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 6 ساعت
990
10 / 80000
24583
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1950
10 / 200000
24584
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
2000
10 / 30000
24585
لایک ارزان خارجی -بدون ریزش- شروع آنی⭐️
2200
10 / 100000
24586
لایک ارزان -بدون ریزش -سرعتی- شروع آنی⚡️
2500
10 / 200000
24587
لایک نیترو - ارزان- شروع آنی⚡️⚡️
2900
10 / 30000
24588
لایک خارجی - بدون ریزش- شروع آنی⭐️⭐️
3000
10 / 50000
24589
لایک سریع خارجی - ارزان - شروع آنی⭐️⚡️
3500
10 / 50000
24590
لایک ارزان - شروع آنی
4900
10 / 20000

اینستاگرام - لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24591
لایک ایرانی- شروع آنی
7500
10 / 40000
24595
لایک ایرانی- کیفیت عالی- شروع آنی
8000
10 / 200000
24593
لایک ایرانی 90 درصد واقعی- شروع آنی
15000
100 / 5000
24594
لایک ایرانی- باکیفیت- شروع آنی
19000
100 / 2000
24592
لایک ایرانی 80 درصد واقعی- شروع آنی
22000
25 / 5000
24596
لایک ایرانی- حقیقی - شروع آنی
60000
30 / 200000

اینستاگرام - لایک خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24597
لایک ویژه خارجی- شروع سریع
8000
10 / 150000
24600
لایک خارجی 70 درصد خانم- شروع سریع
9000
20 / 10000
24598
لایک فعال هندی- شروع سریع
9000
50 / 10000
24601
لایک خارجی باکیفیت- شروع سریع
11000
10 / 50000
24599
لایک خارجی به همراه ایمپریشن- شروع سریع
15000
10 / 100000
24844
لایک خارجی - باکیفیت
32000
50 / 10000

اینستاگرام - لایک تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24602
لایک تیک آبی - بین االمللی
40000000
1 / 13

اینستاگرام - بازدید کلیپ ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24619
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
1000
25 / 10000000
24604
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
1500
25 / 5000000
24621
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
1600
25 / 10000000
24616
بازدید کلیپ- شروع آنی - پیشنهادی
1650
25 / 50000000
24617
بازدید کلیپ ارزان - شروع حداکثر 2 ساعت
1950
25 / 100000000
24620
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
1990
25 / 50000000
24603
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
2450
10 / 100000000
24605
بازدید کلیپ / فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
2500
100 / 5000000
24606
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
3000
99 / 50000000
24607
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
3200
100 / 1000000
24610
بازدید کلیپ/ فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
4500
10 / 10000000
24611
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
6000
10 / 100000000

اینستاگرام - بازدید کلیپ سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24614
بازدید کلیپ اولترا فست- شروع آنی
3000
100 / 5000000
24608
بازدید کلیپ + ایمپریشن - شروع حداکثر 1 ساعت
4000
100 / 1000000
24615
بازدید کلیپ اولترا فست- شروع آنی
4500
100 / 500000000
24609
بازدید کلیپ/ فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
4800
10 / 10000000
24618
بازدید کلیپ /فیلم / ریلز/ شروع آنی - سریع
4900
100 / 5000000
24613
بازدید کلیپ - شروع آنی
5500
100 / 90000000
24612
بازدید کلیپ - شروع آنی
5800
100 / 50000000

اینستاگرام - بازدید ریلز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24880
بازدید ریلز - شروع سریع
1700
25 / 50000000
24883
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع
2200
100 / 5000000
24884
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع⚡️
3000
100 / 100000000
24885
بازدید ریلز - نیترو- شروع سریع⚡️
3500
100 / 500000000
24881
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
4500
100 / 5000000
24882
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️⚡️
9000
100 / 10000000

