سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

رایگان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25023
بازدید کلیپ رایگان - هر پست یکبار ثبت کنید
1
100 / 100
25024
ذخیره پست  رایگان - هر پست یکبار ثبت کنید
1
50 / 50
25022
لایک رایگان - هر پست یکبار ثبت کنید
1
100 / 100

ارزانترین سرویس های جهان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25030
بازدید کلیپ فوق ارزان - شروع یک ساعت
500
100 / 100000000
25031
بازدید کلیپ ارزان - شروع یک ساعت⭐️
550
100 / 10000000
25028
بازدید کلیپ ارزان - شروع یک ساعت⭐️⭐️
650
100 / 5000000
25017
لایک فوق ارزان - فیک
650
100 / 5000
25029
بازدید کلیپ ارزان - شروع یک ساعت
750
100 / 100000000
25018
لایک فوق ارزان - فیک ⭐️
800
100 / 4000
25019
لایک فوق ارزان - فیک ⭐️⭐️
900
100 / 4000
25021
لایک فوق ارزان - فیک ⭐️⭐️
990
100 / 5000
25020
لایک فوق ارزان - فیک ⭐️⭐️
990
100 / 4500

جدیدترین سرویس های مارکت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25025
فالور هندی - ریزش 10 درصد - کیفیت عالی
9500
100 / 500000

اینستاگرام - فالوور ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24988
فالوور فیک - شروع با تاخیر - سرعت آهسته
3200
10 / 10000
24886
فالوور فیک - فوق ارزان 
3500
10 / 10000
24550
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
4500
50 / 10000
24551
فالوور فیک ارزان- شروع سریع
4900
10 / 200000
24991
فالوور ارزان - فوق سریع - آنی
5000
10 / 200000
24552
فالوور ارزان- اکانت های قدیمی- شروع سریع
5500
10 / 100000
25000
فالوور اسپید - شروع آنی⚡️
6000
20 / 300000
24989
فالوور ارزان معمولی- ریزش کم
6500
10 / 300000
24553
فالوور ارزان هند- شروع سریع
6500
100 / 50000
24554
فالوور ارزان هند- ظرفیت بالا -شروع سریع
6500
10 / 500000
25003
فالوور سرعتی - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
6500
100 / 150000
24987
فالوور ارزان خارجی - ریزش 20 درصد
7000
100 / 1000000
24992
فالوور ارزان هندی - فوق سریع - آنی
7000
10 / 500000
25001
فالوور اسپید - اکانت قدیمی- شروع آنی⚡️
7000
20 / 300000
25002
فالوور ارزان سرعتی - شروع آنی
8000
10 / 30000
24990
فالوور ارزان معمولی- اکانت های قدیمی - ریزش کم⭐️
8000
10 / 500000

اینستاگرام - فالوور میکس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24559
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
18000
10 / 500000
24563
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
19000
100 / 25000
24984
جدید - فالوور میکس ⚡️
20000
50 / 200000
24562
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
22000
100 / 500000
24560
فالوور میکس ایرانی و خارجی - شروع آنی
27000
500 / 500000

اینستاگرام - فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24555
فالوور باکیفیت ایرانی - شروع آنی⭐️⭐️⭐️
65000
50 / 200000

اینستاگرام - فالوور خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24564
فالوور بین المللی  - شروع آنی
10000
10 / 300000
24565
فالوور بین المللی  - شروع آنی
25000
10 / 1000000
24567
فالوور خارجی HQ - شروع آنی
29000
10 / 350000
24566
فالوور خارجی HQ - شروع آنی
30000
10 / 4000000

اینستاگرام- فالوور خارجی - گارانتی دار

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24986
فالوور ارزان - یک هفته گارانتی جبران ریزش
5500
10 / 30000
24568
فالوور گارانتی دار - 90 روز جبران ریزش - شروع سریع
9900
10 / 1000000
24569
فالوور گارانتی دار - 365 روز جبران ریزش - شروع سریع
11000
10 / 500000
24570
فالوور گارانتی دار - 30 روز جبران ریزش - شروع سریع
12000
100 / 500000
24571
فالوور گارانتی دار - 120 روز جبران ریزش - شروع سریع
18000
2000 / 2000000
24572
فالوور گارانتی دار - 356 روز جبران ریزش - شروع سریع
22000
100 / 5000000

