مشاهده محصولات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = واریز قطره ای

فالوور ارزان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19363
فالوور ارزان ⭐️
11000
100 / 8000
19311
فالوور ارزان ⭐️⭐️
15000
100 / 50000
19364
فالوور ارزان 💎
21000
100 / 200000
19379
فالوور ارزان 💎💎
30000
100 / 300000
19380
فالوور ارزان 💎💎💎
35000
100 / 300000
19381
فالوور ارزان 🔥
45000
100 / 2000000

فالوور ایرانی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19106
فالوور ایرانی⭐️
30000
100 / 50000
19131
فالوور ایرانی💎
50000
100 / 70000
19222
فالوور ایرانی💎💎
70000
100 / 100000
19135
فالوور ایرانی | سفارشی 💎💎💎
150000
100 / 150000
19368
فالوور ایرانی | سفارشی 🔥
200000
100 / 50000

فالوور خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19167
فالوور خارجی⭐️
40000
100 / 1500000
19168
فالوور خارجی⭐️⭐️
60000
50 / 50000
19169
فالوور خارجی⭐️⭐️⭐️
70000
100 / 20000
19376
فالوور خارجی 💎
100000
100 / 100000

فالوور سفارشی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19365
فالوور | گارانتی 50 روز
50000
500 / 1000000
19375
فالوور | گارانتی 60 روز
100000
500 / 200000
19373
فالوور به همراه لایک و بازدید برای 50 پست آینده
350000
500 / 50000
19374
فالوور به همراه لایک و بازدید برای 100 پست آینده
450000
500 / 50000

فالوور هدفمند

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19386
فالوور خانم //خارجی💎
30000
100 / 150000
19387
فالوور خانم //خارجی💎🔥
180000
50 / 10000

پکیج فالوور

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19356
فالوور   100 کا | گارانتی دار
4500000
1 / 1
19357
فالوور  150 کا | گارانتی دار
6750000
1 / 1
19358
فالوور  200 کا | گارانتی دار
9000000
1 / 1
19359
فالوور  300 کا | گارانتی دار
13500000
1 / 1
19360
فالوور   400 کا | گارانتی دار
18000000
1 / 1
19361
 فالوور  500 کا | گارانتی دار
22500000
1 / 1

لایک فیک

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19383
لایک فیک 🤎
900
500 / 50000
19384
لایک فیک 🤎🤎
1200
500 / 15000
19385
لایک فیک 🤎🤎🤎
1400
500 / 15000

لایک // ارزان

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19362
لایک معمولی 💜
2500
500 / 5000
19346
لایک معمولی 💜💜
3500
200 / 5000
19348
لایک معمولی 💜💜💜💜
8000
300 / 300000
19340
لایک معمولی 💎
9000
300 / 20000
19341
لایک معمولی 💎💎
10000
200 / 5000

لایک // ایرانی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19268
لایک ایرانی💛
12000
100 / 10000
19098
لایک ایرانی💛💛
14000
100 / 5000
19351
لایک ایرانی💛💛💛
18000
100 / 5000
19134
لایک پاپ اپ ایرانی /حقیقی💎
50000
50 / 50000

لایک // خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19333
لایک باکیفیت HQ [خارجی] 
20000
100 / 5000
19334
لایک کیفیت عالی HQ [خارجی]
25000
100 / 50000
19336
لایک کیفیت بالا HQ [خارجی]
40000
100 / 20000
19335
لایک سفارشی HQ [خارجی]
60000
100 / 100000
19160
لایک خانم [خارجی ] [ استارت آنی] 
80000
100 / 20000
19378
لایک خانم [خارجی ] سفارشی
120000
10 / 500

بازدید کلیپ // ایرانی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19315
بازدید کلیپ + ایمپریشن [ ایرانی] [باکیفیت] [استارت سریع]
5000
1000 / 100000
19249
بازدید پاپ اپ کلیپ [حقیقی /ایرانی] [ استارت آنی] [سرور فعال]
50000
100 / 50000

بازدید کلیپ // خارجی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19261
بازدید ارزان ⭐️
350
1000 / 100000000
19310
بازدید ارزان ⭐️⭐️
400
500 / 100000000
19228
بازدید ارزان ⭐️⭐️⭐️⭐️
450
1000 / 20000
19377
اشتراک سرویس بازدید
900
500 / 10000000
19152
بازدید ارزان⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
1000
1000 / 20000
16107
بازدید کلیپ [ استارت آنی] 💎
2000
100 / 50000
19040
بازدید کلیپ سرعتی 💎
3000
250 / 5000000
19320
بازدید کلیپ +[ایمپریشن]💎
4000
100 / 9000000
19206
بازدید کلیپ [اکسپلور] 💎
4500
100 / 50000
19350
بازدید کلیپ // سرویس فعال
5000
100 / 800000
19133
بازدید کلیپ [سفارشی]💎💎
7000
100 / 50000