اینستاگرام - بازدید استوری ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24622
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
250
10 / 1000000
24623
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
350
100 / 100000
24624
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
500
100 / 500000
24625
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
600
10 / 100000
24626
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
900
100 / 20000
24628
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1000
50 / 100000
24627
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1500
100 / 80000
24629
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1800
100 / 20000

اینستاگرام - بازدید استوری آنی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24632
بازدید استوری سریع - شروع آنی
1900
100 / 150000
24631
بازدید استوری سریع - شروع آنی
2000
100 / 150000
24630
بازدید استوری سریع - شروع آنی
2200
100 / 200000
24636
بازدید استوری سرعتی- شروع آنی
2500
10 / 1000000
24637
بازدید استوری سرعتی- شروع آنی⚡️⚡️
3500
100 / 150000
24635
بازدید - شروع آنی⚡️⚡️
5000
250 / 10000
24638
بازدید استوری سرعتی- شروع آنی⚡️⚡️⚡️
6000
100 / 10000
24633
بازدید استوری + ایمپریشن- شروع آنی
7000
100 / 10000

اینستاگرام - خدمات استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24639
ایمپریشن استوری اینستاگرام
6000
200 / 1000000
24644
Instagram Story \"NO\" Poll Votes
7000
100 / 100000
24643
Instagram Story \"YES\" Poll Votes
7000
100 / 100000
24640
Instagram Story Slider Vote
48000
100 / 300000
24642
Instagram Story Sticker Link Press
120000
100 / 250000
24641
Instagram Story SWIPE UP
120000
100 / 100000

اینستاگرام - بازدید پروفایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24648
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع سریع
2000
10 / 500000
24645
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
3500
100 / 5000000
24646
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
4000
10 / 10000
24647
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
6000
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24654
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
1500
100 / 1000000
24655
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
2000
100 / 5000000
24656
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
2400
100 / 1000000
24657
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
3000
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24658
ایمپریشن اکسپلور + خانه
2500
100 / 1000000
24659
ایمپریشن اکسپلور + خانه
2500
100 / 1000000
24666
ایمپریشن+ ریچ
2600
100 / 1000000
24668
ایمپریشن آمریکا
2800
200 / 10000000
24660
ایمپریشن اکسپلور + خانه + لوکیشن
3000
100 / 20000000
24663
ایمپریشن + ریچ
3500
10 / 100000
24662
ایمپریشن اکسپلور
3500
100 / 100000000
24661
ایمپریشن اکسپلور + خانه + سایر
3500
100 / 100000
24665
ایمپریشن کامل - کلیپ / فیلم / ریلز
4000
100 / 500000000
24667
ایمپریشن سریع
5500
100 / 5000000
24664
ایمپریشن به همراه ریچ و بازدید پروفایل
6000
100 / 5000000

اینستاگرام - اینگیجمنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24707
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست
20000
100 / 100000
24708
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن
40000
100 / 100000
24709
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن + بازدید پروفایل
50000
100 / 100000

اینستاگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24651
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
7000
100 / 1000000
24652
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
8500
100 / 5000000
24649
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
9900
100 / 5000000
24650
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
15000
100 / 5000000
24653
اشتراک گذاری پست- ترکیه - شروع یک ساعت
16000
100 / 5000000

اینستاگرام - ذخیره پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24669
ذخیره پست ارزان - فیک
120
50 / 15000
24674
ذخیره پست باکیفیت
220
5 / 15000
24670
ذخیره پست ارزان - فیک
240
50 / 15000
24673
ذخیره پست ارزان⚡️
250
20 / 20000
24675
ذخیره پست باکیفیت⭐️
450
20 / 20000
24671
ذخیره پست باکیفیت⭐️⭐️⚡️
500
20 / 50000
24672
ذخیره پست باکیفیت⭐️⭐️⭐️
600
20 / 15000
24676
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⚡️
700
50 / 150000
24677
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️⚡️
4000
10 / 100000
24678
ذخیره پست- واقعی
10000
10 / 5000