اینستاگرام - فالوور اولترافست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24573
فالوور فوق سریع خارجی - کیفیت عالی
9000
20 / 300000

اینستاگرام- فالوور بدون ریزش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24867
فالوور خارجی - کیفیت عالی - ریزش صفر
50000
100 / 1000000

اینستاگرام - فالوور تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24578
فالو توسط اکانت تیک آبی - کشور مصر - 1 عدد
40000
1000 / 1000
24579
فالو توسط اکانت تیک آبی - بین المللی - 1 عدد
145000
1000 / 1000
24574
فالو توسط اکانت bensugurses
185000
1000 / 1000
24575
فالو توسط اکانت celiahakan
185000
1000 / 1000
24577
فالور توسط اکانت mehmetuygaraksuu
250000
1000 / 1000
24576
فالور توسط اکانت mustafak
250000
1000 / 1000

اینستاگرام - فالوور خانم - آقا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24580
فالوور خانم - بین المللی
130000
1 / 5000

اینستاگرام - لایک ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24582
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 12 ساعت
950
10 / 30000
24581
لایک فیک ارزان - شروع حداکثر 6 ساعت
990
10 / 100000
25015
پاور لایک اینستاگرام - ارزان - استارت آنی
1400
10 / 500000
24583
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1950
10 / 200000
24584
لایک ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
2000
10 / 30000
24585
لایک ارزان خارجی -بدون ریزش- شروع آنی⭐️
2200
10 / 100000
24586
لایک ارزان -بدون ریزش -سرعتی- شروع آنی⚡️
2500
10 / 200000
24587
لایک نیترو - ارزان- شروع آنی⚡️⚡️
2900
10 / 30000
24588
لایک خارجی - بدون ریزش- شروع آنی⭐️⭐️
3000
10 / 50000
24589
لایک سریع خارجی - ارزان - شروع آنی⭐️⚡️
3500
10 / 50000
24590
لایک ارزان - شروع آنی
4900
10 / 20000

اینستاگرام - لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24985
جدید - لایک میکس ⚡️
7000
25 / 200000
24591
لایک ایرانی- شروع آنی
8000
10 / 50000
24595
لایک ایرانی- کیفیت عالی- شروع آنی
10000
10 / 200000
24593
لایک ایرانی 70 درصد واقعی- شروع آنی
15000
100 / 5000
24594
لایک ایرانی- باکیفیت- شروع آنی
19000
100 / 2000
24596
لایک ایرانی- حقیقی - شروع آنی
80000
30 / 200000

اینستاگرام - لایک خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25016
لایک اینستاگرام -  اپیکیشن هندی - شروع آنی
2500
10 / 10000
24928
لایک بدون ریزش خارجی⭐️
5000
10 / 30000
24597
لایک ویژه خارجی- شروع سریع
8500
10 / 150000
24600
لایک خارجی 70 درصد خانم- شروع سریع
9000
20 / 10000
24601
لایک خارجی باکیفیت- شروع سریع
11000
10 / 50000
24598
لایک فعال هندی- شروع سریع
11000
20 / 10000
24599
لایک خارجی به همراه ایمپریشن- شروع سریع
15000
10 / 100000
24844
لایک خارجی - باکیفیت
32000
50 / 10000

اینستاگرام - لایک تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24602
لایک تیک آبی - بین المللی
40000000
1 / 13

اینستاگرام - بازدید کلیپ/فیلم/ریلز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24996
بازدید  کلیپ / فیلم / ریلز - استارت آنی- ⚡️⚡️
2000
20 / 50000000
24994
بازدید  کلیپ / فیلم / ریلز - استارت سریع
2000
25 / 50000000
24997
بازدید  کلیپ / فیلم / ریلز - استارت آنی- ⚡️⚡️⚡️
3500
100 / 500000000

اینستاگرام - بازدید کلیپ ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24972
بازدید کلیپ ارزان- شروع با تاخیر -آهسته
500
25 / 10000000
25026
بازدید کلیپ ارزان - شروع آنی
850
100 / 10000000
25027
بازدید کلیپ ارزان - شروع سریع
890
100 / 10000000
24616
بازدید کلیپ- شروع آنی - پیشنهادی
1700
25 / 50000000
24604
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
1900
25 / 5000000
24620
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
2100
25 / 50000000
24617
بازدید کلیپ ارزان - شروع حداکثر 2 ساعت
2200
25 / 100000000
24603
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
2450
10 / 20000000
24605
بازدید کلیپ / فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
2700
100 / 5000000
24606
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
3000
100 / 50000000
24607
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
3200
100 / 1000000
24610
بازدید کلیپ/ فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
4500
100 / 10000000
24611
بازدید کلیپ - شروع حداکثر 1 ساعت
6000
100 / 100000000