بازدید فیلم // IGTV

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19324
بازدید فیلم ارزان⭐
700
1000 / 50000000
19323
بازدید فیلم ارزان⭐⭐
750
500 / 10000000
19187
بازدید فیلم [باکیفیت] [استارت آنی]سرور1
1500
100 / 10000000
19322
بازدید فیلم [باکیفیت] [استارت آنی]سرور2
1900
500 / 5000000
19102
بازدید فیلم  [باکیفیت] [استارت آنی]سرور فعال
5000
250 / 10000
19104
لایک ایرانی فیلم [ سرعتی ] [ کیفیت عالی ]  [ استارت آنی] 
14000
100 / 20000

بازدید استوری

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19332
بازدید استوری⭐️
2500
500 / 20000
19349
بازدید استوری ⭐️⭐️
6000
100 / 100000
19282
بازدید استوری⭐️⭐️⭐️⭐️
10000
100 / 10000
19060
بازدید استوری HQ 💎💎
15000
50 / 100000

اشتراک گذاری پست اینستاگرام // Instagram Share

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19382
اشتراک گذاری پست 
80000
100 / 4000000

ریلز اینستاگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19202
بازدید کلیپ ریلیز [استارت آنی]
3000
200 / 10000
19204
سیو پست کلیپ ریلیز [استارت آنی]
4000
100 / 10000
19203
ایمپریشن کلیپ ریلیز [استارت آنی]
10000
25 / 10000

کامنت

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19353
کامنت ارزان خارجی | متن خودکار
50000
50 / 2000
19354
کامنت ارزان خارجی | متن دلخواه
80000
10 / 1000
19355
کامنت خارجی | متن دلخواه
150000
10 / 1000000
19121
کامنت واقعی ایرانی | متن دلخواه
900000
10 / 500

ایمپریشن | ریچ | بازدید پروفایل

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19041
ایمپریشن ارزان [استارت آنی]
1000
25 / 20000
13751
ایمپریشن [باکیفیت] [استارت آنی]
5000
100 / 30000
19192
ایمپریشن [اکسپلور+پروفایل] [استارت آنی]
6000
100 / 20000
13777
بازدید پروفایل خارجی
7000
500 / 100000
19285
ایمپریشن واقعی HQ [سرور فعال] [استارت آنی]
30000
100 / 5000

ذخیره پست اینستاگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19276
سیو پست💜
1000
500 / 10000
19277
سیو پست💜💜
2000
100 / 15000
19275
سیو پست💜💜💜
3000
100 / 20000
19278
سیو پست 💜💜💜💜
4000
100 / 150000

منشن اینستاگرام | تبلیغات

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19111
منشن هدفمند [یوزر دلخواه ] [سرور1]
86000
2000 / 100000
19107
منشن هدفمند  [فالوور های یک پیج] [سرور2]
86000
2000 / 100000

اکسپلور اینستاگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19337
بسته اکسپلور نقره ای
300000
1 / 1
19338
بسته اکسپلور طلایی
500000
1 / 1

بازدید لایو اینستاگرام

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19232
بازدید لایو +لایک +کامنت [بین المللی] [30 دقیقه] [توضیحات خوانده شود]
340000
20 / 20000
19221
بازدید لایو اینستاگرام [سرویس فعال /استارت آنی] [توضیحات خوانده شود]
420000
20 / 900

کمپین تبلیغاتی

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19237
پکیج اقتصادی [تبلیغ در کانال های تلگرام] توضیحات خوانده شود
2000000
1 / 1
19238
پکیج طلایی [تبلیغ در کانال های تلگرام] توضیحات خوانده شود
4000000
1 / 1
19239
پکیج الماس [تبلیغ در کانال های تلگرام] توضیحات خوانده شود
6000000
1 / 1
19241
کمپین اینستاگرام [غذا و آشپزی] [طلایی] توضیحات خوانده شود
6000000
1 / 1
19243
کمپین اینستاگرام [پیج های طنز] [الماس] توضیحات خوانده شود
9000000
1 / 1
19242
کمپین اینستاگرام [پیج های اجتماعی] [الماس] توضیحات خوانده شود
10000000
1 / 1
19244
کمپین اینستاگرام [انواع پیج ها] [سفارشی] توضیحات خوانده شود
20000000
1 / 1

ممبر تلگرام | Telegram

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
18907
ممبر اجباری کانال
18000
500 / 100000
19369
ممبر کانال خارجی
50000
100 / 300000
19370
ممبر کانال بین المللی
55000
500 / 1000000
19371
ممبر گروه عمومی //بین المللی
60000
500 / 100000