اینستاگرام - کامنت ایرانی - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24904
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 30کا فالوور
10000
1000 / 1000
24903
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 50کا فالوور
15000
1000 / 1000
24902
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 100 کا فالوور
20000
1000 / 1000
24901
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 200 کا فالوور
30000
1000 / 1000

اینستاگرام - کامنت متن دلخواه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24679
کامنت ارزان - متن دلخواه
18000
10 / 3000
24685
کامنت ارزان دلخواه - فقط پست عکس
26000
10 / 25000
24680
کامنت ارزان - متن دلخواه⚡️⚡️⚡️
29000
1 / 100000
24683
کامنت متن دلخواه - میکس ایرانی⭐️⚡️
45000
10 / 10000
24681
کامنت ارزان - متن دلخواه- میکس کامنت گذار ایرانی
220000
5 / 2000
24682
کامنت متن دلخواه - لوکیشن ایران
240000
5 / 50000000
24684
کامنت واقعی ایرانی - متن دلخواه
700000
10 / 500000

اینستاگرام - کامنت متن پیش فرض

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24691
کامنت رندم -پست عکس- شروع آنی
18000
50 / 25000
24686
کامنت رندم فارسی - شروع آنی
18000
1 / 200000
24703
کامنت رندم انگلیسی
39000
10 / 10000
24689
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️
40000
10 / 10000
24690
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️⚡️
40000
10 / 10000
24687
کامنت رندم فارسی - شروع آنی
180000
5 / 300000000
24688
کامنت رندم فارسی- لوکیشن ایران - شروع آنی
200000
5 / 50000000
24692
کامنت رندم فارسی - کاملا واقعی
500000
1 / 100

اینستاگرام - کامنت متن هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24705
کامنت ایرانی تبریک تولد
20000
5 / 50
24704
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
20000
5 / 100
24706
کامنت تسلیت
25000
5 / 20
24701
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
39000
10 / 10000
24702
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
39000
10 / 10000
24697
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
39000
10 / 10000
24699
کامنت تعریفی اینستاگرام
39000
10 / 10000
24693
کامنت خنده دار اینستاگرام
39000
10 / 10000
24700
کامنت شکلک اینستاگرام
39000
10 / 10000
24695
کامنت عاشقانه اینستاگرام
39000
10 / 10000
24698
کامنت عید نوروز اینستاگرام
39000
10 / 10000
24696
کامنت فصل های اینستاگرام
39000
10 / 10000
24694
کامنت فلسفی اینستاگرام
39000
10 / 10000

اینستاگرام - بازدید لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24710
بازدید لایو - شروع آنی
185000
100 / 50000
24711
بازدید لایو - شروع آنی⚡️⚡️
250000
20 / 30000

اینستاگرام - ارسال دایرکت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24750
ارسال لینک سایت به دایرکت کاربران ایرانی
150000
10000 / 1000000
24746
ارسال پست به دایرکت کاربران ایرانی
180000
500 / 1000000
24743
ارسال پروفایل به دایرکت کاربران ایرانی
180000
500 / 100000000
24753
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های بلاگر ایرانی
220000
1000 / 200000
24751
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های فروشگاهی ( مزون - لباس بانوان)
220000
1000 / 200000
24752
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های هنری
220000
1000 / 200000
24755
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های آقا ایرانی
250000
1000 / 200000
24754
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های خانم ایرانی
250000
1000 / 200000

اینستاگرام - منشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24757
منشن - تگ کردن فالوور یک پیج خاص زیر پست
95000
500 / 30000
24756
منشن - تگ کردن یوزرهای دلخواه زیر پست
99000
500 / 30000

تلگرام - ممبر کانال - ایران

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24714
 ممبر هیدن | کانال زیر 100کا⭐️
12000
1000 / 50000
24715
 ممبر هیدن | کانال زیر 200کا⚡️⚡️
14000
1000 / 100000
24713
ممبر ایرانی تلگرام- شروع آنی⭐️⭐️⭐️
18000
1000 / 100000
24712
ممبر واقعی کانال تلگرام - ادد بصورت اجباری هیدن- شروع آنی
30000
500 / 600000