اینستاگرام - بازدید کلیپ سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24614
بازدید کلیپ اولترا فست- شروع آنی
3000
100 / 5000000
24615
بازدید کلیپ اولترا فست- شروع آنی
4500
100 / 500000000
24609
بازدید کلیپ/ فیلم / ریلز - شروع حداکثر 1 ساعت
4800
100 / 10000000
24618
بازدید کلیپ /فیلم / ریلز/ شروع آنی - سریع
4900
100 / 5000000
24608
بازدید کلیپ + ایمپریشن - شروع حداکثر 1 ساعت
5500
100 / 1000000
24613
بازدید کلیپ - شروع آنی
5500
100 / 90000000
24612
بازدید کلیپ - شروع آنی
5800
100 / 50000000

اینستاگرام - بازدید ریلز

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24880
بازدید ریلز - شروع سریع
1700
20 / 50000000
24883
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع
2200
20 / 10000000
24999
بازدید ریلز -شروع آنی⭐️⭐️⭐️
2800
100 / 100000000
24884
بازدید ریلز - اقتصادی - شروع سریع⚡️
3000
100 / 10000000
24885
بازدید ریلز - نیترو- شروع سریع⚡️
3500
100 / 500000000
24881
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️
4500
100 / 5000000
24882
بازدید ریلز - شروع آنی⚡️⚡️⚡️⚡️
9000
100 / 10000000

اینستاگرام - بازدید استوری ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24622
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
250
10 / 1000000
24623
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
350
100 / 100000
24624
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
500
100 / 500000
24625
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
600
10 / 100000
24626
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
900
100 / 20000
24628
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1000
50 / 100000
24636
بازدید استوری ارزان⭐️
1000
10 / 1000000
24627
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1500
100 / 80000
24629
بازدید استوری ارزان - شروع حداکثر 1 ساعت
1800
100 / 20000

اینستاگرام - بازدید استوری آنی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24637
بازدید استوری سرعتی- شروع آنی⚡️⚡️
3500
100 / 100000
24981
بازدید استوری فست⚡️⚡️⚡️
4500
100 / 10000
24635
بازدید - شروع آنی⚡️⚡️
5000
250 / 10000
24633
بازدید استوری + ایمپریشن- شروع آنی
7000
100 / 20000

اینستاگرام - خدمات استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24639
ایمپریشن استوری اینستاگرام
6000
200 / 1000000
24644
Instagram Story \"NO\" Poll Votes
7000
100 / 100000
24643
Instagram Story \"YES\" Poll Votes
7000
100 / 100000
24640
Instagram Story Slider Vote
48000
100 / 300000
24642
Instagram Story Sticker Link Press
120000
100 / 250000
24641
Instagram Story SWIPE UP
120000
100 / 100000

اینستاگرام - بازدید پروفایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24648
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع سریع
2000
10 / 500000
24645
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
3500
100 / 5000000
24646
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
4000
10 / 10000
24647
بازدید پروفایل- از طریق پست - شروع آنی
6000
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24654
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
1500
100 / 1000000
24655
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
2000
100 / 5000000
24656
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
2400
100 / 1000000
24657
ایمپریشن معمولی - شروع آنی
3000
100 / 1000000

اینستاگرام - ایمپریشن سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24658
ایمپریشن اکسپلور + خانه
2500
100 / 1000000
24659
ایمپریشن اکسپلور + خانه
2500
100 / 1000000
25014
ریچ + ایمپریشن ⚡️⚡️
2500
10 / 100000
24666
ایمپریشن+ ریچ
2600
100 / 1000000
24668
ایمپریشن آمریکا
2800
200 / 10000000
24660
ایمپریشن اکسپلور + خانه + لوکیشن
3000
100 / 20000000
24663
ایمپریشن + ریچ
3500
10 / 100000
24662
ایمپریشن اکسپلور
3500
100 / 100000000
24661
ایمپریشن اکسپلور + خانه + سایر
3500
100 / 100000
24667
ایمپریشن سریع
5500
100 / 500000
24664
ایمپریشن به همراه ریچ و بازدید پروفایل
6000
100 / 5000000