بازدید تلگرام | Telegram

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19137
بازدید پست تلگرام 1 پست
1500
100 / 500000
19138
بازدید پست تلگرام 5 پست آخر
7500
100 / 500000
19139
بازدید پست تلگرام 10 پست آخر
15000
100 / 500000
19140
بازدید پست تلگرام 20 پست آخر
30000
100 / 500000
19142
بازدید پست تلگرام 50 پست آخر
75000
100 / 500000
19143
بازدید پست تلگرام 100 پست آخر
150000
100 / 500000

ارسال پیامک | SMS

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19256
ارسال پیامک سیم کارت به سیم کارت [2000عدد] توضیحات خوانده شود
350000
1 / 1

خدمات سایت | بازدید

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19151
بازدید خارجی سایت
6000
1000 / 500000
19342
بازدید ایرانی سایت/200ثانیه
100000
500 / 10000
19343
بازدید ایرانی سایت/500ثانیه
150000
500 / 10000
19344
بازدید ایرانی سایت/900ثانیه
200000
500 / 10000
19321
تبلیغ سایت شما/4000کلیک/ایرانی
600000
1 / 1

خدمات سایت | سوشال سیگنال

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19148
سوشال سیگنال[پینترست] [5 هزار عدد]
120000
1 / 1
19144
سوشال سیگنال[فیسبوک] [5 هزار عدد]
120000
1 / 1
19145
سوشال سیگنال[فیسبوک] [10 هزار عدد]
240000
1 / 1
19149
سوشال سیگنال[پینترست] [15 هزار عدد]
360000
1 / 1
19146
سوشال سیگنال[فیسبوک] [20 هزار عدد]
480000
1 / 1
19150
سوشال سیگنال[پینترست] [30 هزار عدد]
720000
1 / 1
19147
سوشال سیگنال[فیسبوک] [50 هزار عدد]
1200000
1 / 1

کلاب هاوس | Clubhouse

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19193
فالوور کلاب هاوس | سرور 1| استارت 4 ساعت
120000
100 / 4000

یوتیوب | YouTube

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19197
لایک یوتیوب [گارانتی ندارد] [استارت سریع]👍
35000
100 / 40000
19200
اشتراگ گذاری پست یوتیوب [سرور 2] [استارت سریع]
50000
500 / 300000
19199
اشتراگ گذاری پست یوتیوب [سرور 1] [استارت سریع]
70000
100 / 4000
19196
بازدید یوتیوب [گارانتی دارد] [استارت سریع]
70000
1000 / 20000000
19195
بازدید ارگانیک یوتیوب[گارانتی دارد] [استارت سریع]
120000
500 / 500000
19198
لایک یوتیوب [گارانتی دارد] [استارت سریع]👍❤️
250000
50 / 500000
19201
سابسکرایب یوتیوب [فالوور] [گارانتی دارد]سرور 1
1000000
100 / 5000

توییتر | Twitter

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19217
بازدید کلیپ توییتر [بین المللی] [گارانتی دار] [استارت5 ساعت]
10000
100 / 50000000
19218
بازدید کلیپ توییتر باکیفیت [بین المللی] [گارانتی دار] [استارت2 ساعت]
15000
50 / 1000000
19219
ایمپریشن پست توییتر [باکیفیت] [استارت 3 ساعت]
20000
100 / 1000000
19214
لایک توییتر [بین المللی] [استارت3 ساعت]
65000
50 / 4500
19213
فالوور توییتر [باکیفیت /گارانتی دار] [استارت 12 ساعت]
300000
100 / 3000
19215
لایک توییتر [بین المللی] [گارانتی دار] [استارت3 ساعت]
310000
50 / 50000
19216
ریتوییت توییتر [گارانتی دار] [استارت 3 ساعت]
310000
50 / 50000
19220
کامنت بین المللی توییتر [باکیفیت /متن خودکار] [استارت 3 ساعت] 
1400000
10 / 100

تیک تاک | TikTok

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19279
بازدید کلیپ تیک تاک
2000
100 / 50000
19281
لایک پست تیک تاک
40000
100 / 1000

پروکسی | proxy

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19318
پروکسی اینستاگرام/انگلیس/20 روزه
45000
1 / 150
19317
پروکسی اینستاگرام/آمریکا/30 روزه
60000
1 / 150
19319
پروکسی سایت/آمریکا/30 روزه
100000
1 / 150

اکانت اینستاگرام | account

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19331
پیج فیک اینستاگرام -هر 1عدد 100هزار تومان
100000000
1 / 50

مدیریت

ID نام قیمت(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19286
فالوور F-CF
500000
100 / 30000
19289
فالوور F-IF
500000
100 / 20000
19290
فالوور F-IG
500000
100 / 2000
19366
لایک F-CF
500000
50 / 30000