تلگرام - ممبر گروه - ایران

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24719
ادلیست گروه | گروه عمومی
13000
1000 / 40000
24720
💎 - ادلیست گروه | گروه خصوصی
14000
1000 / 20000
24717
 ممبر ایرانی پرسرعت | گروه
15000
1000 / 200000
24721
گروه به گروه ایرانی | استارت آنی⚡️
45000
1000 / 200000

تلگرام - ممبر کانال - خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24726
ممبر خارجی کانال- شروع یک ساعت
19000
100 / 100000
24727
ممبر خارجی کانال- روسیه- شروع یک ساعت
55000
100 / 90000

تلگرام - بازدید پست - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24730
بازدید تلگرام - ارزان
150
10 / 100000000
24731
بازدید تلگرام - ارزان
175
10 / 500000000
24732
بازدید تلگرام - ارزان
350
100 / 100000
24733
بازدید تلگرام - ارزان
390
1000 / 10000000

تلگرام - بازدید پست - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24734
بازدید تلگرام - شروع سریع⭐️
500
50 / 300000
24735
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
800
100 / 100000000
24736
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
990
100 / 2000000

تلگرام - بازدید پست گذشته

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24738
بازدید تلگرام - 5 پست آخر- ارزان
750
10 / 500000
24737
بازدید تلگرام -  5 پست آخر 
900
10 / 5000000
24739
بازدید تلگرام - 10 پست آخر
1500
10 / 1000000
24740
بازدید تلگرام - 20 پست آخر
2000
10 / 1000000
24741
بازدید تلگرام - 50 پست آخر
5000
10 / 1000000
24742
بازدید تلگرام - 100 پست آخر
9000
10 / 1000000

تلگرام - بازدید پست آینده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24758
بازدید خودکار 5 پست آینده تلگرام
1800
100 / 2000000
24759
بازدید خودکار 10 پست آینده تلگرام
3600
100 / 2000000
24760
بازدید خودکار 20 پست آینده تلگرام
7000
100 / 2000000
24761
بازدید خودکار 30 پست آینده تلگرام
10000
100 / 2000000
24762
بازدید خودکار 50 پست آینده تلگرام
20000
100 / 2000000
24763
بازدید خودکار 100 پست آینده تلگرام
35000
100 / 2000000
24764
بازدید خودکار 500 پست آینده تلگرام
170000
100 / 2000000
24765
بازدید خودکار 1000 پست آینده تلگرام
300000
100 / 2000000

تلگرام - ری اکشن - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24769
ری اکشن ارزان - ❤️
1000
1 / 10000
24766
ری اکشن ارزان - 🎉
1000
1 / 10000
24767
ری اکشن ارزان - 🤩
1000
1 / 10000
24768
ری اکشن ارزان - 🔥
1000
1 / 10000
24770
ری اکشن ارزان - 👎
1000
1 / 10000
24771
ری اکشن ارزان - 👍
1000
1 / 10000
24772
ری اکشن ارزان - 😱
1000
1 / 10000
24773
ری اکشن ارزان - 😁
1000
1 / 10000
24774
ری اکشن ارزان - 😢
1000
1 / 10000
24775
ری اکشن ارزان - 💩
1000
1 / 10000
24776
ری اکشن ارزان - 🤮
1000
1 / 10000

تلگرام - ری اکشن - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24781
ری اکشن سفارشی + بازدید ❤️
7500
50 / 500000
24777
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍
7500
50 / 500000
24780
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎
7500
50 / 500000
24782
ری اکشن سفارشی + بازدید 💩
7500
10 / 500000
24783
ری اکشن سفارشی + بازدید 🔥
7500
50 / 500000
24784
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤮
7500
10 / 500000
24785
ری اکشن سفارشی + بازدید 🎉
7500
10 / 500000
24786
ری اکشن سفارشی + بازدید 😢
7500
10 / 500000
24787
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤩
7500
10 / 500000
24788
ری اکشن سفارشی + بازدید 😱
7500
10 / 500000
24789
ری اکشن سفارشی + بازدید 😁
7500
10 / 500000
24778
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁
7500
50 / 500000
24779
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎💩 🤮😢 😱
7500
50 / 500000