اینستاگرام - اینگیجمنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24707
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست
20000
100 / 100000
24708
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن
40000
100 / 100000
24709
اینگیجمنت + اشتراک گذاری پست + ریچ و ایمپریشن + بازدید پروفایل
50000
100 / 100000

اینستاگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24652
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
8500
100 / 5000000
24651
اشتراک گذاری پست - شروع یک ساعت
9000
100 / 1000000
24649
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
11000
100 / 5000000
24650
اشتراک گذاری پست - شروع آنی
15000
100 / 5000000
24653
اشتراک گذاری پست- ترکیه - شروع یک ساعت
16000
100 / 5000000

اینستاگرام - ذخیره پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24669
ذخیره پست ارزان - فیک
120
50 / 15000
24670
ذخیره پست ارزان - فیک
240
50 / 15000
24908
ذخیره پست باکیفیت⭐️
350
10 / 5000
24675
ذخیره پست باکیفیت⭐️
450
20 / 20000
24671
ذخیره پست باکیفیت⭐️⭐️⚡️
500
20 / 50000
24672
ذخیره پست باکیفیت⭐️⭐️⭐️
600
20 / 15000
24676
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⚡️
700
50 / 150000
24677
ذخیره پست کیفیت عالی⭐️⭐️⭐️⚡️
4000
10 / 100000
24678
ذخیره پست- واقعی
10000
10 / 5000

اینستاگرام - کامنت ایرانی - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24904
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 30کا فالوور
10000
1000 / 1000
24903
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 50کا فالوور
15000
1000 / 1000
24902
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 100 کا فالوور
20000
1000 / 1000
24901
1 عدد کامنت ایرانی متن خودکار - اکانت 200 کا فالوور
30000
1000 / 1000

اینستاگرام - کامنت متن دلخواه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24679
کامنت ارزان - متن دلخواه
18000
10 / 5000
24685
کامنت ارزان دلخواه - فقط پست عکس
26000
5 / 50000
24680
کامنت ارزان - متن دلخواه⚡️⚡️⚡️
29000
1 / 100000
24683
کامنت متن دلخواه - میکس ایرانی⭐️⚡️
85000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت متن پیش فرض

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24691
کامنت رندم -پست عکس- شروع آنی
18000
50 / 50000
24686
کامنت رندم فارسی - شروع آنی
18000
1 / 200000
24703
کامنت رندم انگلیسی
80000
10 / 10000
24689
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️
80000
10 / 10000
24690
کامنت رندم فارسی- باکیفیت - شروع آنی⚡️⚡️
80000
10 / 10000
24692
کامنت رندم فارسی - کاملا واقعی
600000
1 / 100

اینستاگرام - کامنت متن هدفمند

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24705
کامنت ایرانی تبریک تولد
20000
5 / 86
24704
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
20000
5 / 149
24706
کامنت تسلیت
25000
5 / 27
24701
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24702
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
70000
10 / 10000
24697
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
70000
10 / 10000
24699
کامنت تعریفی اینستاگرام
70000
10 / 10000
24693
کامنت خنده دار اینستاگرام
70000
10 / 10000
24700
کامنت شکلک اینستاگرام
70000
10 / 10000
24695
کامنت عاشقانه اینستاگرام
70000
10 / 10000
24698
کامنت عید نوروز اینستاگرام
70000
10 / 10000
24696
کامنت فصل های اینستاگرام
70000
10 / 10000
24694
کامنت فلسفی اینستاگرام
70000
10 / 10000

اینستاگرام - کامنت سفارشی / بلاگر / تیک آبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25008
کامنت اینفلوئنسر خارجی
3000000
10 / 250
25009
کامنت تیک آبی - متن رندم- خارجی
45000000
1 / 12
25010
کامنت تیک آبی - متن دلخواه - خارجی
55000000
1 / 10

اینستاگرام - بازدید لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24710
بازدید لایو - شروع آنی
185000
100 / 50000
24711
بازدید لایو - شروع آنی⚡️⚡️
250000
20 / 30000

اینستاگرام - ارسال دایرکت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24750
ارسال لینک سایت به دایرکت کاربران ایرانی
199000
10000 / 1000000
24746
ارسال پست به دایرکت کاربران ایرانی
199000
500 / 1000000
24743
ارسال پروفایل به دایرکت کاربران ایرانی
199000
500 / 100000000
24755
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های آقا ایرانی
250000
1000 / 200000
24753
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های بلاگر ایرانی
250000
1000 / 200000
24754
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های خانم ایرانی
250000
1000 / 200000
24751
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های فروشگاهی ( مزون - لباس بانوان)
250000
1000 / 200000
24752
ارسال پست یا پیج به دایرکت پیج های هنری
250000
1000 / 200000

اینستاگرام - منشن

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24757
منشن - تگ کردن فالوور یک پیج خاص زیر پست
95000
500 / 30000
24756
منشن - تگ کردن یوزرهای دلخواه زیر پست
99000
500 / 30000

تلگرام - ممبر کانال - ایران

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24713
ممبر ایرانی تلگرام- شروع آنی⭐️⭐️⭐️
18000
1000 / 100000
24976
ممبر اجباری کانال | استارت آنی
19000
1000 / 200000
24977
ممبر هیدن کانال | استارت آنی
20000
1000 / 200000
24978
ممبر اجباری با کیفیت | استارت آنی
25000
1000 / 15000
24712
ممبر واقعی کانال تلگرام - ادد بصورت اجباری هیدن- شروع آنی
30000
500 / 600000

تلگرام - ممبر گروه - ایران

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24974
⭐️ ممبر واقعی ایرانی | گروه
12000
2000 / 200000
24719
ادلیست گروه | گروه عمومی
13000
1000 / 40000
24720
💎 - ادلیست گروه | گروه خصوصی
14000
1000 / 20000
24979
👥 ممبر چت کن گروه | استارت آنی
16000
1000 / 100000
24717
 ممبر ایرانی پرسرعت | گروه
17000
1000 / 200000
24721
گروه به گروه ایرانی | استارت آنی⚡️
45000
1000 / 200000

تلگرام - ممبر کانال - خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24727
ممبر خارجی کانال- روسیه- شروع یک ساعت
55000
100 / 65000

تلگرام - بازدید پست - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24730
بازدید تلگرام - ارزان
150
10 / 100000000
24731
بازدید تلگرام - ارزان
175
100 / 500000000
24732
بازدید تلگرام - ارزان
350
100 / 100000
24733
بازدید تلگرام - ارزان
390
1000 / 10000000

تلگرام - بازدید پست - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24734
بازدید تلگرام - شروع سریع⭐️
500
50 / 300000
24735
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
800
100 / 100000000
24736
بازدید تلگرام - کیفیت عالی - شروع سریع
990
100 / 2000000

تلگرام - ری اکشن - ارزان

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24769
ری اکشن ارزان - ❤️
1500
10 / 10000
24766
ری اکشن ارزان - 🎉
1500
10 / 10000
24767
ری اکشن ارزان - 🤩
1500
10 / 10000
24768
ری اکشن ارزان - 🔥
1500
10 / 10000
24770
ری اکشن ارزان - 👎
1500
10 / 10000
24771
ری اکشن ارزان - 👍
1500
10 / 10000
24772
ری اکشن ارزان - 😱
1500
10 / 10000
24773
ری اکشن ارزان - 😁
1500
10 / 10000
24774
ری اکشن ارزان - 😢
1500
10 / 10000
24775
ری اکشن ارزان - 💩
1500
10 / 10000
24776
ری اکشن ارزان - 🤮
1500
10 / 10000

تلگرام - ری اکشن - سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24781
ری اکشن سفارشی + بازدید ❤️
7500
50 / 500000
24777
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍
7500
50 / 500000
24780
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎
7500
50 / 500000
24782
ری اکشن سفارشی + بازدید 💩
7500
10 / 500000
24783
ری اکشن سفارشی + بازدید 🔥
7500
50 / 500000
24784
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤮
7500
10 / 500000
24785
ری اکشن سفارشی + بازدید 🎉
7500
10 / 500000
24786
ری اکشن سفارشی + بازدید 😢
7500
10 / 500000
24787
ری اکشن سفارشی + بازدید 🤩
7500
10 / 500000
24788
ری اکشن سفارشی + بازدید 😱
7500
10 / 500000
24789
ری اکشن سفارشی + بازدید 😁
7500
10 / 500000
24778
ری اکشن سفارشی + بازدید 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁
7500
50 / 500000
24779
ری اکشن سفارشی + بازدید 👎💩 🤮😢 😱
7500
50 / 500000