تلگرام - ری اکشن تلگرام پریمیوم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24800
ری اکشن پریمیوم + بازدید ❤️
8000
25 / 1000000
24797
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👍
8000
10 / 1000000
24798
ری اکشن پریمیوم + بازدید 😍
8000
10 / 1000000
24799
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🐳
8000
10 / 1000000
24801
ری اکشن پریمیوم + بازدید 💯
8000
10 / 1000000
24802
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤣
8000
10 / 1000000
24803
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🕊
8000
10 / 1000000
24804
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤡
8000
10 / 1000000
24805
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤬
8000
10 / 1000000
24806
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🙏
8000
10 / 1000000
24807
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤭
8000
10 / 1000000
24796
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👌 😍 ❤️ 🤡 👍 🐳 
8000
50 / 1000000

تلگرام - ری اکشن - پست آینده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24790
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 10 پست آینده
20000
20 / 2000000
24791
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 10 پست آینده
20000
20 / 2000000
24792
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 30 پست آینده
60000
20 / 2000000
24793
ری اکشن 👍  - 50 پست آینده
100000
20 / 2000000
24794
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 50 پست آینده
140000
20 / 2000000
24795
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 50 پست آینده
140000
20 / 2000000

تلگرام - خدمات جانبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24808
بازدید تلگرام + ری اکشن +اشتراک گذاری + کامنت
50000
10 / 2000000

تلگرام - کامنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24810
کامنت دلخواه تلگرام - کامنت گذار بین المللی
600000
10 / 10000

تلگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24811
اشتراک گذاری پست تلگرام - بین المللی
18000
10 / 1000000
24812
اشتراک گذاری پست تلگرام - ترکیه
18000
10 / 10000
24813
اشتراک گذاری پست تلگرام - کشور های عربی
18000
10 / 10000

خدمات سایت - بازدید ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24814
بازدید سایت ایرانی - ارگانیک
15000
500 / 500000
24815
بازدید سایت ایرانی + کلمه کلیدی دلخواه
20000
500 / 500000

خدمات سایت - بازدید خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24816
بازدید مستقیم سایت - بین المللی
5000
100 / 1000000
24817
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
10000
100 / 1000000
24818
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
20000
100 / 1000000
24822
بازدید مستقیم سایت - اروپا
20000
100 / 1000000
24819
بازدید مستقیم سایت - ترکیه
20000
100 / 1000000
24824
بازدید مستقیم سایت - روسیه
20000
100 / 1000000
24820
بازدید مستقیم سایت - عراق
20000
100 / 1000000
24826
بازدید مستقیم سایت - مصر
20000
100 / 1000000
24821
بازدید مستقیم سایت - هند
20000
100 / 1000000
24825
بازدید مستقیم سایت - چین
20000
100 / 1000000
24823
بازدید مستقیم سایت - کانادا
20000
100 / 1000000

خدمات سایت - بازدید موبایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24838
بازدید سایت با موبایل - آیفون 7 الی 11
10000
500 / 200000
24840
بازدید سایت با موبایل - اندروید 8 الی 10
10000
500 / 200000
24839
بازدید سایت با موبایل - آیفون 11 الی 13
15000
500 / 200000
24841
بازدید سایت با موبایل - اندروید 11 الی 12
15000
500 / 200000