تلگرام - ری اکشن تلگرام پریمیوم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24800
ری اکشن پریمیوم + بازدید ❤️
8000
25 / 1000000
24797
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👍
8000
10 / 1000000
24798
ری اکشن پریمیوم + بازدید 😍
8000
10 / 1000000
24799
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🐳
8000
10 / 1000000
24801
ری اکشن پریمیوم + بازدید 💯
8000
10 / 1000000
24802
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤣
8000
10 / 1000000
24803
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🕊
8000
10 / 1000000
24804
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤡
8000
10 / 1000000
24805
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤬
8000
10 / 1000000
24806
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🙏
8000
10 / 1000000
24807
ری اکشن پریمیوم + بازدید 🤭
8000
10 / 1000000
24796
ری اکشن پریمیوم + بازدید 👌 😍 ❤️ 🤡 👍 🐳 
9000
50 / 1000000

تلگرام - ری اکشن - پست آینده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24790
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 10 پست آینده
20000
20 / 2000000
24791
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 10 پست آینده
20000
20 / 2000000
24792
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 30 پست آینده
60000
20 / 2000000
24793
ری اکشن 👍  - 50 پست آینده
100000
20 / 2000000
24794
ری اکشن 👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁  - 50 پست آینده
140000
20 / 2000000
24795
ری اکشن 👎💩 🤮😢 😱  - 50 پست آینده
140000
20 / 2000000

تلگرام - خدمات جانبی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24808
بازدید تلگرام + ری اکشن +اشتراک گذاری + کامنت
50000
10 / 2000000

تلگرام - کامنت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24810
کامنت دلخواه تلگرام - کامنت گذار بین المللی
600000
10 / 10000

تلگرام - اشتراک گذاری پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24811
اشتراک گذاری پست تلگرام - بین المللی
18000
10 / 1000000
24812
اشتراک گذاری پست تلگرام - ترکیه
18000
10 / 100000
24813
اشتراک گذاری پست تلگرام - کشور های عربی
18000
10 / 100000

خدمات سایت - بازدید ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24814
بازدید سایت ایرانی - ارگانیک
15000
500 / 500000
24815
بازدید سایت ایرانی + کلمه کلیدی دلخواه
20000
500 / 500000

خدمات سایت - بازدید خارجی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24816
بازدید مستقیم سایت - بین المللی
5000
100 / 1000000
24817
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
10000
100 / 1000000
24818
بازدید مستقیم سایت - آمریکا
20000
100 / 1000000
24822
بازدید مستقیم سایت - اروپا
20000
100 / 1000000
24819
بازدید مستقیم سایت - ترکیه
20000
100 / 1000000
24824
بازدید مستقیم سایت - روسیه
20000
100 / 1000000
24820
بازدید مستقیم سایت - عراق
20000
100 / 1000000
24826
بازدید مستقیم سایت - مصر
20000
100 / 1000000
24821
بازدید مستقیم سایت - هند
20000
100 / 1000000
24825
بازدید مستقیم سایت - چین
20000
100 / 1000000
24823
بازدید مستقیم سایت - کانادا
20000
100 / 1000000

خدمات سایت - بازدید موبایل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24838
بازدید سایت با موبایل - آیفون 7 الی 11
10000
500 / 200000
24840
بازدید سایت با موبایل - اندروید 8 الی 10
10000
500 / 200000
24839
بازدید سایت با موبایل - آیفون 11 الی 13
15000
500 / 200000
24841
بازدید سایت با موبایل - اندروید 11 الی 12
15000
500 / 200000

خدمات سایت - بازدید سوشال مدیا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24836
بازدید سایت از سمت آمازون
8000
500 / 1000000
24827
بازدید سایت از سمت اینستاگرام
8000
500 / 1000000
24837
بازدید سایت از سمت بینگ
8000
500 / 1000000
24829
بازدید سایت از سمت توییتر
8000
500 / 1000000
24834
بازدید سایت از سمت ردیت
8000
500 / 1000000
24828
بازدید سایت از سمت فیسبوک
8000
500 / 1000000
24832
بازدید سایت از سمت لینکدین
8000
500 / 1000000
24833
بازدید سایت از سمت ویکی پدیا
8000
500 / 1000000
24830
بازدید سایت از سمت پینترست
8000
500 / 1000000
24831
بازدید سایت از سمت گوگل
8000
500 / 1000000
24835
بازدید سایت از سمت یاندکس
8000
500 / 1000000

خدمات سایت - سوشال سیگنال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24842
سوشال سیگنال سایت - فیسبوک
15000
5000 / 500000
24843
سوشال سیگنال سایت - پینترست
15000
5000 / 500000

یوتیوب - سابسکرایب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24845
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان
25000
100 / 40000
24849
دنبال کننده کانال یوتیوب -ارزان⚡️
27000
100 / 50000
24846
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️
30000
100 / 40000
24850
دنبال کننده کانال یوتیوب -معمولی⚡️
45000
50 / 100000
24847
دنبال کننده کانال یوتیوب - ارزان⭐️⭐️
55000
100 / 40000
24848
دنبال کننده کانال یوتیوب -ترکیه
75000
52 / 30000

یوتیوب - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24853
لایک یوتیوب - ارزان
11000
10 / 40000
24854
لایک یوتیوب - ارزان-گارانتی یک هفته جبران ریزش
12500
10 / 40000
24856
دیس لایک یوتیوب 👎 - خارجی
15000
100 / 100000
24852
لایک یوتیوب - خارجی - گارانتی 10 روز جبران ریزش
15000
10 / 40000
24857
لایک یوتیوب - اسپید ⚡️⚡️⚡️
30000
100 / 100000
24855
لایک یوتیوب - خارجی- بدون ریزش
35000
10 / 50000

یوتیوب - لایک سفارشی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24858
لایک یوتیوب - کشور روسیه
35000
10 / 70000
24860
لایک یوتیوب - کشور آلمان
75000
50 / 50000
24859
لایک یوتیوب - کشور آمریکا
75000
50 / 50000

یوتیوب - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24862
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان
30000
100 / 9000000
24863
بازدید معمولی یوتیوب- ارزان- بدون ریزش
32000
100 / 9000000
24864
بازدید واقعی یوتیوب - قابلیت کسب درآمد از یوتیوب
50000
100 / 200000
24865
بازدید واقعی یوتیوب - قابلیت کسب درآمد از یوتیوب
95000
100 / 80000

یوتیوب - واچ تایم

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24868
واچ تایم کلیپ یوتیوب - 15 دقیقه
75000
100 / 20000
24870
واچ تایم یوتیوب - 45 دقیقه ای
160000
200 / 10000

یوتیوب - اشتراک گذاری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24871
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️
50000
1000 / 250000
24872
اشتراک گذاری یوتیوب ⭐️⭐️
55000
500 / 150000

یوتیوب - سوشال شیر

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24876
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در تامبلر
45000
100 / 10000
24874
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در توییتر
45000
100 / 10000
24873
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در فیسبوک
45000
100 / 10000
24875
اشتراک گذاری کلیپ یوتیوب در پینترست
45000
100 / 10000

یوتیوب - پخش زنده

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24879
بازدید لایو یوتیوب- 30 دقیقه
80000
100 / 20000
24877
بازدید لایو یوتیوب- 15 دقیقه
220000
100 / 50000
24878
بازدید لایو یوتیوب- 120 دقیقه
1500000
100 / 50000

اسپاتیفای - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24916
فالوور اسپاتیفای - ارزان
6500
100 / 50000
24914
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
7000
25 / 45000
24913
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
7500
100 / 200000
24915
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
7900
100 / 300000
24912
فالوور اسپاتیفای - فوق ارزان
8000
100 / 300000
24910
فالوور  ارزان اسپاتیفای
15000
20 / 100000
24909
فالوور پلی لیست اسپاتیفای
17000
500 / 1000000
24917
فالوور اسپاتیفای - ارزان
20000
100 / 250000
24911
فالوور  پلی لیست اسپاتیفای⭐️⭐️⭐️
120000
1000 / 1000000

اسپاتیفای - پادکست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24918
پخش پادکست اسپاتیفای⭐️
17000
500 / 10000000
24919
پخش پادکست اسپاتیفای⭐️⭐️⭐️
25000
500 / 50000

اسپاتیفای - پخش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24923
پخش آلبوم اسپاتیفای
45000
1000 / 1000000
24921
پخش تراک رایگان اسپاتیفای⭐️
45000
1000 / 100000000
24922
پخش تراک پریمیوم اسپاتیفای⭐️
45000
1000 / 1000000
24920
پخش تراک اسپاتیفای⭐️
55000
1000 / 100000000