خدمات سایت - بازدید سوشال مدیا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24836
بازدید سایت از سمت آمازون
8000
500 / 1000000
24827
بازدید سایت از سمت اینستاگرام
8000
500 / 1000000
24837
بازدید سایت از سمت بینگ
8000
500 / 1000000
24829
بازدید سایت از سمت توییتر
8000
500 / 1000000
24834
بازدید سایت از سمت ردیت
8000
500 / 1000000
24828
بازدید سایت از سمت فیسبوک
8000
500 / 1000000
24832
بازدید سایت از سمت لینکدین
8000
500 / 1000000
24833
بازدید سایت از سمت ویکی پدیا
8000
500 / 1000000
24830
بازدید سایت از سمت پینترست
8000
500 / 1000000
24831
بازدید سایت از سمت گوگل
8000
500 / 1000000
24835
بازدید سایت از سمت یاندکس
8000
500 / 1000000

خدمات سایت - سوشال سیگنال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24842
سوشال سیگنال سایت - فیسبوک
40000
1000 / 500000
24843
سوشال سیگنال سایت - پینترست
40000
1000 / 500000

یوتیوب - سابسکرایب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24845
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان
25000
100 / 40000
24849
دنبال کننده کانال یوتیوب -ارزان⚡️
27000
100 / 50000
24846
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️
30000
100 / 40000
24850
دنبال کننده کانال یوتیوب -معمولی⚡️
45000
50 / 100000
24847
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️⭐️
55000
100 / 40000
24848
دنبال کننده کانال یوتیوب -ترکیه
75000
50 / 30000
24851
دنبال کننده کانال یوتیوب -بدون ریزش⭐️⭐️⭐️
1500000
100 / 40000

یوتیوب - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24853
لایک یوتیوب - ارزان
11000
10 / 40000
24854
لایک یوتیوب - ارزان-گارانتی یک هفته جبران ریزش
12500
10 / 40000
24856
دیس لایک یوتیوب 👎 - خارجی
15000
100 / 100000
24852
لایک یوتیوب - خارجی - گارانتی 10 روز جبران ریزش
15000
10 / 40000
24857
لایک یوتیوب - اسپید ⚡️⚡️⚡️
17000
100 / 100000
24855
لایک یوتیوب - خارجی- بدون ریزش
35000
10 / 1000000

یوتیوب - لایک سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24858
لایک یوتیوب - کشور روسیه
35000
10 / 70000
24861
لایک یوتیوب - کشور ترکیه
45000
50 / 500000
24860
لایک یوتیوب - کشور آلمان
75000
50 / 50000
24859
لایک یوتیوب - کشور آمریکا
75000
50 / 50000

یوتیوب - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24862
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان
30000
100 / 9000000
24863
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان- بدون ریزش
32000
100 / 9000000
24864
بازدید واقعی یوتیوب - قابلیت کسب درآمد از یوتیوب
50000
100 / 200000
24865
بازدید واقعی یوتیوب - قابلیت کسب درآمد از یوتیوب
95000
100 / 80000

یوتیوب - واچ تایم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24868
واچ تایم کلیپ یوتیوب - 15 دقیقه
75000
100 / 50000
24870
واچ تایم یوتیوب - 45 دقیقه ای
160000
200 / 10000
24869
واچ تایم یوتیوب - ویدیو های بالای 60 دقیقه
199000
100 / 4000

یوتیوب - اشتراک گذاری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24871
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️
50000
1000 / 250000
24872
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️⭐️
55000
500 / 150000

یوتیوب - سوشال شیر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24876
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در تامبلر
45000
100 / 10000
24874
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در توییتر
45000
100 / 10000
24873
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در فیسبوک
45000
100 / 10000
24875
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در پینترست
45000
100 / 10000

یوتیوب - پخش زنده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24879
بازدید لایو یوتیوب- 30 دقیقه
80000
100 / 3500
24877
بازدید لایو یوتیوب- 15 دقیقه
220000
100 / 20000
24878
بازدید لایو یوتیوب- 120 دقیقه
1500000
100 / 20000

تیک توک - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24907
فالوور معمولی تیک توک
90000
100 / 30000
24906
فالوور خارجی تیک توک- برزیل
150000
50 / 50000
24905
فالوور خارجی تیک توک
160000
10 / 50000