اسپاتیفای - ذخیره

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24925
ذخیره اسپاتیفای - آلبوم/ تراک - ارزان
4500
100 / 250000
24924
ذخیره اسپاتیفای - آلبوم/ تراک
6000
100 / 10000000
24926
ذخیره پریمیوم اسپاتیفای - آلبوم/ تراک
79000
100 / 250000
24927
ذخیره پریمیوم اسپاتیفای -  تراک
100000
100 / 100000

اسپاتیفای - شنوندگان ماهانه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24929
شنوندگان ماهانه اسپاتیفای - ارزان
15000
1000 / 100000
24930
شنوندگان ماهانه اسپاتیفای - باکیفیت
50000
1000 / 50000

توییتر - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24940
فالوور ارزان توییتر
30000
10 / 20000
24939
فالوور ارزان توییتر⚡️
35000
10 / 100000
24934
فالوور توییتر - ارزان⭐️
38000
10 / 200000
24935
فالوور توییتر - باکیفیت⭐️
42000
10 / 10000
24936
فالوور توییتر - باکیفیت⭐️⭐️⭐️
95000
10 / 250000
24937
فالوور توییتر -خانم - باکیفیت⭐️
105000
10 / 500000
24938
فالوور توییتر - گارانتی دار⭐️
150000
50 / 500000

توییتر - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24941
لایک ارزان توییتر
30000
10 / 10000
24942
لایک ارزان توییتر⭐️⚡️
45000
10 / 10000
24943
لایک ارزان توییتر⭐️⭐️⭐️
55000
10 / 5000

توییتر - ریتوییت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24945
ریتویت توییتر⭐️
80000
10 / 40000
24946
ریتویت توییتر⭐️⭐️
85000
10 / 50000

توییتر - بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24947
بازدید توییتر-ارزان
300
10 / 2147483647
24948
بازدید توییتر به همراه ایمپریشن
600
10 / 2147483647
24949
بازدید توییتر⭐️⭐️⭐️
3000
500 / 100000000

لایکی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24933
فالوور لایکی⭐️
220000
50 / 10000
24931
فالوور لایکی⭐️⭐️
300000
50 / 50000
24932
فالوور لایکی⭐️⭐️⭐️
500000
50 / 2000

کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24952
فالوور کلاب هوس - سرعت سریع
200000
20 / 200
24950
فالوور کلاب هوس - سرعت آهسته
250000
50 / 8000
24951
فالوور کلاب هوس - سرعت معمولی
350000
50 / 10000
24954
بازدید کننده اتاق کلاب هوس⚡️⚡️⚡️
550000
100 / 2500
24953
بازدید کننده اتاق کلاب هوس
650000
100 / 2500

دیسکورد

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24964
 درخواست دوستی دیسکورد
55000
25 / 10000
24965
ممبر سرور دیسکورد
240000
300 / 1000000

لینکدین

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24966
فالوور گارانتی دار لینکدین
200000
250 / 500000
24967
فالوور گارانتی دار لینکدین
490000
250 / 10000

ساوندکلاود

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24968
پخش سریع ساوندکلاود - شروع آنی
1000
50000 / 1000000000
24969
پخش سریع ساوندکلاود - شروع آنی⭐️
1500
1000 / 1000000000
24970
لایک ساوندکلاود 
80000
20 / 40000
24971
فالوور ساوندکلاود 
85000
20 / 1000000

تیک توک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24907
فالوور معمولی تیک توک
90000
10 / 4000
24906
فالوور خارجی تیک توک- برزیل
150000
50 / 50000
24905
فالوور خارجی تیک توک
160000
10 / 50000

روبیکا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25004
 3 ساعت ارسال پاپ اپ  کانال روبیکا
700000
1000 / 1000
25005
 6 ساعت ارسال پاپ اپ  کانال روبیکا
1400000
1000 / 1000

بله

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25006
1000 عدد ممبر واقعی پاپ اپ کانال بله
500000
1000 / 1000
25007
2000 عدد ممبر واقعی پاپ اپ کانال بله
500000
2000 / 2000

آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
25013
بازدید آپارات
80000
1000 / 1000
25012
لایک آپارات
80000
1000 / 1000
25011
فالوور آپارات
400000
1000 / 1000